گوناگون

اعتصاب بازار؛ جو شدید امنیتی در تبریز

اعتصاب بازاریان و مغازه داران در شهرهای مختلف ایران از روز دوشنبه آغاز شد. بنا به گزارشها و تصاویر و ویدئوهای دریافتی تا کنون اعتصاب باراریان در بیش از ۵۰ شهر آغاز شده است:….

بدنبال اعتصاب بزرگ و موفق کامیونداران در سراسر کشور، از روزهای پیش فراخوان به اعتصاب بزرگ بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای مختلف در فضای مجازی دست به دست می‌شد. فراخوان برای أغاز اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران از روز ۱۶ مهر بود.

کاربران ایرانی توئیتر: پس از شکست نظام برای جلوگیری از اعتصاب ۱۶ مهر تبریز اکنون برای روحیە بخشی بە نیروهای خودی بسیج جاعشی و یگان ویژە را در خیابان دارایی تبریز مستقر کردەاند.

اعتصاب در بازار تبریز (باشماخچلار،امیربازاری، دارایی،فردوسی،سامان میدانی و…)ادامه دارد، شهرهای اردبیل مراغه سلماس و تا حدودی مرند و خوی امروز به اعتصاب پیوستند.

فیلم زیر: جو شدید امنیتی و حضور یگان ویژه در خیابان‌های تبریز همزمان با اعتصابات سراسری اصناف کشور

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا