زحمتکشان

کارگران برای استثمار بیشتر پشت درهای بازنشستگی می‌مانند

انواع نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول ازجمله «اصلاحات پارامتریک» در طی زمان، تعهدات اندک قانونی که به کارگران داده شده نیز از آنان می‌گیرد. این نوع طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران کاهش می‌دهد تا کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد….

عبدالله وطن خواه (فعال کارگری) معتقد است که طرح «اصلاحات پراسنج یا پارامتریک» که با توجیه تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی در مجلس بیان شده، آشکارا ضدکارگری و تعرض آشکار به حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه اخیرا طرحی تحت عنوان اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شده و در حال بررسی است، گفت: این نوع طرح‌ها در نهایت ارزان‌سازی نیروی کار و بیشتر کردن دامنه سود سرمایه را دنبال می‌کنند.

او ادامه داد: انواع نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول از جمله «اصلاحات پارامتریک» در طی زمان؛ تعهدات اندک قانونی که به کارگران داده شده را نیز از آنان می‌گیرد. این نوع طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد.

افزایش زمان بیمه‌پردازی؛ امتیازات ویژه به کارفرما طی اصلاحات پارامتریک

وطن‌خواه با اشاره به اینکه ابتدای این طرح در ۵ بند دلایلی تحت عنوان دلایل توجیهی آمده است، اظهار داشت: به خوبی مشخص است که این ۵ بند صرفاً بی‌حقوق کردن کارگران را «توجیه» می‌کند. توضیح نمی‌دهد بلکه توجیه می‌کند و البته با عنوان پرطمطراق پارامتریک مطرح می‌شود.

وی افزود: همه این‌ها نوعی توجیه برای تقویت بیشتر سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار است تا دامنه سود افزایش بیایبد و نرخ استثمار کارگران بیشتر شود.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در اصلاحیه تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی قرار است با میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان بازنشستگی محاسبه شود.

وطن خواه با بیان اینکه این مساله عملاً باعث می‌شود تا حمایت از کارگران کم شود و حتی بعد از بازنشستگی از دستمزد و زحمتی که کارگر در طی ۳۰ سال کار به دست آورده نیز کسر شود، تصریح کرد: در بند دوم اصلاحات تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید از ابتدای سال ۹۷،‌ هر سال یکسال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌گردد تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه‌پردازی برسد. عملاً در تلاش است تا مدت استثمار کارگران را افزایش دهد و هرچه بیشتر از گرده کارگر کار بکشد. 

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه این اصلاحیه در نظر دارد که بازنشستگی را به‌جای ۳۰ سال به ۳۵ سال برساند، اظهار داشت: طی آنچه در این طرح آمده اصلاح تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در تلاش است تا نرخ حق بیمه سهم بیمه شده را از ۷ درصد کسورات طی دو سال به ۹ درصد حقوق و و مزایای مشمول کسر حق بیمه برساند.

وطن خواه خاطرنشان کرد: در عین حال در اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی سابقه پرداخت بیمه جهت بازنشستگی هر سال یک سال افزایش پیدا خواهد کرد. و طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال می‌رسد. همه این‌ها به این خاطر است که پول بیشتری از بیمه شده دریافت شود. در عین اینکه معافیت‌های خاص برای کارفرما در پرداخت بیمه در نظر گرفته پله پله حق و حقوق کارگران را کم کرده است. همین است که سابقه پرداخت بیمه را با انواع ترفندها به ۲۵ سال افزایش می‌دهد اما در نهایت به کارفرمای کارگاه‌های زیر ۵ نفر آوانس و امتیاز می‌دهد.

دست درازی مسلم به حقوق کارگران با اصلاحات پارامتریک 

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بعد از ۳۰ سال کار و زحمت نهایتاً این ترفندها به کار گرفته شده تا ۵ سال بیشتر از کارگران کار بکشند و از آن‌ها حق بیمه بگیرند، گفت:  همه این‌ها در راستای بیشتر کردن سود سرمایه صورت می‌گیرد تا کارگران هرچه بیشتر ضعیف شوند.

وی افزود: این طرح نه اصلاح است و نه پارامتریک بلکه یک دست درازی مسلم به حقوق تثبیت شده کارگران است.

وطن خواه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در عین حال در مورد کارگاه‌های زیر ۵ نفر در این اصلاحیه آمده که از سال ۱۳۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد.

او افزود: حتی در این اصلاحیه به مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگرانی که با سختی و مشقت کار می‌کنند نیز بی‌توجه نبوده است. در این اصلاحیه ذکر شده که کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نبوده و با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان‌آوری خارج نمایند. تک به تک بندهای اصلاحات پارامتریک در واقع یک تعرض آشکار به حقوق کارگران و اصلاحیه‌ای ضدکارگری است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا