بین‌المللی

افزایش قدرت احزاب راست‌گرای افراطی در اروپا

احزاب و جنبش های نژاد پرست و راستگرای افراطی سال هاست که در سراسر اروپا رو به گسترش بوده و از طریق ائتلاف با احزاب محافظه کار، وارد دولت ها می شوند. راستگرایان افراطی در اروپا چهره های زیادی دارند، از حاکمیت گرا تا پوپولیست (عوام گرا)، از مخالفان اتحادیه اروپا تا یوروفوبیک ها و نیز به طورعلنی نژادپرست هستند.

نتیجه انتخابات اخیر سوئد برای تمام کسانی که الگوی سوئدی را بر پایه برابری، رفاه، در خط مقدم حقوق زنان و دفاع از محیط زیست محسوب می کردند، رخداد تکان دهنده ای حاکی از قدرت گرفتن احزاب راستگرای افراطی در اروپاست.

به گزارش ایرنا، اشتباهات اروپایی ها در ۱۰ سال اخیر، منجر به تضعیف سوئدی ها شده و میدان را برای شکل گیری گروه بندی های سیاسی با رویکردی خصمانه در قبال مهاجران بازگذاشت که در نهایت ضد اروپایی نیز می باشد. دمکرات های سوئد که در آغاز گروهی کوچک با گرایش های نئونازی بودند، توانستند با استفاده از نفرت ملی علیه بیگانگان به یک نیروی ملی گرایانه تبدیل شوند.

با اینکه برخی نظرسنجی ها حاکی از پیروزی راستگرایان افراطی بود، اما پیشروی آنها تصویر آرام کشور نمونه ای مانند سوئد را در اروپا خراب کرد. یقینا سوئد در سال ۲۰۱۵ زمانی که بیشترین تعداد پناهندگان را نسبت به جمعیت خود پذیرفته بود، الگو محسوب می شد، زیرا موفق به حفظ رشد پایدار، مازاد بودجه و شاخص بیکاری بسیار پایین شده بود. با این وجود، افزایش آرای کسب شده از سوی حزب راستگرای افراطی ‘دمکرات ها’ نشان داد که مساله پذیرش پناهجویان، فقط پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و یا امنیتی ندارد، بلکه قبل از هر چیز در کشوری تبدیل به مساله هویتی شده است که زمانی همگونی فرهنگی مطلقی داشت، اما در طول یک نسل، تبدیل به جامعه ای چندقومی شد.

پارادوکس پیروزی دمکرات ها سوئد این است که دقیقا زمانی به قدرت رسیدند که شمار پناهجویان جدید به پایین ترین حد از سال ۲۰۱۵ رسیده است و بنابراین نمی توان از واکنش داغ در قبال بحران سخن گفت. موضوع پناهجویان بیش از اینکه دلیل آن باشد، نشانه معضلی در سوئد و بخش اعظمی از اروپاست. الگوی سوئد هویت ملی بسیار روشنی ایجاد کرده که سوئد امروز از آن تصویر دور شده است.

دمکرات های سوئد امیدوارند تا در آینده تبدیل به نخستین حزب این کشور شوند که البته درصورتی که احزاب سنتی این کشور نتوانند پاسخی برای نگرانی رای دهندگان و لزوم معنی دادن به الگوی سوئدی پیدا کنند، امکانپذیر خواهد شد.

احزاب و جنبش های راستگرای افراطی سال هاست که در سراسر اروپا رو به گسترش بوده و از طریق ائتلاف با احزاب محافظه کار، وارد دولت ها می شوند. احزاب و جنبش های راستگرای افراطی در پی بحران پناهجویان در اروپا در سراسر این قاره گسترش یافته و رشد کردند. راستگرایان افراطی در انتخابات مجارستان تبدیل به دومین قدرت این کشور شدند، به گونه ای که حزب راست افراطی ‘جوبیک’ در انتخابات پارلمانی هشتم آوریل گذشته، با کسب حدود ۲۰ درصد آراء، در جایگاه دومین حزب نیرومند قرار گرفت. حزب ‘فیدسز’ وابسته به ‘ویکتور اوربان’ نخست وزیر مجارستان نیز با کسب حدود ۵۰ درصد آرا اول شد که اغلب نمایندگانش را راستگرایان تقریبا افراطی تشکیل می دهند.

چند هفته قبل از آن نیز حزب ‘اتحاد’ به رهبری ‘متئو سالوینی’ در روز چهارم مارس ۱۷ درصد آراء ایتالیایی ها را کسب کرد و برای نخستین بار از حزب راستگرای میانه ‘فورتسا ایتالیا’ که تنها ۱۴ درصد آراء را به دست آورده بود، پیشی گرفت. سال هاست که راست گرایان افراطی در تمام اروپا رو به رشد هستند و این مساله فقط به ایتالیا و مجارستان منحصر نمی شود.

فهرست موفقیت های راستگرایان افراطی بسیار طولانی است. حزب راستگرای افراطی FPÖ در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ اتریش موفق، به کسب ۲۶ درصد آراء شد و اکنون به همراه حزب اول راستگرایان میانه در دولت حضور دارد. همچنین ‘نوربرت هوفر’ کاندیدای راستگرایان افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ اتریش موفق به کسب ۳۵ درصد آراء شد. اما در دور دوم انتخابات هفت درصد آراء را در رقابت با ‘الکساندر ون در بلن’ نامزد سبزها از دست داد.

در انتخابات سال ۲۰۱۵ دانمارک نیز حزب ‘DF ‘ با ۲۱ درصد آراأ، دوم شد. دولت دانمارک به ریاست حزب راستگرای میانه ‘Venestre’ به آرای حزب DF جهت کسب اکثریت در پارلمان این کشور نیاز دارد. این حزب که ملی گرا و مخالف اتحادیه اروپاست، در برنامه خود، ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان را درج کرده است.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶ اسلواکی نیز ملی گرایان حزب LSNS و حزب ملی اسلواکی ‘SNS’ هر یک هشت درصد آراء را کسب کرده و در مجموع ۱۶ درصد از رای ها را بدست آوردند. تا چند ماه پیش حزب LSNS از نماد ‘گارد هلینکا’ استفاده می کرد که شبه نظامیان فاشیست متحد دولت طرفدار نازی ها در سال های ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵ بودند.

سال گذشته (۲۰۱۷) صحبت از نتیجه عالی حزب راستگرای افراطی ‘AfD’ (آلترناتیو برای آلمان) بود که در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۷ آرای خود را سه برابر کرد و از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۲.۶ درصد رساند و برای نخستین بار موفق شد نمایندگان خود را در پارلمان ملی انتخاب کند. این حزب که گرایش های نئونازیستی دارد، در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۷ موفق به کسب میلیون ها رای در مناطق فقیرتر آلمان شرقی شد.

نتیجه دیگری که توسط راستگرایان رادیکال در اروپا بدست آمده است، مربوط به ‘جبهه ملی’ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه می شود که ‘مارین لوپن’ رهبر آن در دور نخست با کسب ‘ ۲۱.۳ درصد آراء، تنها سه درصد با امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی این کشور فاصله داشت. هر چند لوپن در دور دوم شکست خورد، اما به هرحال توانست ۳۳.۹ درصد آرا را بدست آورد.

در انتخابات پارلمانی اخیر ایتالیا نیز علاوه بر موفقیت حزب راستگرای افراطی ‘اتحاد’، احزابی که عملا نئوفاشیست محسوب می شوند، شمار آرای خود را نسبت به انتخابات پیشین چند برابر کردند. برای مثال جنبش راست افراطی ‘کازاپوند’ شمار آرای خود را ۶ برابر کرد و از ۵۰ هزار در سال ۲۰۱۳ به ۳۱۰ هزار افزایش داد. حتی جنبش راست افراطی ‘فورتسا نوئوا’ نیز نتایج خود را بهتر کرد. فهرستی که در آن حزب راستگرای ‘ایتالیا به ایتالیی ها’ نیز شمار آرای خود را از ۹۰ هزار در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۷ هزار رای افزایش داد.
جنبش های راست افراطی حتی در مالت نیز گسترش یافته اند که در سال ۲۰۱۶ جنبش میهن پرستان مالتی در آن تاسیس شد.

موضوع جدید این است که در طول این سال ها، اغلب احزاب راستگرای بنیادگرا موفق شده اند از طریق ائتلاف با احزاب محافظه کار، وارد دولت شوند. این نوع ائتلاف ها در لهستان، اتریش و بلژیک وجود دارد، درحالی که دولت دانمارک نیاز به آرای راستگرایان افراطی برای کسب اکثریت پارلمانی دارد.

راستگرایان افراطی در اروپا چهره های زیادی دارند، از حاکمیت گرا تا پوپولیست (عوام گرا)، از مخالفان اتحادیه اروپا تا یوروفوبیک ها و برخی اوقات نیز به طور علنی نژادپرست و بیگانه هراس هستند. تردیدی نیست که این احزاب قدرت اصلی خود را در سال های اخیر با استفاده از بحران پناهجویان و وعده مبارزه با اسلام، به دست آورده اند.

البته استثناءهایی نیز وجود دارد: اسپانیا و پرتغال برای مثال از جمله معدود کشورهای اروپایی هستند که راستگرایان افراطی موفق به تحقق خود نشدند. در این دو کشور جنبش های ملی گرا و بیگانه هراس هرگز حتی نتوانسته اند یک درصد آرا را کسب کنند. این کشورها ۴۰ سال پیش از دوره ای طولانی حکومت دیکتاتوری استبدادی و ملی گرایی خارج شده اند و بدین صورت موضوعات سنتی راستگرایان افراطی هنوز از نظر اجتماعی غیرقابل قبول محسوب می شود، چرا که یادآور گذشته نزدیک آنهاست.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا