گوناگون

خروج آمریکا از پیمان منـع مـوشک‌های هستـه‌ای

آمـریکا از تعهدات خود در پیمان منـع مـوشک‌های هستـه‌ای میـان‌بـرد خـارج می شود….

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، آمـریکا از «پیـمان منع مـوشک‌های هستـه‌ای میـان‌برد» خارج می شود. به دنبال شکست مـذاکرات با روسیـه، آمـریکا اعلام کرد از آخر این هفته، دیگـر پیمان منـع مـوشک‌های هستـه‌ای میـان‌برد را رعـایت نخواهد کرد. محل برگزاری این مـذاکرات در پـکن بوده است. این خـبر را «آنـدراس تامپسـون» معـاون وزیـر امـور خـارجه آمـریکا در کنـترل تسلیحـات و امنـیت بیـن المللی اعلام کرد. واشنـگتن از چنـدین ماه پیش تاکنـون، مسکـو را به دلیل قـراردادن مـوشک های «ناواتور ۹M729/SSC-8» در زرادخانـه نظامی اش، به نقـض این پیـمان متهـم کرده است.

«پیـمان منـع مـوشک‌های هستـه‌ای مـیان‌برد» در سال هـزار و نهـصد و هشتـاد و هفـت میـلادی توسط «رونـالد ریـگان» رئیس جمهور وقت آمریکا و «میخاییل گورباچف» رهـبر اسبـق اتـحاد جـماهیر شـوروی امضاء شده است. این پیمـان با هدف محـدودسـازی تمـامی مـوشک های کـروز و موشـک های بالستیـک آمریکایی و روسی دارای بـرد پانصـد تا پنـج هـزار و پانصـد کیلومتـر، بین دو کشـور امضاء شد. به گفته ناتـو و واشنـگتن، «ناواتور ۹M729/SSC-8» دقیقـا قادر است اهـدافی در فاصله پانصد تا هزار و پانصد کیلومتری را مورد اصـابت قرار دهد، موضوعی که کرملین تا این زمان آن را رد و اعلام کرده است که برد این موشک از پانصد کیلومتر تجـاوز نمی کند.

«آنـدراس تامپسون» در حاشیه نشست پنـج قـدرت هستـه ای جهـان در پـکن، با «سـرگئی ریابکوف» معـاون وزیـر امـور خارجـه روسیـه دیدار و گفتگو کرد. سرگئـی ریـابکوف گفت: «مـتاسفانه ما در مـذاکرات هیچ پیشرفتی نداشتیم.» آنـدراس تامپـسون افزود کشورش از روز شنبه از تـمامی بـندهای این پیمان خارج شود و این موضـوع به آمریکـا اجازه خواهد داد تا چنانـچه تصمیم بگیرد، مـوشک جدیدی را تولید نماید. وی با اشـاره به آغاز تـحقیقات در خصوص یک موشک جـدید، در مصاحبه با رویتـرز گفت: «ما می تـوانیم از تـاریخ دوم فـوریه تمـامی تعهـدات مان در رابطـه با پیمان منع موشک‌های هستـه‌ای میـان‌برد را به حالت تعلیق در آوریم.»​ پروسـه خـروج موثر، از زمان اعلام، شش مـاه طـول خـواهد کشید. با این وجود معـاون وزیـر امـور خارجـه آمـریکا در کنترل تسلیحات و امنیت بیـن المللی افـزود که واشنـگتـن برای مذاکـرات جدیـد با مسکـو آمـاده است. سرگئی ریابکوف نیز به نوبه خود خاطـر نشـان کرد: «آنچه ما درک می کنیم، ما وارد فـاز دوم خواهیم شد که در آن آمریـکا از تعهـدات اش در چـارچوب پیمان مـنع موشـک‌های هسـته‌ای میـان‌برد خارج خواهد شد؛ چیـزی که در آخـر همین هفته رخ خواهد داد.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا