زنان

همه آمار«اشتغال و بیکاری»بانوان؛سیگنال رشد حضور زنان در بازار کار

شاخص‌های مهم نتایج نیروی کار از افزایش مشارکت و حضور زنان در بازار کار و در مقابل کاهش بیکاری در گروه بانوان حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، پیش از ورود به بررسی شاخص‌های بازار کار، «نرخ مشارکت اقتصادی» باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه این نرخ بیانگر میزان جمعیت فعال در کشور است. نرخ مشارکت، مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را نشان می‌دهد که افزایش این سهم به معنای رشد جمعیت اشتغال یا تمایل بیشتر افراد بیکار برای ورود به بازار کار است.

بررسی نرخ مشارکت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر که طبق تعاریف رسمی آماری جمعیت در سن کار تلقی می‌شوند، نشان می‌دهد ۴۰.۵ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

اما نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان به واسطه تمایل بیشتر این گروه از جمعیت کشور به حضور در بازار کار، بیشتر از زنان است. بررسی جداول آماری شاخص‌های بازار کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بین مردان ۶۴.۸ درصد و در بین زنان نیز ۱۶.۱ درصد است که البته این نرخ در بین هر دو گروه در سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

با این وجود از مجموع جمعیت حدود ۲۷ میلیون و ۷۴ هزار نفری فعال کشور (مجموع شاغلان و بیکاران) حدود ۲۱ میلیون و ۷۱۸ هزار نفر را مردان و حدود ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند که در سال گذشته به جمعیت فعال مردان ۳۶۶ هزار و ۶۰۰ نفر و به جمعیت فعال زنان نیز ۱۹۲ هزار و ۸۹۰ نفر اضافه شده است.

افزایش نرخ بیکاری مردان؛ کاهش نرخ بیکاری زنان

با این حال نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر است به طوری که این نرخ در بین زنان ۱۸.۹ درصد و در بین مردان نیز ۱۰.۴ درصد است.

اما بررسی «روند تغییرات» این نرخ نشان می‌دهد که به رغم رشد ۰.۱ درصدی نرخ بیکاری در کل کشور و همچنین افزایش ۰.۳ درصدی نرخ بیکاری در بین مردان، اما نرخ بیکاری در بین زنان ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

از مجموع جمعیت بیکاران کل کشور که بر اساس آخرین آمار در پایان سال گذشته ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۷۹۶ نفر اعلام شده، یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۵۲۷ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۲۱ نفر از جمعیت بیکار به مردان اختصاص دارد.

کاهش ۲۳ هزار نفری جمعیت بیکاری بانوان جوان

در بین شاخص‌های بازار کار، بررسی آمار «بیکاران ۱۵ تا ۲۹ ساله» که تحت عنوان بیکاری جوانان مورد سنجش قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد از کل جمعیت حدود ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار نفری بیکار کشور، یک میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۹۱ نفر از «زنان و مردان در جستجوی کار» در سن ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

بررسی وضعیت بیکاری جوانان در بین مردان و زنان نیز حاکی از آن است که با وجود افزایش ۰.۴ درصدی جمعیت بیکاران جوانان در بین مردان، اما جمعیت بیکاری جوانان در بین زنان ۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر معادل ۱.۸ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است.

کاهش نرخ بیکاری بانوان فارغ‌التحصیل

مهمترین معضل امروز بیکاری کشور، افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور است که به دلیل سیاست غلط مدرک گرایی طی یک دهه اخیر و عدم تطابق نظام آموزش عالی با نیاز بازار کار، بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را به «بیکاران فارغ‌التحصیل» تبدیل کرد.

اما بهبود شاخص‌های بازار کار در بین زنان، در شاخص «نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان» نیز قابل مشاهده است. هر چند نرخ کل بیکاری کشور در بین جمعیت فارغ‌التحصیل در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ کمتر از یک درصد معادل ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد اما نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه بانوان ۲ درصد کاهش پیدا کرده که به معنی افزایش سهم زنان دانش آموخته در بازار کار دارد.

سرعت رشد اشتغال زنان فارغ‌التحصیل بیش از مردان

سهم شاغلان دانش آموخته دانشگاهی در بین هر دو گروه بانوان و مردان در سال گذشته افزایش یافته است به این ترتیب سهم اشتغال فارغ التحصیلان از کل جمعیت شاغل کشور با افزایش ۲.۴ درصدی در سال گذشته به ۲۳.۹ درصد رسید.

این آمار به تفکیک وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در گروه مردان و زنان نشان می‌دهد که سهم اشتغال مردان در گروه دانش آموختگان ۲.۱ درصد رشد داشته و به ۲۰.۴ درصد رسیده است اما سهم اشتغال زنان فارغ‌التحصیل با رشد حدود ۳ درصدی از ۳۶.۳ درصد در سال ۹۶ به ۳۹.۲ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

بر اساس این گزارش، تمام آمارهای مربوط به سنجش وضعیت بازار کار کشور از بهبود نرخ اشتغال و کاهش جمعیت بیکار در گروه بانوان کشور حکایت دارد که سیگنال مثبتی برای مشارکت بیشتر بانوان و افزایش سهم این گروه از جامعه در بازار کار است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا