زحمتکشان

دولت‌ها با تشکل‌های مستقل کارگری ضدیت دارند!

کارگران حس نمی‌کنند که تشکل‌های رسمی می‌توانند حقشان را از کارفرما بگیرند، کارگران آزاد نیستند و سه گزینه بیشتر ندارند: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع کارگری. کدام یک از این تشکل‌ها دفاع همه‌جانبه از حقوق کارگران را تضمین می‌دهند؟

تحولات اجتماعی در جهت توزیع برابرِ فرصت‌ها، امکانات و برابری، همواره مدیونِ توسعه سازمان‌هایِ مردم نهاد و اقسام جنبش‌ها بوده است. اصناف و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی از اشکالِ مهم مردم نهاد هستند. سندیکا یک تشکیلات خودگردان از افراد هستند.سندیکاهای کارگری با ماهیت خودجوششان در ایران بسیار تقلیل یافته‌اند…

«عبدالله وطن خواه» فعال کارگری با خدایی هم‌نظر نیست. او معتقد است که دولت‌ها و صاحبان سرمایه با تشکل‌های کارگری ضدیت دارد.

وی می‌افزاید: دولت‌ها به کارگران اجبار می‌کنند که از میان تشکل‌های کارگری که ایجاد کرده‌اند یکی را برگزینند. در مجموع کارگران آزاد نیستند و سه گزینه بیشتر ندارند: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع کارگری. کدام یک از این تشکل‌ها دفاع همه‌جانبه از حقوق کارگران را تضمین می‌دهند؟ این تشکل‌ها هیچ خروجی برای کارگران نخواهد داشت و حتی از جهت دولت ساخته بودن مطالبه‌گری را به محاق می‌برند. از همین رو برای کارگران جاذبه‌ای ندارند. کارگران ترجیح می‌دهند از کانال‌های مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند، مانند کارگران هپکو، کشت و صنعت هفت تپه و… .

وطن خواه با بیان اینکه کارگران حس نمی‌کنند که تشکل‌های رسمی می‌توانند حقشان را از کارفرما بگیرند، می‌گوید: کارگران به صورت خودجوش برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود منسجم می‌شوند. از این رو کارفرمایان بیشتر از آنکه از تشکل‌های رسمی نگران باشند از حرکت‌های خود جوش نگران هستند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته جلوی تشکیلِ تشکل‌هایِ رسمیِ کارگری هم گرفته می‌شود و این نیست که با آنها کاری نداشته باشند اما حرف من این است که در شرایطی که دولت‌ها و کارفرمایان سعی در اعمال نفوذ در تشکل‌های رسمی کارگری را دارند، کارگران کانال‌های مستقل را برای مطالبه‌‌گری ترجیح می‌دهند.

وطن خواه می‌افزاید: دولت هاشمی رفسنجانی برای بسط نفوذ خود شوراهای اسلامی کار را ایجاد کرد. دولت خاتمی برای مقابله با شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی را ایجاد کرد. دولت می‌گفت بخوانید سندیکا بنویسید انجمن‌های صنفی. دولت احمدی نژاد هم برای اینکه با شوراهای اسلامی کار که مورد تایید خانه کارگر بودند مقابله کند، مجمع نمایندگانی کارگری را ایجاد کرد. در هرشکل بحث نفوذ دولت مطرح بود و نه رشد مطالبه‌گری و توان‌افزایی تشکل‌ها.

وی با بیان اینکه در این میان توانایی لجستیکی و قانونی شوراهای اسلامی کار بیشتر از دو تشکل دیگر است، می‌گوید: به همین خاطر می‌بینیم که در سه عضو کارگری شورای عالی کار از میان اعضای کانون عالی شورهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند.

این فعال کارگری تصریح می‌کند: تشکل‌های کارگری بر حسب ظاهر تحت لوای اراده کارگران قرار دارند اما اراده دولت در تشکل‌های کارگری تبلور یافته است؛ از این زاویه رشد کمی تشکل‌های کارگری هیچ تاثیری نداشته است. رشد باید کیفی باشد که اتفاق نیفتاده است یا نگذاشتند اتفاق بی‌افتد.وطن خواه با بیان اینکه در شرایطی که دولت‌ها آزادی‌های صنفی را به رسمیت نمی‌شناسند نمی‌توان از رشد کمی تشکل‌ها دفاع کرده و می‌گوید: کارگرانی که عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند نیت‌های خوب هم دارند از این جهت آنها را محکوم نمی‌کنیم اما کلیت تشکل‌ها در مجموع موثر نبوده‌اند و حتی حرکت‌های خودجوش جمعی را با وجود رشد فزاینده آنها تحت تاثیر قرار داده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری همایشِ توانمندسازیِ تشکل‌هایِ کارگری از سوی دولت، اظهار می‌کند: دولت را چه به توانمندسازی تشکل‌‌های کارگری. دولت‌ها کاری کرده‌اند که تشکل‌های کارگر ابتر و مرخم (دم بریده) بمانند و بی‌خاصیت شوند. حال خودش می‌گوید من می‌خواهم توانمندسازی راه بی‌اندازم!

این فعال کارگر تصریح می‌کند: تشکل‌های کارگری بر اساس مبارزه طبقاتی شکل گرفته‌اند. دولت‌ها و صاحبان سرمایه هم می‌خواهند آنها را از ماهیت طبقاتی‌شان جدا کنند. تشکل‌های کارگری نباید در جریان‌های قدرت و ثروت غرق شوند. آنها باید به معنای واقعی از صف بندی‌های جناحی به دور باشند اما در عمل آنها جزئی از دولت شده‌اند. در واقع مال دولت شده‌اند. در چنین شرایطی تشکلی که ذاتا کارگری باشد، مورد تایید که قرار نمی‌گیرد هیچ، که با آن مقابله می‌شود.

وی می‌افزاید: این جزء وظایف سیاسی طبقه حاکم است که با تشکل‌های مستقل مقابله کند. کارگران هم برای مبارزه طبقاتی خود به تشکل‌های ابتر تن نمی‌دهند و برای خود تشکل ایجاد می‌کند…
گزیده گزارش ایلنا

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا