زحمتکشان

“دستمزد” ۵۰ درصد هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد!

تصمیم شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل دستمزد در سال ۹۸ نتوانسته است معیشت کارگران و زحمتکشان را بهبود بخشد؛ از این رو کارگران خواستارافزایش مزد در شرایط کنونی هستند.

افزایش و ترمیم مزد مطالبه به حق کارگران است

ایلنا، فرارسیدن موج گرانی ارز در سال گذشته، قدرت خرید کارگران را با سرعت بسیار کاهش داد؛ با این همه، سال گذشته تلاش‌های گروه کارگری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد در میانه سال به جایی نرسید و مذاکرات به روال همیشه به انتهای سال موکول شد. در پایان سال ۹۷، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش یافت اما استمرار تورم، اثرات افزایش مزدی را زایل کرد. حال علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) می گوید: گروه کارگری به دنبال مطرح کردن راهکارهای ترمیم دستمزد در جلسه شورای عالی کار است؛ البته راهکارهایی که بر افزایش مستقیم دستمزد متکی نیست و بر متدهای ترمیم غیرریالی تاکید دارد.

او تاکید می‌کند: روش‌های ترمیمی سال گذشته، مثل دادن بسته غذایی یا بسته حمایتی به هیچ وجه راهگشا نیست و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به تورمی که ماه‌هاست در فضای اقتصاد بی‌باکانه جولان می‌دهد، افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد نتواسته افت معیشت کارگران را جبران کند.احتمال دارد چهارشنبه همین هفته، گروه کارگری شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد؛ موضوع جلسه، بحث در مورد راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران است که حتماً موضوع افزایش قدرت خرید را به شورای عالی کار پیشنهاد خواهیم داد و درخواست تشکیل جلسه سه‌جانبه خواهیم نمود…

دادن بسته غذایی یا بسته حمایتی به هیچ وجه راهگشا نیست

بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد که امروز «مسکن» بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است و لذا دولت موظف است که در زمینه تامین مسکن برای کارگران اقدام عاجل صورت دهد.

شرایط اقتصاد، شرایط ناکوکی است؛ خدایی تاکید دارد که افزایش دستمزد ۹۸ نسبت به سالهای قبل «متمایز» بوده است اما همین شرایط ناگوار اقتصاد موجب شده که علیرغم افزایش متمایز دستمزد، نتوانیم به قدرت خرید ابتدای سال ۹۷ بازگردیم…

مسیر کاهش قدرت خرید کارگران، مسیری چندساله است؛ مسیری که از ۹۷ شروع نشده؛ عضو کارگری شورای عالی کار این مسیر پرفرازو نشیب را شرح می‌دهد: سال ۹۱ که تکانه ارزی داشتیم، شاهد کاهش قدرت خرید شدید کارگران بودیم؛ در مجموع از سال ۹۱ تا سال ۹۷، قدرت خرید کارگران فقط ۱۳ درصد افزایش یافت؛ در سال ۹۱، مزد یکباره به ۳۷ درصد معیشت سقوط کرد؛ در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد؛ افزایش دستمزد سالهای ۹۲ تا ۹۷ موجب ۱۸ درصد بهبود شد و در نهایت در ابتدای سال ۹۷، مزد به ۵۲.۸ درصد معیشت رسید.

او ادامه می دهد: در پایان سال ۹۷، به خاطر شوک اقتصادی و تورمی که حاکم شد، ارزش دستمزد دوباره افت کرد و به ۲۸ تا ۳۰ درصد معیشت رسید؛ با محاسبات گروه کارگری که بر مبنای داده‌ای بهمن ۹۷ استوار بود، افزایش ۳۶.۵ درصدی مزد ۹۸، باید ارزش دستمزد را ارتقا می‌داد و به ۵۰ درصد معیشت می‌رساند اما متاسفانه تورم اسفند ماه ۹۷ و سه ماهه ابتدای امسال، باز هم قدرت خرید دستمزد را کاهش داد و پیش‌بینی می‌کنیم که با کمال تاسف، این روند کاهشی بازهم ادامه خواد داشت و دقیقاً به همین دلیل است که حتما پیشنهاد افزایش قدرت خرید را به شورای عالی کار خواهیم برد…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا