زنان

زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا برابر با مردان مزد بگیرند

نتایج یک پژوهش جهانی نشان می‌دهد که در پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبعیض وجود دارد؛ با این تفاوت که تبعیض مزدی در کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است….

 

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، نتایج یک پژوهش جهانی نشان می‌دهد که در پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبعیض وجود دارد.

برای نمونه در اتحادیه اروپا که کشورهای عضو آن در شمار کشورهای توسعه یافته قرار دارند، زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا با مردان دستمزد برابر بگیرند.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه به مراتب بدتر است؛ چراکه اشکال مختلف تبعیض در زمینه نوع کار و پرداخت مزد میان زنان و مردان در آنها نهادینه شده‌اند.

برای نمونه در این کشورها از زنان در مشاغل نظافتی و پرستاری از سالمندان و کودکان بیشتر بهره گرفته می‌شود که سطح دستمزدهای آنها بسیار پایین است.

بشترین تبعیض در زمینه پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان مربوط به هند و کمترین آن مربوط به بلژیک است. از همین رو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» به کشورها پیشنهاد داده است که در جهت کاستن از شکاف مزدی میان زنان و مردان آستین بالا بزنند؛ چراکه مواهب رشد اقتصادی باید به صورت برابر میان زنان و مردان توزیع شود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا