زحمتکشان

بیانیه شورای‌‌هماهنگی‌تشکل های‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران

بی شک معلمان در کنار دانش آموزان از ارکان اصلی نظام آموزشی هستند. نظام آموزشی که اگر مبتنی بر یک محتوای انسان محور باشد می تواند در ساختن جامعه ای بهترموثر باشد و جامعه بهتر با نیروی انسانی خلاق و جویا مهیا می شود. برای شکوفایی استعداد و ظرفیت های وجودی نیروهای بالقوهٔ فرزندان این مرز و بوم و پرورش و تربیت شهروندان خوب، جامعه نیازمند آن است که بهترین مکان ها، مدرسه و توانمندترین افراد، معلم شوند. این امر در صورتی میسر می شود که جایگاه شغلی معلم بالا و منزلت اجتماعی از آن او باشد….

یونسکو، شاخه‌ی آموزشی،علمی وفرهنگی سازمان ملل بخاطر اهمیت نقش معلم در ساختار جامعه،۵ اکتبر مصادف با ۱۳ مهر را روزجهانی‌معلم نامیده است.

شورای‌هماهنگی فرهنگیان این روز را به تمام معلمان جهان، به ویژه معلمان دربند و فرهنگیان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران، صمیمانه تبریک می گوید.

سازمان یونسکو برای روزجهانی معلم امسال، شعار “معلمان‌جوان، آینده ‌حرفه ‌معلمی” را برگزیده است.

شورا به تمام معلمان جوان ودانشجو معلمان این نامگذازی را تبریک می گوید و یادآور می شود، با تمام مشکلات رفاهی و معیشتی، حرفه معلمی از جمله معدود شغل هایی هست که هنوز مناسبات پول و کالا، آنرا از ماهیت انسانی تهی نکرده و در صورتی که معلمان بتوانند به عنوان یک آموزشگر قدرتمند، آموزشی کیفی و عادلانه و انسانی را محقق سازند، می توان به تربیت شهروندانی آزاد، برابری‌خواه، با اخلاق، خلاق، فداکار، پرسشگر، مشارکت‌جو، شجاع، دوستدار محیط زیست و طبیعت، صادق و دریک کلام شهروندمطلوب امیدوار شد.

برای این منظور ما معلمان باید ابتدا این ویژگی‌ها را در خود بارز و بالغ نماییم. حق و حقوق خود و دانش‌آموزان مان را از مسؤلان مطالبه کنیم تا کودکان این سرزمین درس مطالبه گری را در عمل از معلمان خود بیاموزند. نتیجه مطالبه گری پاکدستی و وظیفه شناسی کاربدستان را بدنبال دارد.

در اینجا برای آن دسته از افراد و مسئولانی که از نام گذاری امسال به نام ” معلمان جوان” درک درستی ندارند یا از کنار ان به سادگی می گذرند یادآور می شویم، اگر امروز بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش با کمبود ۱۰۸ هزار معلم روبرو هستیم به خاطر سیاستگذاری های اشتباه در آموزش و پرورش و بی توجهی به امنیت شغلی و معیشتی معلمان است.

در حال حاضر وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان تحت تاثیر مدیریتی ناکارامد و مبتنی بر رانت است. فضای واحدهای زیرمجموعه دانشگاه فرهنگیان بسته، غیرپویا و مبتنی بر تفکیک جنسیتی است. سطح کیفی آموزش پایین است و آموزش های دوره تربیت معلم با نیازهای واقعی آنان در مدرسه همخوانی ندارد و خبری از مشارکت و شیوه های نوین آموزشی نیست.

حداقل ۴۵ درصد حقوق دانشجویان به خاطر هزینه خوابگاه و غذا به آنان پرداخت نمی گردد و ساختار پلیسی و ایدیولوژیک حاکم موجب شده است صدایی به جز صدای تشکل های دانشجویی وابسته به نهادهای حاکمیتی مانند بسیج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان شنیده نشود.

طبیعی است معلمان جوانی که اینگونه ایدئولوژیک تربیت می گردند نمی توانند آینده شغل معلمی را به سمت رشد و بالندگی سوق دهند.

از سویی وضعیت معلمان جوانی که از طریق ماده ۲۸ و آزمون استخدامی به کسوت معلمی در آمده اند بهتر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان نیست. به خاطر صرفه جویی اقتصادی، این معلمان چنان که لازم و شایسته است دوره های مهارت آموزی را طی نکرده اند و چون استخدامشان رسمی نیست دارای امنیت شغلی وفکری نبوده و همواره خود را در معرض اخراج و تعدیل، احساس می کنند. این مشکل باعث شده است که این معلمان به خاطر تهدیدهای دوایر حراستی کمتر مطالبه گر باشند.

دسته بعدی معلمان جوان با گسترش طرح غیرقانونی خرید خدمات آموزشی، از بین جوانان تحصیلکرده و جویای کار وارد این حرفه ی حساس شده اند. در این طرح که معلم و دانش آموز و مدرسه چون کالایی به بخش خصوصی واگذار میگردد، هدف گم شده و پیمانکار برای صرفه و سود بیشتر معلمان جوان رابا کمترین دستمزد و گاها بی هیچ بیمه و تعهدی، استثمار میکند. اینگونه معلم با چنین طرحی کدام هدف آموزش و پرورش را مهیا میکند!؟

دسته دیگر معلمان جوان، سرباز معلمان هستند که اکثرا در شرایط سخت و در مناطق دور افتاده خدمت می کنند و تعطیلات تابستان نیز، مجبورند در ادارات حضور داشته باشند. این معلمان جوان نیز به لحاظ حقوقی وضعیت مشابه معلمان خرید خدمتی دارند و آموزش و پرورش برایشان تنهایک دوره دو ساله است و کمترین آموزش تخصصی را میبینند. این امر می تواند در امر آموزش آسیب‌زا باشد.

با وجود این همه دغدغه، دولت کوشیده دانشجو معلمان را از وضعیت آزمایشی رسمی به سمت آزمایشی پیمانی سوق دهد و موجبات نگرانی و بی ثباتی شغلی آنان را فراهم کرده است.

دولت با استخدام معلمان از طریق ماده ی ۲۸ سعی دارد از زیر بار تعهد استخدامی قطعی و هزینه ی تحصیل معلمان متخصص شانه خالی کند و این خود خلاف آموزش معلمان و استخدام انها براساس سند تحول بنیادین میباشد که وزارت اموزش و پرورش را مکلف کرده که نیروی مورد نیازخویش را از طریق دانشگاه های پردیس فرهنگیان تامین نماید.

همچنین براساس ردیف ۴ تبصره ۱۹ و ردیف های ۱ و ۳ بند «ب» تبصرۀ ۲۱ لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸، دولت مصوب کرده سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق طرح خرید خدمات آموزشی بگیرد و تا پایان سال ۱۳۹۹، حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق معلمان خرید خدمتی تأمین کند. اگر چه این تبصره‌ها از سوی کمیسیون آموزش مجلس حذف شده‌اند اما طی روزهای گذشته شاهد سپردن مدارس بزرگ حتی در تهران به پیمانکار بخش خصوصی تحت عنوان ” مدارس حمایتی” بودیم که نشان از عزم جدی دولت برای بی‌ثبات‌سازی شغل معلمی و تاراج اموزش اساسی دارد.

شورای‌‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران وظیفه خود می داند از حقوق صنفی و آموزشی تمام معلمان جوان از رسمی تا غیررسمی، خریدخدمتی تا سرباز معلم، دولتی تا خصوصی که هم اکنون مشغول به خدمت هستند دفاع نماید اما با تاکید بر وظیفه دولت برای تامین شغل برای تمام شهروندان، بر توقف واگذاری مدارس به بخش خصوصی، توقف خرید خدمات آموزشی به پیمانکاران، عدم استفاده از سربازان در مدرسه، تاکید دارد و ساز و کار استخدام رسمی و تربیت معلم از طریق دانشگاههای سراسری و دولتی مبتنی بر شیوه های نوین تدریس را مناسب برای جذب معلمان جوان می داند.

اگر مسئولان بخواهند به سیاست های ضدآموزشی و ضد معلمی فعلی خود ادامه دهند در پایان دهه نود ما شاهد معلمان جوانی هستیم که از عدم امنیت شغلی برخوردارند و اگر قرار باشد به خاطر سیاست های انقباضی و تعدیل نیرو، معلمان همواره نگران آینده شغلی خود باشند در حالیکه امنیت فکری و روانی انها مرتبط با آموزش و اینده کودکان است، چگونه این مجموعه میتواند به سمت شکوفایی ، پیشرفت و توسعه حرکت کند!؟

ما امیدواریم فرادستان به جای نگاه بنگاهی و بازاری، صرفه جویی اقتصادی و تعدیل نیرو، آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند و زمینه های رغبت و گرایش جوانان خلاق را به کسوت معلمی مهیا نمایند.

شورای‌‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران طبق اعلام قبلی برای نکوداشت روز‌جهانی‌معلم درحال رایزنی با وزارتخانه و ادارات اموزش و پرورش میباشد تا طی هفته جاری، گردهمایی هایی در سراسر کشور با محوریت چالش های پیش روی آموزش و راهکارهای برآورده شدن مطالبات صنفی فرهنگیان در گفتمانی رو در رو با مسوولین، برگزار نماید.

تعدادی از استان ها و ادارات زمان و مکانی را به این امر اختصاص داده اندو مابقی نیز درحال رایزنی هستند.

بدیهی است که درصورت عدم همکاری مسئولین با این خواسته ی برحق و حداقلی، شورای هماهنگی حق اعتراضات قانونی صنفی را برای پیگیری مطالبات خود محفوظ میداند.

بامید جایگاه شایسته برای معلمین و دانش آموزان ایران در سطح جهانی.

شورای‌‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران

۱۳ مهر ۱۳۹۸

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا