گوناگون

۴۴درصدبیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهند

از مجموع ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۰۳ بیکار کشور در سطوح مختلف تحصیلی(ابتدایی تا دکتری)، یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۴۴ درصد دارای مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس و بالاتر هستند…
وضع تحصیل بیکاران وشاغلان/۴۴درصدبیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت جمعیت شاغل و بیکار به تفکیک وضع سواد و تحصیلی نشان می‌دهد، از مجموع ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۰۰ فرد شاغل در کشور، بالغ بر ۲۱ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ نفر جزو «شاغلان باسواد» محسوب می شوند که البته این سواد از پایین ترین سطح سواد تا بالاترین سطح یعنی دکتری را شامل می شود.

بر این اساس از مجموع جمعیت شاغل کشور ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۸۲۸ نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و سطح سواد ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۷۹ نفر از شاغلان از ابتدایی تا دیپلم است.

بررسی آماری وضعیت تحصیلی افراد شاغل با سواد با مدرک دیپلم به بالا به تفکیک نوع مدرک تحصیلی نشان می دهد، ۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۵۵۶ نفر از شاغلان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، ۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۹۱ نفر دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۸۱ نفر دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی هستند.

همچنین آمار شاغلان باسواد از ابتدایی تا متوسطه حاکی از آن است که ۱۱۲ هزار و ۳۳۶ نفر از شاغلان تا مقطع متوسطه، ۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۶۹۲ نفر تا مقطع راهنمایی و ۴ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۶۵۱ نفر تا مقطع ابتدایی تحصیل کردند.

شاغلان باسواد

ردیف

سطح سواد

جمعیت شاغل

۱

دیپلم و پیش دانشگاهی

۵۳۶۸۵۵۶

۲

راهنمایی

۴۹۶۴۶۹۲

۳

ابتدایی

۴۹۵۴۶۵۱

۴

فوق دیپلم و لیسانس

۴۴۹۸۲۹۱

۵

فوق لیسانس و بالاتر

۱۲۳۳۹۸۱

۸

متوسطه

۱۱۲۳۳۶

دو سوم جمعیت بیکار «بالای دیپلم»

اما در مقابل، جمعیت بیکارِ با سواد کشور، ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۰۳ نفر اعلام شده است که این بیکاران از سطح سواد ابتدایی تا دکتری را شامل می شوند. در بین جمعیت بیکار باسواد، ۹۷۲ هزار و ۶۶۹ نفر زیر دیپلم و ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۶۳۱ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری هستند.

به استناد آمار، از مجموع جمعیت بیش از ۲ میلیونی بیکارِ بالای دیپلم، یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۴۰۰ نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس هستند که بیشترین جمعیت بیکار دارای این دو مدرک تحصیلی هستند.

بیکاران باسواد

ردیف

سطح سواد

جمعیت بیکار

۱

فوق دیپلم و لیسانس

۱۱۳۶۴۷۵

۲

دیپلم و پیش دانشگاهی

۷۷۸۶۴۲

۳

راهنمایی

۵۵۷۱۵۳

۴

ابتدایی

۳۸۴۶۰۳

۵

فوق لیسانس و بالاتر

۲۴۲۵۱۴

۸

متوسطه

۱۵۳۴۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا