گوناگون

درباره وقوع یک بحران اقتصادی جدید

نخست وزیر اسبق انگلیس پیش بینی کرد که جهان بار دیگر با یک بحران اقتصادی جدید مواجه می شود… در زمان بحران ۱۰ سال پیش تنها توانستیم بر مشکلات سطحی و کوچک ناشی از بحران فایق شویم و نهایتا هیچگاه نتوانستیم به ریشه اصلی مشکلات حمله کنیم و آنها را از بین ببریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوردون براون» نخست زیر اسبق انگلیس در گفتگو با روزنامه گاردین عنوان داشت که جهان آرام آرام به سوی یک بحران اقتصادی می رود چرا که دولت ها نتوانستند بر بحران سال ۲۰۰۸ به صورت ریشه ای چیره شوند و عوامل اصلی پیدایش این بحران همچنان زمینه ساز بحران های جدیدتر خواهند شد.

گوردون براون یکی از رهبران پیشین حزب کارگر انگلیس در گفتگو با روزنامه گاردین می گوید: خطر بحران اقتصادی نزدیک است چرا که آرام آرام جهانی را نظاره می کنیم که رهبران ضعیف و متزلزل آن را اداره می کنند. جهانی شدن اقتصاد نشان داده است که نمی تواند راه حل درستی برای حل بحران های اقتصادی بدهد چرا که در این سیستم کنترل و نظارت بر ورود و خروج سرمایه امکانپذیر نخواهد بود.

براون در ادامه گفت: در زمان بحران ۱۰ سال پیش تنها توانستیم بر مشکلات سطحی و کوچک ناشی از بحران فایق شویم و نهایتا هیچگاه نتوانستیم به ریشه اصلی مشکلات حمله کنیم و آنها را از بین ببریم.

به گفته نخست وزیر پیشین بریتانیا در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ آن چنان که باید و شاید مقصران اصلی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، یعنی بانکداران، مجازات نشدند.

به گفته براون در سال ۲۰۰۸ همکاری بین کشورهای بحران زده بیشتر بود و امروز همکاری بین این کشورها به دلیل تنش ها و گرایش های محافظه کارانه و ملی گرایانه بسیار کم اثرتر است و این موضوع می تواند مواجه با بحران جدید اقتصادی را تلخ تر از پیش بینی ها کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا