اخبار

سیر شتابان رشد فقر در کشور؛ کاهش درآمد سالانه خانوارها

با ادامه اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی٬ تورم روند صعودی داشته و درآمد سالانه خانوار در برابر افزایش هزینه های زندگی با کاهش جدی و نگران کننده روبرو گردیده است .

رشد فقر و شکاف طبقاتی در جامعه

بر مبنای درآمد و هزینه خانوار، فقر در ایران روند فزاینده ای داشته است.از سال ۹۰ به بعد فقر شتاب بیشتری گرفته و میانگین درآمد خانوارها کاهش یافته است.مقایسه وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در پنج سال گذشته همواره هزینه خانوارها بیش از درآمد ماهیانه آنها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال گذشته با آمارگیری از ۱۸هزار و ۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹ هزار و ٢۶١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد.مرکز آمار ایران گزارش متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال ۹۶ را منتشر کرد.

نتیجه این آمارگیری نشان می دهد، متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٢٩.۵٢۵ هزار ریال (سالانه ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١۵.٧ درصد افزایش نشان می دهد.

رشد ۱۴ درصدی هزینه روستانشیان.متوسط هزینه ماهیانه خانوار روستایی ۱میلیون و ۴۸۹ هزار تومان شد.متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی١٧٨.٧۶٠ هزار ریال(سالانه ۱۷ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان) بوده است که نسبت به سال قبل١٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی١٧٨.٧۶٠ هزار ریال(سالانه ۱۷ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان) بوده است که نسبت به سال قبل١٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۷۶.۷درصد درآمد صرف غیرخوراکی‌ها می‌شود

از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری٧۶.٧۵٠ هزار ریال با سهم ٢٣.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢۵٢.٧٧۵ هزار ریال با سهم٧۶.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.١ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴٣.٠درصد مربوط به مسکن بوده است.

از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی۶۶.۵٠۴ هزار ریال با سهم ٣٧.٢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢.١۶۶ هزار ریال با سهم ۶٢.٨ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢۵.٢ درصد مربوط به هزینه‌ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩.١ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۴٧٩،٩۴٨ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ١٩٢،٣٢٩هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩۶ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۵١۵،٣۵١ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ٢۴٠،٣٩٣ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوارشهری را در سال ١٣٩۶ به خود اختصاص داده است.

رشد ۱۳.۲ درصدی تورم خوراکی‌ها در آذر ماه امسال

مرکز آمار ایران برای اولین بار تورم خانوارهای کل کشور را برحسب دهک های هزینه ای در آذرماه محاسبه کرده است.شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای در آذرماه امسال نشان می دهد تورم خوراکی ها در دهک اول ۱۱.۱ و در دهک دهم ۱۳.۲ رشد کرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا