فرهنگی

خائن به وطن!/ ناظم حکمت

برگردان: جهان- وطن، اگر کشتزاران شماست،
وطن، اگر چیزیست که درگاوصندوق ها و دسته چک هاتان جای دارد،
وطن، اگر مردن بر سنگفرش جاده ها از گرسنگی است،
وطن، اگر نوشیدن خون سرخ ما در کارخانه های شماست…


«ناظم حکمت هنوز دارد به خیانتش ادامه می دهد!
حکمت گفت، ما نیمه مستعمره ی امپریالیسم آمریکا هستیم.
ناظم حکمت هنوز دارد به خیانتش ادامه می دهد!…»
این گفته ها
با فونت های درشت سیاه
فریاد زن بر بالای سه ستون
در روزنامه ای در آنکارا نوشته شدند.
در روزنامه ای که در آنکارا منتشرشد،
در کنارتصویرشصت وشش سانتی دریادار ویلیامسون
با لبخندی بر لبان بازشده تا بناگوش دریاسالار آمریکایی!

آمریکا صدو بیست میلیون لیر به بودجه ی ما هدیه داد، صدو بیست میلیون لیر!

«حکمت گفت: “ما نیمه مستعمره ی امپریالیسم آمریکا هستیم”
ناظم حکمت هنوز دارد به خیانتش ادامه می دهد!»

آری، من یک خائن به وطن هستم، اگر شما وطن پرستید!
من یک خائن به میهن هستم ، اگر شما میهن پرستید!
من یک خائن هستم ، من یک خائن هستم!

وطن، اگر کشتزاران شماست،
وطن، اگر چیزیست که درگاوصندوق ها و دسته چک هاتان جای دارد،
وطن، اگر مردن بر سنگفرش جاده ها از گرسنگی است،
وطن، اگر لرزیدن همچون سگان درسرمای خیابان
و به خود پیچیدن از مالاریا در تابستان است،
وطن، اگر نوشیدن خون سرخ ما در کارخانه های شماست،
وطن، اگر چنگال شبکه های شماست،
وطن، اگر نیزه ی کاتکیزم، اگرباتوم پلیس است،
وطن، اگر پرداخت های شما، دستمزدهای شماست،
وطن، اگر پایگاه آمریکایی، بمب آمریکایی ، توپ دریایی آمریکایی است،
وطن، اگر رها نشدن از تاریکی متعفن شماست،
من یک خائن هستم!

در سه ستون با فونت های سیاه فریادزن بنویسید:
ناظم حکمت همچنان به خیانتش ادامه می دهد!..

ناظم حکمت – ۲۸ ژوئیه ۱۹۶۲

برگردان: جهان – ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا