گوناگون

فاصله تورمی دهک‌ها باز هم اضافه شد

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای بار دیگر در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. مرکز آمار که تورم اردیبهشت‌ماه را ۲/۳۴ دهم درصد اعلام کرده بود در آمار جدید خود در رابطه با شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اعلام کرد که برای دهک‌های مختلف در بازه ۷/۳۳ درصد برای دهک اول تا ۶/۳۶ درصد برای دهک دهم تورم در نوسان بوده است.

همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ۳/۴۷ درصد برای دهک اول تا ۴/۵۲ درصد برای دهک دهم است. در مورد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تورم بین ۲۳ درصد برای دهک اول تا ۲/۳۳ درصد برای دهک دهم بوده است. بر اساس این آمار فاصله تورمی دهک‌ها در اردیبهشت‌ماه به ۹/۲ درصد رسیده که نسبت به فروردین یک واحد درصد افزایش دارد. فاصله‌ تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به فروردین پنج درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲/۱ دهم درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم تولیدکننده زراعی

نرخ تورم سالیانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل‌تر از آن ۸/۴۷ درصد افزایش یافته است. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل‌یافته) فصل زمستان ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵/۳۶۸ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵/۶۰ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۸/۴۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص زراعت و باغداری در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۹/۳۱۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۵/۴۵ درصد افزایش است. شاخص گروه غلات در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵/۴۳۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰/۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶/۲۸ درصد افزایش است. شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۸/۲۳۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵/۵۴ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه سبزیجات در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۲/۴۶۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۱۰۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸/۵۱ درصد افزایش است. شاخص گروه مواد خام طبقه‌بندی نشده در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۹/۲۶۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۲۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۴/۳ درصد افزایش یافته است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵/۴۷۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۹۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۳/۰ درصد افزایش است. شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۸/۵۵۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/۱۳۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه (نیز برابر با ۹/۷۱ درصد افزایش است. شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۱/۴۸۱ است که نسبت به فصل مشابه سال ۴/۱۰۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲/۵۶ درصد افزایش است. شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳/۳۷۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/۴۱ درصد افزایش یافته است.

آرمان امروز

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا