زحمتکشان

دعوت به گردهمایی بزرگداشت روز تامین اجتماعی

ما خواهان اداره ومدیریت سازمان تامین اجتماعی توسط صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان؛ کوتاه کردن دست دولت در اجرای طرح های نولیبرالی و ضد مردمی کابینه آقای رئیس جمهور و دلتمردان وی در سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از فروش و حراج و واگذاری غیر قانونی اندوخته ها و اموال کارگران وبازنشستگان به بخش خصوصی هستیم .ما خواهان درمان رایگان و فسخ قراردادهای بیمه تکمیلی هستیم.

بازنشستگان بیدار!

کارگران هوشیار!

در بزرگداشت روز تامین اجتماعی از هرراه ممکن به اقدامات و سیاست های خانمان برانداز دولت و مجلس شورای اسلامی اعتراض می کنیم. ما در محضرمردم ایران با فریاد بلند دادخواهی، اعتراض می کنیم به:

• زندگی در زیر خط فقرمیلیون ها کارگر و کارمند و بازنشسته و مستمری بگیردر سراسر کشور؛
• بی توجهی و بی مسؤلیتی مدیران عالی دولتی سازمان های بازنشستگی به فقر و فلاکت فراگیر بازنشستگان ؛
• سیاست های خانمان برانداز خصوصی سازی دولت روحانی در صندوق های بازنشستگی ؛
• ورشکسته سازی عمدی صندوق های بازنشستگی از طریق خصوصی سازی و تاراج اموال صندوق های بازنشستگان و شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی(شستا) ، اموالی که ده ها سال است به کارگران و کارمندان و بازنشستگان و فرزندان شان و نسل های بعد تعلق داشته و دارد ؛
• تضعیف عمدی توان مالی و بحران سازی در سازمان تامین اجتماعی از طریق عدم پرداخت بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان در راستای سیاست های خصوصی سازی ؛
• بی توجهی به عدم پرداخت حق بیمه صحیح توسط کارفرماها و طرح های ضد کارگری مانند پراسنج کذایی به زیان بیمه شدگان؛
• پرداخت هزینه های طرح سلامت از اندوخته های بیمه شدگان تامین اجتماعی و برقراری بیمه های تکمیلی نا کار آمد به حساب بیمه شدگان و بازنشستگان
• عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران و بیمه شدگان در مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه، ازبین رفتن امکان نظارت و حفاظت از اندوخته ها و اموال متعلق به بیمه شدگان در کل سازمان تامین اجتماعی و شستا؛
• انحلال شورای عالی تامین اجتماعی توسط دولت و ادارۀ هیات امنایی آن به زیان بیمه شدگان ؛
• عدم اجرای کامل قانون همترازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری با شاغلان بعد از گذشت ۱۲سال از تدوین و ابلاغ آن ؛
• گماشتن مدیران بی صلاحیت دولتی در راس سازمان های بازنشستگی به منظور دست اندازی و غارت اندوخته ها اموال و کارگران و بیمه شدگان؛

ما بازنشستگان تنها راه نجات از شرایط فلاکت بار خود و پایان دادن به وضعیت اسفبار کنونی و نجات صندوق های بازنشستگی را ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست های خانمان برانداز فعلی دولت و تغییر جهت سیاست ها به سمت بهبود زندگی مردم ، کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان می دانیم . ما خواهان اداره ومدیریت سازمان تامین اجتماعی توسط صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان ؛ کوتاه کردن دست دولت در اجرای طرح های نولیبرالی و ضد مردمی کابینه آقای رئیس جمهور و دلتمردان وی در سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از فروش و حراج و واگذاری غیر قانونی اندوخته ها و اموال کارگران وبازنشستگان به بخش خصوصی هستیم .ما خواهان درمان رایگان و فسخ قراردادهای بیمه تکمیلی هستیم.

پس برای رساتر کردن فریادمان
همه باهم در تجمع:
۲۵ تیر ساعت ۱۰ صبح
مقابل وزارت کار ورفاه گرد هم می آییم

نه به خصوصی سازی اموال شستا!
نه به تاراج اموال بیمه شدگان!
نه به فقر وفلاکت بازنشستگان !

“اتحادسراسری بازنشستگان ایران”

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا