زنان

نرخ بیکاری زنان همچنان بیش‌از مردان

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در پاییز ۱۳۹۷ نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۵ درصد بوده است.اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف غارت بنگاه‌های تولیدی به‌وسیله وابستگان رژیم  در راستای آزادسازی قیمت‌ها، ضربه‌هایی مهلک به تولید ملی وارد آورده‌اند و بیکاری میلیونی سال‌های اخیر را موجب شده‌اند. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در یک سال اخیر همراه با فساد گسترده در دستگاه حاکمه، زمینهٔ شرایط اسف‌بار کنونی زندگی و اشتغال زحمتکشان را به‌وجود آورده‌اند….

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به پاییز ۱۳۹۶، تغییری نکرده و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۵ درصد کاهش را به دنبال داشته است.

افزایش نرخ بیکاری شهرها در سال ۹۷

بررسی نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر بوده است. نرخ بیکاری نقاط شهری در پاییز ۱۳۹۶، ۱۳.۱ درصد بوده که با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۳.۲ درصد در پاییز ۹۷ رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در مناطق روستایی طی پاییز ۹۶، ۷.۹ درصد بوده و با ۰.۳ درصد کاهش به ۷.۶ درصد در پاییز ۱۳۹۷ رسیده است. با مقایسه اطلاعات موجود در می‌یابیم که تفاوت در نرخ مذکور در مناطق شهری و روستایی در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به پاییز ۱۳۹۶، ۰.۴ درصد رشد داشته به نحوی که از رقم ۵.۲ درصد در پاییز ۱۳۹۶ به ۵.۶ درصد در پاییز ۱۳۹۷ افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در پاییز ۱۳۹۷، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد کمتر شده و نسبت به تابستان سال قبل تغییری نداشته است.

مشارکت روستاییان بیشتر از شهرنشینان

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر مناطق روستایی و شهری نیز بیانگر آن است که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بالاتر بوده است؛ به نحوی که نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی در پاییز ۹۶، ۴۱.۴ درصد بوده که با ۱.۲ درصد افزایش به ۴۲.۶ درصد در پاییز ۹۷ رسیده است؛ این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی در فصل تابستان ۴۳.۲ درصد بوده و در مقایسه با فصل پاییز ۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به این ترتیب روستاییان مشارکت اقتصادی بیشتری در سال گذشته از خود نشان دادند.

افزایش بیکاری زنان در تابستان گذشته

در تحلیل نمودار نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور به تفکیک جنس در می‌یابیم که نرخ بیکاری در تمام فصول در مردان نسبت به زنان پایین‌تر بوده است؛ به نحوی که نرخ بیکاری زنان در پاییز ۱۳۹۶، ۱۹ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۷ افزایش یافته و به ۱۹.۸ درصد رسیده است اما در پاییز سال ۹۷ با کاهش ۱.۸ درصدی همراه بوده و به ۱۸ درصد تنزل یافته است. این در حالی است که در پاییز ۹۶ نرخ بیکاری مردان ۱۰ درصد بوده و در تابستان ۹۷ با ۰.۳ درصد رشد به ۱۰.۳ درصد رسیده است اما در پاییز ۹۷ دو درصد کاهش یافته است به این ترتیب اگر چه نرخ بیکاری زنان در پاییز سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن کاهش داشته اما زنان در بازار کار همچنان از مردان بی‌کارترند.

بالا رفتن مشارکت اقتصادی در سال ۹۷

اما بررسی نمودار نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان تفاوت چشمگیری نسبت به زنان داشته است چرا که نرخ مشارکت مردان در پاییز ۹۶، ۶۴ درصد بوده و در تابستان ۹۷ به ۶۵.۳ درصد رسیده است که رشد ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند که در پاییز ۹۷ این نرخ در مقایسه با پاییز ۹۷ با کاهش ۰.۹ درصدی همراه بوده اما نسبت به سال ۹۶ افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد. با بررسی نمودار فوق، اختلاف بین نرخ مشارکت اقتصادی در میان زنان و مردان در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۶) ۰.۴ درصد افزایش و نسبت به تابستان سال ۱۳۹۷، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا