زنان

حضور زنان در ورزشگاه حق شهروندی است

مدنی: به نظر من این امر یک امر دینی نیست بلکه یک امر اجتماعی است و ریشه در مسائل پدر سالاری در کشور ما دارد که مانع از فعالیت زنان و پیشرفت آنها می شوند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پس از گذشت سال ها از مساله ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ها، با تلاش های صورت گرفته شاهد گشایش تدریجی درهای استادیوم به روی زنان هستیم.
این گشایش هر چند محدود، از بسیاری جهات در جامعه بازتاب داشت و مطالعات جامعه شناختی و روان شناختی زیادی نیز در این باره صورت گرفت. بطوریکه مشخص شد در کنار برخی پیامدهای منفی، این امر دارای پیامدهای مثبت بسیاری از قبیل کاهش رفتارهای وندالیسمی، کاهش تنش و درگیری در فضای استادیوم و است.
به دلیل اهمیت تاثیرات حضور زنان در ورزشگاه ها، پژوهشگر ایرنا با بیتا مدنی، دبیر گروه جامعه شناسی ورزش انجمن جامعه شناسی ایران به گفت وگو نشست.

**حقوق شهروندی و حضور زنان در ورزشگاه ها
مدنی در خصوص حقوق شهروندی و رابطه آن با حضور زنان در ورزشگاه گفت: به نظر من حضور زنان در ورزشگاه حق زنان است و اصلا حق شهروندی است. این امر چیزی نیست که یکدفعه مطرح شده باشد و بخواهند به دنبال مطالبات حق زنان مثل حق حضانت یا بحث های خشونت علیه زنان باشند.
وی افزود: منظور، حمایت از خانواده و لایحه نیست. بلکه این امر چیزی بوده است که از دهه ۵۰ شمسی و حتی قبل از انقلاب هم مطرح بوده و من متاسفم که در زمینه ورزش و تماشای ورزش هم با پسرفت رو به رو شدیم.

 **حضور زنان در ورزشگاه نباید مساله اجتماعی زنانه تلقی شود
مدنی گفت: اصلا مساله اجتماعی زنان ما، حضور در ورزشگاه ها نیست. به نظر من دست های پنهان و آشکاری هست که می خواهند مسائل اصلی زنان را به حاشیه ببرند و آنها را به سمت یک مساله سازی کاذب سوق دهند.
وی افزود: اگرچه به نحوه ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان یک مساله نگریسته می شود اما نمی توان آن را یک مساله اجتماعی زنانه تلقی کرد. در ورزش های دیگر مثل بسکتبال و والیبال ما چندان با مشکلاتی این چنینی مواجه نیستیم ولی در فوتبال این مشکل بیشتر جلوه می کند. بخصوص در استادیوم آزادی چون در شهرستان های دیگر و در تماشای بازی ها به این شدت برخورد نمی شود. در بسیاری از شهرستان ها مربیانی هستند که حتی به زنان آموزش می دهند و مادران در استادیوم به تماشا و تشویق دختران خود می پردازند. در حالیکه در استادیوم آزادی حتی ما با نوعی برخورد در قالب زنان علیه زنان رو به رو می شویم. اینجاست که حضور زنان به یک مساله اجتماعی زنانه تبدیل می شود.

 حضور زنان صرف نظر از بحث های تفکیک جنسیتی، حضور فرخنده ای است**
مدنی در خصوص تاثیر مثبت حضور زنان در استادیوم و ورزشگاه ها گفت: بطور کلی حضور زن در اماکن عمومی و جاهایی که تفکیک جنسیتی نیست حضور فرخنده ای است. چون در فضاهایی که تک جنسیتی است اتفاقات و مسائلی رخ می دهد که در جاهایی که تفکیک جنسیتی وجود ندارد، مشاهده نمی شود. به تعبیر دیگر در فضاهایی که تفکیک جنسیتی وجود ندارد امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی خیلی بالاتر است. مثلا دانشجویانی که در یک کلاس درس هستند که هم شاهد رقابت درسی در بین آنها هستیم و هم شاهد رعایت احترام متقابل هستیم. بنابراین صرف حضور زنان در ورزشگاه ها در کنار حضور مردان یک امر مثبتی است.

 حضور زنان در برقراری نظم و حفظ آرامش**
مدنی در خصوص تاثیر حضور زنان در ایجاد فضای آرامتر ورزشگاه ها گفت: حضور زنان در ورزشگاه ها باعث می شود جملات رکیک، فحش و ناسزا کمتر شوند. رفتارهای خشونت آمیز مردان کمتر و فضا آرامتر می شود. آرامش حاکم بر فضا نه به خاطر خانواده ها بلکه به خاطر جنس مخالف محقق می شود. طبیعتا این بحث به هنگام ورود مردان به محیط های زنانه نیز وجود دارد.

کاهش رفتارهای وندالیسمی به دلیل حضور زنان در ورزشگاه ها **
مدنی در خصوص تاثیر حضور زنان در کاهش رفتارهای وندالیسمی گفت: منظور از رفتارهای وندالیسمی رفتارهایی مثل آسیب زدن به اموال عمومی، فحاشی و… است که حضور زنان بر اساس تجارب ثابت کرده که تا میزان زیادی از این گونه رفتارها جلوگیری می کند.

 زدودن نام دین از بحث مخالفت حضور زنان در ورزشگاه ها**
مدنی در این خصوص گفت: به نظر من بی تدبیری و ناکارآمدی بدنه های اجرایی در کارهای فرهنگی زمینه ساز این امر شده است. به نظر من این امر یک امر دینی نیست بلکه یک امر اجتماعی است و ریشه در مسائل پدر سالاری در کشور ما دارد که مانع از فعالیت زنان و پیشرفت آنها می شوند. در حالیکه دربسیاری از کشورها بسیاری از مدال آوران زنان هستند. من مطمئن هستم اگر این زمینه ها برای زنان فراهم بود مسلما آنها بیش از گذشته موفق بودند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا