زنان

فراخوان دانشجویی برای شرکت در بزرگداشت روز جهانی کارگر

ما دانشجویان در همبستگی با کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران، مزدبگیران و سایر گروه‌های تحت ستم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برای بزرگداشت روز تاریخی کارگر و نیز رساندن صدای اعتراض خود به گرانی، تورم، شرایط بغرنج اقتصادی، روند افسارگسیخته خصوصی‌سازی در همه ساحتها…

اکنون در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، وضعیت معیشت تمام فرودستان سراشیبی تندی را پشت سر می‌گذارد. زندگی‌های ما اگر از طوفان و سیل و زلزله‌ی بی‌کفایتی حاکمان جان سالم به در برد، صرف جان کندن برای زنده ماندن می‌شود. پدران و مادرانمان عمدتا با قراردادهای موقت، با حقوق ناچیز و زیر خط فقر یا بازنشستگانی هستند که صندوقشان به چپاول رفته و افق پیش روی خودمان نیز بیکاری یا بیگاری است.

در روز جهانی کارگر، ما دانشجویان در همبستگی با کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران، مزدبگیران و سایر گروه‌های تحت ستم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برای بزرگداشت روز تاریخی کارگر و نیز رساندن صدای اعتراض خود به گرانی، تورم، شرایط بغرنج اقتصادی، روند افسارگسیخته خصوصی‌سازی در همه ساحتها، افزایش مضحک هزینه‌های تحصیل و تبعیض‌های جنسیتی و قومی، در مقابل ساختمان مجلس گرد هم می‌آییم و با تشکل‌های مستقل کارگری همراه خواهیم شد.

در این راستا رفیقانه از تمام دانشجویان دانشگاه‌های کشور دعوت میکنیم تا با حضور خود بار دیگر اعلام کنیم:فرزند کارگرانیم،کنارشان می‌مانیم و فریاد اعتراضمان علیه ستم‌ورزی بر فرودستان را سر دهیم.

بخشی از دانشجویان سراسر کشور

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا