گوناگون

باز نشر پیش بینی های محسن رضایی! عملیات فریب با شش هزار قربانی

۲۱ روز پس از حمله آمریکا به عراق صدام مخفی شد .اگر ۲۵ روز به عقب برگردید در آرشیو صدا و سیما گفتگو های هر شب سران نظامی رژیم ولایی و تحلیلشان از جنگ میتواند برای ثبت در تاریخ جالب باشد…
محسن رضایی ۵ روز مانده به حمله : بنظرم صدام یک جنگ فرسایشی چندین ساله را با آمریکا خواهد داشت و عراق برای آمریکا ویتنام دیگری خواهد شد

دو روز مانده به حمله و پیام جورج بوش به جهان مبنی بر اینکه صدام و دو پسرش تا ۴۸ساعت فرصت دارند خاک عراق را ترک کنند ومانع از جنگ شوند.
محسن رضایی در همان برنامه :
تهدید آمریکا توخالی ست و مصرف داخلی دارد

محسن رضایی لحظاتی پیش از حمله(روز اول ) : آمادگی عراق در مقابل آمریکا در حدی هست که آمریکا بعد از چند روز به سازمان ملل رجوع کند

محسن رضایی روز سوم حمله : باید دید چرا همه نیروهای عراق وارد عمل نشده اند از روی تاکتیک است یا برای تحریک نکردن امریکاییان
مجری برنامه :ولی اینجا دیگر مرگ و زندگی است چرا باید به نیروهایش بگوید وارد نشوید!!

روز چهارم در حالیکه امریکاییان از کویت و صحرای عربستان تا ۱۰۰کیلومتر داخل شده اند و بیش از ۱۰۰فروند هواپیمای عراق بدلایل نامعلومی در فرودگاه های ایران به زمین نشسته اند. محسن رضایی : سرعت ورود آمریکا بیش از پیش بینی ها بوده کار صدام تمام است

روز ششم حمله خبرگزاری ها از پاتک عراق و گیر افتادن آمریکایی ها در حلقه محاصره U خبر دادند.
محسن رضایی :
مهندسان عراقی توانستند تمام نقشه های آمریکا را بر آب کنند

روز هشتم محسن رضایی : پیش بینی میکردیم که آمریکا در باتلاق عراق گیرکند
حرف محسن رضایی در شرایطی بود که خبرگزاری ها داشتند از پیشروی ناگهانی امریکایی ها و عبور از بصره و کربلا خبر میدادند

روز یازدهم مجری سیما :
بنظر میرسد نیروی هوایی عراق کلا به ایران آمده اند.
محسن رضایی : ممکن است فرمانده هوایی عراق جاسوس آمریکا باشد.
مجری سیما :ولی صحاف سخنگو از ایران بخاطر اجازه ‌ورود هواپیماها تشکر کرده است ! پس بی اطلاع صدام نبوده

تا روز ۱۸ ام سایر سرداران در برنامه هرشب تحلیل جنگ آمدند اما از محسن رضایی خبری نبود
مجری سیما :کارشناسان نظامی دنیا هیچکدام پیش بینی نمیکردند امریکا بغداد را به این سرعت محاصره کند
محسن رضایی : صدام به اردن گریخته پیش بینی ما درست درآمد!!!

روز ۱۹ام تلویزیون عراق الجزایر صدام را با چهره بشاش و روحیه عالی در نمایشی خیابانی میان جمعیت نشان دادند که برایش کف میزدند و خبر پاتک به آمریکایی ها و اولین ! زخمی آمریکایی هاخبر شد
محسن رضایی : صدام تاکتیکش را در به اسارت گرفتن عمده امریکایی ها دارد پیاده میکند تا بعدا امنیت بقا خود را در معامله با آنها بدست بیاورد !

روز ۲۰ ام امریکایی ها در جنوب بغداد منتظر تسلیم صدام مکث کردند
محسن رضایی :
صدام مامور آمریکا ست و تسلیم آمریکا میشود تا نمایشی را که قرار بود باهم اجرا کنند در جنگ با ایران و آمریکا خاورمیانه را مستعمره خود کند و نتوانستند، حالا پیاده کنند !!
مجری:تکلیف صدام چه میشود ؟
محسن : خب در آمریکا زندگی پنهان خواهد کرد

روز ۲۱ در حالیکه مقاومت گارد صدام توسط ۲۰۰ سرباز آمریکا در هم میشکست ۲۰۰۰ سرباز آمریکا در میدان اصلی بغداد پرچم امریکا را روی مجسمه صدام نصب کردند. جرج بوش و همه اعضای کاخ سفید در کنار چند میلیارد ببیننده تلویزیونی به طور زنده داشتند تماشا میکردند.
لحظانی بعد جرج بوش دستور پایین کشیدن پرچم امریکا و جایگزینی با پرچم عراق را به فرمانده شان در مرکز بغداد را صادر کرد
امریکایی ها به مغازه های اطراف گفتند پرچم عراق را میخواهند. بعد در حالیکه امریکا یی ها از چند نفری که پرچم عراق را آوردند خواستند بالا بروند و نصب کنند. عده ای عراقی به دور بولدوزر امریکایی جمع شدند و به تخریب مجسمه صدام کمک کردند.

محسن رضایی دیگر تا روز ۳۰ام حمله به برنامه نیامد اما در روزنامه ای گفته بود خدا کار ناتمام ما را تمام کرد و صدام به سزای عملش رسید.

منبع:سحام

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا