گوناگون

بیانیه شورای بازنشستگان ایران در مورد تحولات اخیر!

پیامد کاهش درآمدهای نفتی، بازهم فشار بردوش ۹۹ درصدیها! مزدبگیران، بیکاران و بازنشستگان برای دفاع از زندگی شان در مقابل این وضعیت، به ایستادگی تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد…

دولت حسن روحانی بودجه امسال را بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه نفت در روز بسته بود، اما اخیرا مقامات ایران گفتند که بودجه بازبینی شده، و بر اساس صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت تنظیم شده است!
افت چشمگیر صادرات نفت ایران خطری جدی برای زندگی ماست، چون طبق معمول، مردم در زیان درآمدها شریکند، نه در سود درآمدها.
کاهش صادرات روزانه نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه به سیصدهزار (و اخیرا”صد هزار) بشکه در روز به معنی از دست رفتن سالانه ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی بر اساس قیمت‌های کنونی نفت است. و البته قرار نیست که این حجم از کاهش درآمد از جیب صاحبان سرمایه و قدرت پرداخت شود. جبران آن، صرفا با دست بردن بازهم بیشتر در جیب مردم میسر است.
خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم های حداکثری، مستقیما” منافع اکثریت جامعه را نشانه گرفته و دود آزاردهنده اش به چشم مردم میرود.
جامعه به وضوح میبیند که این تحریم ها نه تنها یک درصدی ها را نگران نکرده، بلکه باعث رونق زندگی هایشان و ایجاد زمینه لفت و لیس های بیشتر را هموار کرده است!
ادامه سیاستهای تشنج آفرین همچنین بهانه هایی بیشتر برای حضور آمریکا (و حالا هم متحدان اروپاییشان) در تنگه هرمز شده، یعنی برآورده شدن رویایی که سالهاست در سر می پرورانند.
از آنجائیکه ظرفیت های معیشتی زندگی ما منبع اصلی دستبرد صاحبان قدرت و سرمایه برای جبران هرگونه خسارتی ست، سقوط این زندگی فقط دغدغه ماست و نه هیچکس دیگر. در نتیجه جز با همصدایی و همدلی نمیتوانیم این مسیر را به نفع خودمان تغییر دهیم!
تحریم های اقتصادی و کاهش درآمد دولت، فشار به معیشت مردم به بهانه این کاهش را در بر خواهد داشت.
همراه با سیاستهای برتری طلبانه و تنش آمیز توسط دول جهانی و منطقه ای، در داخل هم شاهد گسترش موج بازداشت و سرکوب های فعالینی هستیم که خواهان رفع فقر و تبعیض هستند. اینها مجموعه بهم پیوسته ای هستند که با خشن ترین اشکال میخواهند جامعه مطالبه گر را کاملا” به عقب بکشانند. از سویی جامعه را زیر چکمه هایشان له میکنند و در موقعیتی دیگر دستهای همدیگر را میفشارند.

مردم جامعه مخصوصا” طبقه مزدبگیران، بیکاران و بازنشستگان برای دفاع از زندگیشان در مقابل این وضعیت، به ایستادگی و مقاومتشان تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد.
قرار نیست که سرنوشت ما توسط قدرتهای حاکم رقم زده شود.

شورای بازنشستگان ایران
۹۸/ ۵/۹

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا