گوناگون

تهران در آستان کشف باستان شناسی بزرگ

اگر فرضیه‌های اولیه آنان تأیید شود، فصلی نو در باستان‌شناسی و مطالعات تاریخی تهران گشوده می‌شود.

در یکی از مغازه‌های بازار حضرتی تهران، نزدیک به چهارراه مولوی، سازه‌هایی کشف شده که تیم کاوشِ باستان‌شناسی تهران در بازار حضرتی، حدس می‌زنند شاید نخستین ترانشه‌ها را از دوره تیموری شهر تهران در دل بازار تاریخی پایتخت باز کرده‌اند که می‌تواند نخستین نمونه از ساختار شهر تاریخی باشد که حتی «کلاویخو» از آن نام برده است
به گزارش سحام نیوز، باستان‌شناسان سرگرم کاوش بیشتر و مشخص شدن نتیجه سالیابی آثار کشف شده هستند
اگر فرضیه‌های اولیه آنان تأیید شود، فصلی نو در باستان‌شناسی و مطالعات تاریخی تهران گشوده می‌شود
کاوش باستان‌شناسی در این مغازه پس از آن آغاز شد که در جریان تعمیر و نوسازی مغازه، افزون بر تکه سفال‌ها، چند قطعه استخوان نیز بدست آمد و ابتدا پای پلیس و سپس سازمان میراث فرهنگی را به آن‌جا باز کرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا