فرهنگی

اشتیاق رزم

به کارگران نیشکر هفت تپه

در اندرون خویش به رقص آمده ایم:

ـ رقصی چنین، میانهٔ میدان!

لیک نه در درونِ فردی خویش

که در درون پیکره ای شکل گرفته از تار و پود کار

که یک اندامواره را می سازد

به سان تندیسی جان گرفته از پولاد

و با دستانی در هم گره شده

اعتصاب را پیش می بریم

با رفاقتی که کارفرما سراپا با آن بیگانه است

چرا که آنان از فرازی بیهوده،

به عبث، عشق ناموزونِ فرودستان به خویش را می طلبند

وما از فرازی سرشته در حق

رفاقت جاندار خویش را به یکدیگر.

 

در درون خویش به رقص آمده ایم.

رقصی نه در قصری

بر پا شده

از خونی سرخ فام،

که در میانهٔ میدان.

و تا انتها

حقوق پایمال شده خویش را می طلبیم.

بی هیچ احساس افسردگی در کلام و

بی هیچ خستگی در نگاهمان.

مسعود دلیجانی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا