گوناگون

به هوش باش …ما کارگریم نه اوباش …

این دیگر صفحه ای از ” جان شیفته ” نیست که در آن زندگی درونی یک زن را به تصویر بکشد تا درغرقاب هستی زیرزمینی اش بدنبال شور وشعف زندگی باشد ….و قلب تو از خواندنش بلرزد …
این دیگر برگی از ” دن آرام ” نیست که ترا سرآسیمه مجذوب زندگی قزاق ساده و جوانی کند که در بحران بزرگ اجتماعی به دفاع از مواضعی برمی خیزد که از آن او نیست …

این دیگر ” ژان کریستف ” نیست که در نبردِ بی آشتی و بی امان زندگی بدنبال نبوغ واستقلال درونی انسان باشد …
این داستان زندگی ” مادر ” نیست که گورکی آفرید تاپیشاپیش فرزند، پرچم برزمین افتاده اش را برگیرد وبه مبارزه ادامه دهد ….
و یا حتا برگی از صفحه ” همسایه ها ” نیست که “خالد ” جوان و بی تجربه را در گرمای تب دار جنوب، بین عشق و سیاست ، نفت و فقر به انتخاب بکشاند …
این خود زندگیست که در واقعیت روزمره ی ما جریان دارد و برگی دیگر از تاریخ پرفراز و فرودما را ورق میزند تا ببینی ” چگونه فولاد آبدیده می شود ” وچگونه فریادش در هفت تپه آنطرفتر این چنین می پیچد :
نان ، کار ، آزادی
ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد ، می جنگیم ، می جنگیم
همشهری به هوش باش …ما کارگریم نه اوباش …
از صفحه فیس بوکی مهین غفاری

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا