گوناگون

سلام ما را به اون ور آبی‌ها هم برسان!

عماد خاتمی، فرزند محمد خاتمی، همراه با خانواده خود از ایران مهاجرت کرد…

محمّدآزاد جلالی‌زاده فعال رسانه‌ای منتقد در تلگرام نوشت:

الف: عماد ابن محمدخاتمی! خبر رسیده که به آنسوی آبها رفتن گرفته‌ای ‘ حال برای زندگی همیشگی یا تحصیلات یا هر کار دیگری رفته ای به خودت ربط دارد و حوزه ی شخصی خودت است ‘ برمیگردی یا نه هم به خودت و تصمیمات شخصی ات ربط دارد اما بگذار چند نکته ی درد دلی را با تو باز گویم.

ب: خواهرانت که آن ور آبند و تقریبا مطمئنم که تو هم برنمی گردی ! و این برای فرزندان پدری که مدام از امکان اصلاح ساختار موجود می گوید و دم از تَکرار امیدواری می زند ‘ و با این شعارها مردم را به پای صندوق ها کشانده و حرام لقمه‌‌گان!؟ بسیاری را به مجلس و شورا و مدیریت های گوناگون رهسپار کرده ‘ مساله ی عجیبی ست ‘ نمی دانم چرا عده ای که دور پدر بزرگوارت هستند معتقدند که همه باید فرمایشات تکراری ایشان را به گوش جان نیوش کنند ! و به هر طریقی شده معتقد به امکان اصلاح باشند.

ج: من و بسیاری چون من که امید اصلاحات در سر داشتیم بارها و بارها بازجویی شدیم ‘ تحت محرومیت های پیدا و پنهان اجتماعی و سیاسی قرار گرفتیم و تنها به جرم اینکه به حرفهای پدرت باور کردیم در مضیقه های گوناگون گرفتار آمدیم.روزنامه نگاران و فعالان بسیاری در بند شده و در بند هستند و خانواده هایشان تحت فشار تنها به دلیل آنکه بخاطر پدر بزرگوارت دل به امید اصلاح و گذار به دموکراسی بسته بودند .

د: رفتنت نشانه شناسی و سیر معناهای بسیاری در بطن دارد اما بداهت آمیزترین آنها این است که نزدیکترین افراد و خانواده ی رهبر اصلاحات هم خود می دانند که دیگر تَکرارها هم هیچ فایده‌ای در بر ندارد و جالب آنکه رفتن تو مقارن با ایامی شده که پدرتان شعار حضور حداکثری در انتخابات داده ‘ امیدوارم تا آن موقع برگردی و بتوانی رایت را به لیست مورد اعتماد پدر جانت به صندوق بیندازی ‘ فعلاً سلام ما را به اون ور آبی ها هم برسان!

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا