جوانان

دانشجویان در دفاع از مطالبات معلمان وارد عرصه شدند

اگرچه می‌توان خروش اعتراض توده‌ها را اینجا و آنجا با گلوله پاسخ داد و مدت ‌زمانی خاموش کرد، ولی برخلاف اراده و تصور سران حکومت جمهوری اسلامی، نمی‌توان خواست راهبردیِ جنبش مردمی مبتنی بر: طردِ رژیم استبدادی ولایت فقیه، پایان دادن به حکومت مشتی تاریک‌اندیش انسان‌نما، پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های نولیبرالی، پایان دادن به فساد بی‌سابقه در دستگاه‌های دولتی و حکومتی، و برپاییِ ایرانی آزاد، مستقل و دموکراتیک، با سرکوب و ارعاب برای همیشه درهم شکست….
خواستِ تغییرات بنیادین در ادارهٔ کشور، از نظام سیاسی‌ای که بر اساس استبداد مطلق حاکمیت دستگاه ولایت (ولی فقیه و نزدیکان او) که سیاست‌های نابخردانهٔ آن در دهه‌های اخیر برای میهن ما فاجعه‌بار بوده است گرفته تا نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری‌ای نولیبرال که با نابودی زیرساختار تولیدی کشور و حاکم کردن روابط دلالی و رانتی و تمرکز دادن بخشی عظیم از اقتصاد کشور در دست مافیای سرمایه‌داران رانت‌خوار و طفیلی، رهبری سپاه، بسیج و دیگر نیروهای امنیتی، ایران را به ورطهٔ سیاه فقر و محرومیت بی‌سابقه رانده است، خواستِ اکثریت قاطع مردم میهن ماست که بدون تغییر حاکمیت کنونی و استقرار حاکمیتی متکی بر ارادهٔ مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

34

دانشجویان و دانش آموزان نزدیک ترین متحدان معلمان هستند. منافع هر سه اینها در هم تنیده است. حمایت آنها از همدیگر نیروئی بوجود می آورد که هیچ دیکتاتوری یارای مقابله با آن را نخواهد داشت.

30

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامه در حمایت از تحصن سراسری معلمان تجمع کردند! – دوشنبه ۲۳ مهرماه

31.jpg

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامه در حمایت از تحصن سراسری معلمان تجمع کردند! – دوشنبه ۲۳ مهرماه

32.jpg

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامه در حمایت از تحصن سراسری معلمان تجمع کردند! – دوشنبه ۲۳ مهرماه

33

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامه در حمایت از تحصن سراسری معلمان تجمع کردند! – دوشنبه ۲۳ مهرماه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا