گوناگون

شوری؛ معضل ۵۰ درصد زمین‌های زراعی ایران

استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده دانشگاه «شهید مدنی» آذربایجان شرقی گفته «۵۰ درصد سطح زیر کشت محصولات در ایران با معضل شوری مواجه هستند.»…

به گزارش ایران وایر،علیرضا تارمی‌نژاد این مطلب را در «دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور» بیان کرده است.

تارمی‌نژاد گفته «هشت میلیون هکتار از زمین‌های زیر کشت کشور، شوری متوسط و بالایی دارند و حدود ۵۰ درصد زمین‌ها با شوری متوسط، ضعیف و شدید مواجه هستند.»

وی شوری خاک را یکی از مشکلات اصلی کشاورزی ایران اعلام کرده و افزوده «شوری زمین موجب کاهش حدود ۲۰ درصد عملکرد اراضی می‌شود.»

شوری آب و خاک به طور روزافزون تهدیدی جدی برای کشاورزی در مناطق خشـک و نیمـه خشـک ماننـد ایـران محسـوب می‌شود.

تنش شوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش تولیدات کشاورزی بیش از ۱۰۰ سال است که موضوع بسیاری از تحقیقات جهانی بوده است.

براساس گزارش‌ها از مجمــوع ۱۰۰ میلیــارد متــر مکعــب منــابع آب کشــور ، حـدود ۱۱ میلیــارد متــر مکعــب دارای شــوری بــیش از ۱۵۰۰ میلـیگــرم در لیتــر است.

در واقــع بســیاری از رودخانــه‌هــای جنــوب، جنــوب غــرب و منــاطق مرکـزی کشـور شـور و لـب شـور هسـتند.

بر اساس یک تخمین دیگر در حدود ۳۴ میلیـون هکتـار و یا حدود ۲۰ درصـد مسـاحت کشـور متـاثر از شـوری است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا