گوناگون

گزارش تجمع ۲۷ آذر بازنشستگان مقابل مجلس و سازمان مدیریت

شماری از بازنشستگان در تهران، مشهد و چند شهر دیگر تجمع کردند. آنها خواستار تامین بیمه رایگان، افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین آزادی کارگران و معلمان دربند شدند. معترضان دست‌نوشته و پلاکاردهایی در حمایت از مطالبات معلمان و کارگران در دست داشتند. آنان در طی مسیر شعارهایی چون «معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر فولاد آزاد باید گردد» سر دادند و خواستار پایان دادن به سرکوب معترضان شدند…

هرچه به ساعت ۱۰ صبح نزدیکتر می شدیم بر تعداد گام هایی که به سوی مجلس نزدیکتر می شدند افزوده می شد.بارش مداوم باران وحضور نیروهای لباس شخصی و اطلاعات ی نیز خللی در عزم راسخ بازنشستگان ایجاد نکرد.لحظه به لحظه به تعدادمان اضافه می شد…
جمعیت با شعار «معیشت ،منزلت ، سلامت حق مسلم ماست »و «درمان رایگان حق مسلم ماست»
«خط فقر شش میلیون حقوق ما دومیلیون »شروع کرد سپس فریاد خود را از تبعیض وبی عدالتی با شعار «فریاد فریاد از این همه بیداد»رساتر نمود.آنگاه پیام خود را با این شعار « دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند» را به گوش نمایندگان رساند .سپس بازنشستگان به منظور همبستگی ودرحمایت از هم سرنوشتان کارگرشان در فولاد وهفت تپه شعار دادند:کارگر زندانی آزاد باید گردد_کارگران فولاد آزاد باید گردند
از اهواز تا تهران زحمتکشان تو زندان
کارگر،معلم،دانشجو ،بازنشسته اتحاد اتحاد
سپس در حمایت از همکاران معلم زندانی خود شعار« معلم زندانی آزاد باید گردد » سر دادند. پس از یک ساعت تجمع مقابل مجلس جمعیت بازنشستگان درحالی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کنترل می شد به سمت سازمان برنامه وبودجه شروع به راهپیمایی نمود.جمعیت با شعارهای معیشتی و حمایت از کارگران و معلمان و دانشجویان ودرد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید به مقابل برنامه وبودجه رسید .بازنشستگان با تکرار شعارهای خود از نوبخت خواستند که به میان جمعیت بیاید که هیچ جوابی از طرف نوبخت و دیگر مدیران داده نشد.درمقابل سازمان برنامه وبودجه تعدادی از بازنشستگان با بیان مشکلات و دردهای بازنشستگان با هم سرنوشتان خود سخن گفتند.تخصیص بودجه عادلانه،لغو بیمه تکمیلی وبرقراری درمان رایگان_لغو خصوصی سازی درمان وآموزش_همترازی حقوق هاو… از خواسته های بازنشستگان بود.از ویژگی های این تجمع حضور بازنشستگان لشکری و سر دادن شعار «کشوری،لشکری، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد »از سوی جمعیت بود. همچنین حضور بازنشستگان علوم پزشکی و پرستاری و گروه پارک شهرو پیشکسوتان و همچنین جمعی از بازنشسته های شهرستانی دراین تجمع چشمگیر بود.دراین بین تعداد قلیلی تمایل به مذاکره با مسئولین برنامه و بودجه داشتند که مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفتند.حضورو هماهنگی دوستان شورای بازنشستگان ایران درکنار اعضای اتحاد سراسری بازنشستگان ایران به کیفیت و کمیت تجمع افزوده بود.در آخر حدود ساعت یک جمعیت با شعار باز خواهیم گشت محل را ترک نمودند.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا