گوناگون

تورم کالاهای وارداتی از ۷۳ درصد گذشت

مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم کالاهای صادراتی را ۲۷/۳۷درصد و تورم کالاهای وارداتی را ۳/۷۳درصد اعلام کرده است. در نظام آمارهای قیمت، کالاهای صادراتی و وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای صادراتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه‌شده از داخل به خارج از کشور و شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه‌شده از خارج به داخل کشور را طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

به گزارش آرمان امروز،با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. مرکز آمار در گزارش خود تاکید کرده است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان ١٣٩٧ از داده‌های مقدماتی(غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است؛ لذا نتایج اعلام شده به‌صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده‌های قطعی فصل تابستان ١٣٩٧ را استخراج و ارائه نماید، شاخص صادرات و واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجددا به‌صورت قطعی منتشر خواهد شد.

افزایش تورم کالاهای وارداتی

مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم کالاهای وارداتی در تابستان امسال را نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه ) ۳/۷۳درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم ) ۵/۲درصد بوده است. بر همین اساس، شاخص قیمت کالاهای وارداتی(ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳/۸۳۲است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ۸/۱۶درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی(دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴/۲۵۷ است که نسبت به فصل قبل، ۲/۴ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه ) ۷/۸ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم ) ۱/۰ درصد بوده است.

تورم ۳۷درصدی کالاهای صادراتی

مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در تابستان ٩٧ نسبت به فصل مشابه سال قبل را ۲۷/۳۷درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) را برابر با ۹/۲۰ درصد برآورد کرده است. بر همین اساس، شاخص قیمت کالاهای صادراتی(ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان١٣٩٧ برابر با ۵/۲۴۰ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ۳/۶درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت کالاهای صادراتی(دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٧ برابر با ۰/۱۲۶ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ۳/۱درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲/۱۵درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) برابر با ۳/۹ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌ و درآمد سالانه‌ خانوارهای شهری و روستایی

مرکز آمار ایران همچنین به تازگی اعلام کرده که در سال ١٣٩۶ متوسط هزینه‌ و درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری به ترتیب ٣٣ و ٣٧میلیون تومان بوده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵٠ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. در سال ١٣٩۶ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ١٨٧٠١ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٩٢۶١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. بر این اساس، نگاهی به نتایج طرح درسال ١٣٩۶ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۵٢۵هزار و ٣٢٩ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۷/۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٧۵٠هزار و ٧۶ریال با سهم ۳/۲۳درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٧٧۵هزار و ٢۵٢ریال با سهم۷/۷۶درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. گفتنی‌ است متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٨۴٨هزار و ٣۶۶ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۶/۱۵ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۴/۳۴درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱/۱۶درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۴۹درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. بر همین اساس استان تهران با ٩۴٨هزار و ۴٧٩ریال بیشترین و استان کرمان با ٣٢٩هزار و ١٩٢ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩۶ داشته‌اند. استان تهران با ٣۵١هزار و ۵١۵ریال بیشترین و استان آذربایجان‌غربی با ٣٩٣هزار و ٢۴٠ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩۶ به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی نیز ٧۶٠هزار و ١٧٨ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۹/۱۳درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی۵٠۴ هزار و ۶۶ ریال با سهم ۲/۳۷درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١۶۶ هزار و ١١٢ریال با سهم ۸/۶۲درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. همچنین متوسط درامد اظهارشده سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٠١هزار و ٨۴٢ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱/۱۴درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۴/۲۹درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۳۱درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۸/۳۸درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا