دیدگاه‌ها

۷۰- سالگی انقلاب چین تکامل بسوی سوسیالیسم مدرن!

م. چابکی: اول اکتبر ۱۹۴۹ کشورمستقل جدیدی پس از سال ها مبارزه سخت رهایی بخش و جنگ داخلی تحت رهبری حزب کمونیست با نام جمهوری خلق چین ثبت نقشه سیاسی جهان گردید که از مهم ترین وقایع تاریخ قرن بیستم برای بشریت بحساب آورده می شود.

حضور چین نوین «نوین» از آن رو، که جامعه تحت رهبری پرولتاریا (یعنی حزب کمونیست جمهوری خلق چین) است. در صحنه سیاسی و پاسداری از انقلاب ملی – دمکراتیک گذار به سوسیالیسم وحل تضادهای درونی جهت رسیدن به آرمان کمونیستی راه دشواری را هنوز میپیماید.
مراحل رشد و تحولات عمیق در چین از دوستی وهمیاری با اتحاد شوروی سوسیالیسی برای شکستن سد دشوار و اجرای برنامه اقتصادی که اساس پایه های صنعتی است، که با کمک کشور شوراها گذا شته شده بود، آغاز گردید.
مرحله دوم شتاب زدگی واراده گرایی برای «جهش بزرگ» برجسته نمودن نقش شخصیت وباز تاب جهانی آن با تصور زندگی پادگانی کمونهای خلقی، شرایط سخت زندگی شهروندان در شهر وروستا بحران داخلی را دامن می زد که نیاز به بازنگری داشت تا رهبری جدید حزب حرکت جامعه را به راه رشد عمومی رهایی از فقر وعقب ماندگی تبدیل نماید وچهره عدالتخواهانه و صلحجویانه سوسیالیسم را به جهانیان یاد آور شود.
“تحولات در جمهوری خلق چین یک آزمون بزرگ تاریخی است که خودویژگی اش در گذار از یک جامعه ما قبل سرمایه داری به سوسیالیسم، در ابعاد و دامنه آن و در علنیت بی سابقه آن است.
نتیجه نهائی این «آزمون دورانی» توسعه و تکامل جنبش سوسیالیستی جهانی را دستخوش تحول بنیادی خواهد ساخت”. نقل از دکترهلموت پطرز پروفسور دانشگاه کارل مارکس در لایپزیگ رئیس چین پژوهی در آکادمی علوم آلمان دمکراتیک تحت عنوان جمهوری خلق چین ـ سی سال سیاست رفرم و درهای باز ” .
در طول ۳۰ سال گذشته ۷۰۰ میلیون نفر در چین از زیر خط فقر خارج شدند! کمک چین به کاهش فقر در جهان در این دوره ۷۰٪ بود. به عبارت دیگر، هیچ نیروی دیگری در جهان این چنین دستاوردی را به ارمغان نیاورده است. سوسیالیزم چینی پایانی است بر تاریخ جهان برگرفته از روزنامه پراود

جمهوری خلق چین اکنون به عنوان یک قدرت پیشرو ومدرن نه تنها دربخش صنعتی بلکه کشاورزی همراه شاخص رشد جهت رفاه شهروندان با اثبات به همه جهانیان در اقتصاد به موفقیت بزرگی دست یافته است. خصوصیات رشد جامعه در چین از اصول عام مارکسیسم – لنینیسم سرچشمه گرفته و توسعه می یابد.
۷۰ سال عمر پرثمر به ویژه بیش از ۴۰ سال اصلاحات و گشودن سیاست هایی به رهبری حزب کمونیست چین، در همه زمینه های زندگی این کشور را به موفقیت های عظیمی در صنعت، علم، اکتشاف فضایی، توسعه فن آوری نوین، قابلیت های دفاعی، آموزش و فرهنگ… کشاند که امروز برای رسیدن به مقام اول درکنار مدرن ترین کشورهای جهان قرار دارد.
با بیان کارشناسان تاریخ مائو تسه تونگ به کشور کمک کرد تا به پا خیزد و به استقلال برسد. دنگ شیائوپینگ و وارثان او چین را ثروتمند نمودند. حالا نوبت شی جین پینگ است که در نظر دارد چین را به بازیگر قدرتمند جهانی هم سطح با کشورهای پیشرو نماید.
شی جین‌پینگ، امروز نه فقط رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور این کشور، بلکه نام یک دوران است؛ دورانی که «عصر جدید سوسیالیسم با خصوصیات چینی» نامیده می‌شود.
جمهوری خلق چین از اقتدار شایسته ای در صحنه جهانی برخوردار است، نقش مهمی در حل مشکلات پیچیده ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای ایفا می کند جمهوری خلق چین در مشکلات سازمان های بین المللی بطور فعال شرکت دارد و طرحهای جدید و امیدوار کننده ای در همکاری های بین المللی با سیاست هوشمندانه درمیان کشورها برخوردار است.

امپریالیست ها مانع پیشرفت دمکراسی در چین هستند!
احزاب کمونیست و کارگری جهان در حمایت از حزب کمونیست چین ازمسیر پیشرفت برای توسعه اقتصادی استقبال می کنند وجنگ های اقتصادی امپریالیسم علیه خلق چین و دخالت در امور داخلی و حمایت از جدایی طلبان اویغور در اعتراضات هنگ کنگ را محکوم می نمایند.
ایالات متحده آمریکا برای مقابله با نتایج موفقیت آمیز سیاست رهبردی و اقتصادی چین از ابزار تفرقه و تجزیه طلبی یا تحریکات در امور داخلی بهره می گیرد. اما اکثر کشورهای جهان براین باورند که تلاش مشترک در همکاری با جمهوری خلق چین و همچنین حفظ روابط دوستانه می تواند پایه های مستحکم در روابط سیاسی و اقتصادی به نفع زندگی صلح آمیز و سعادت مردم در این کشورها باشد.
جمهوری خلق چین بر توسعه هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای کشور سیاست مسالمت آمیز و صلح جویانه را در دستور کار خود قرار داد، پیروی از اصل برابرحقوق، مذاکره، همکاری و سود متقابل در انطباق با اساسنامه سازمان ملل متحد می باشد. این سیاست خارجی در جزئیاتش مبارزه بر ضد هژمونیسم و تجاوز، و در نظر گرفتن منافع همه جناح های مربوطه و توسعه رابطه و همکاری بدون پیش شرط های سیاسی استوار شده است.
جمهوری خلق چین در آغاز کار ۱۹ – مین کنگره حزب کمونیست برای نخستین بار یک جدول زمانی معیّن با دو هدف بنیادی و اقتصادی را که توسط رهبری پیشین حزب به مثابه هدف‌های قرن تعیین شده بود، در دستور کار خود قرار داد، نخستین هدف از بین بردن فقر در چهار سال آینده، و ایجاد یک جامعهٔ ”نسبتاً مرفّه“ تا سال ۲۰۲۱ است. دوّمین هدفِ تبدیل چین به کشوری کاملاً توسعه‌ یافته تا ۱۰۰- مین سالگرد بنیادگذاری جمهوری خلق چین می باشد. بر اساس برنامهٔ مصوّب حزب کمونیست، چین ابتدا تا سال ۲۰۳۵ به ”مدرن کردن سوسیالیستی“ دست خواهد یافت، به این معنی که شکاف ثروت با دیگر کشورها تا حدّ زیادی کاهش داده خواهد شد، و بهبودی قابل توجهی در محیط زیست حاصل خواهد شد. در مرحلهٔ دوّم که از ۲۰۳۵ تا سال ۲۰۴۹ است چین به یک قدرت جهانی و بانفوذ تبدیل می گردد.
رئیس جمهور چین درسخنرانی اخیر به مناسبت ۷۰- مین سالگرد جشن ملی نیز تاکید نمود: امروز هیچ قدرتی نمی‌تواند مسیر مردم چین را به سمت پیشرفت و توسعه سد سازد. و «هیچ قدرتی نمی‌تواند وضعیت ملت بزرگ ما را تغییر دهد»

غربی ها ناراحت‌ اند که نتوانسته اند به چینی ها یک گارباچِف، ویا یک یلتسین، تقدیم کنند!
مفسران رسانه های امپریالیستی “احیاء ایدئولوژی استالین” را در چین نام می برند. پوشیدن لباس ساده توسط شی جین پینگ در مراسم ۷۰-مین سالگرد جشن ملی را نشان از شخصیت قدرتمند بعد از «مائوتسه دونگ» دانسته که به القاء زندگی پادگانی تلاش میورزد.
اما چینی ها معتقد اند «هیچ کشوری نمی تواند ما را درخلوت خویش منزوی سازد»
شاید شعارها و گفته‌های شی جین‌ پینگ به نظر عده ای «کهنه و کلیشه‌ یی» ویا به نظر برخی چپ نمایان «فرصت طلبانه» است ولی پشت همه این نظریه پردازی تخریبی از راست و”چپ” چشم‌ انداز بلند مدّت نوینی از توسعه قرار دارد که امکان‌های شورانگیزی را برای آینده پیش چشم بشر می‌گذارد، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه. در عین حال، ساختارهای اقتصادی جهانی کنونی زیر سلطهٔ ”غرب“ را به چالش و هماوردی می‌کشد که میلیاردها نفر را در سراسر جهان به فقر و محرومیت کشانده است، و چه‌بسا دشواری‌هایی را نیز بر سر راه چین در اجرای این طرح‌ها پدید خواهد آورد.
کنت کویل، تحلیلگر ترقی‌خواه اسکاتلندی که رخدادهای این منطقه، و به‌ویژه چین را در دهه‌های اخیر از نزدیک دنبال کرده است، نوشتهٔ گزارش‌مانندی از سخنرانی آغازین شی جین‌پینگ در کنگرهٔ نوزدهم و بحث‌های کلیدی مطرح در این کنگره نوشته است که ترجمهٔ فارسی آن در “نامه مردم ” برای خوانندگان منتشر گردید لذا پژوهشگران گرامی را به این نوشته ارجاع می دهیم. «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

استراتژی غربی ها دل بستن به فساد در چین است!
غربی ها با همه ادعای تمدن و پیشرفت طاقت دیدن این را ندارند، که حزب کمونیست چین با مبارزه وتجارب خود فساد را به عقب براند همانطور که در اواخر اتحاد جماهیر شوروی نتوانست مبارزه با فساد را پیش ببرد لذا نگرانی غرب از به پایان رساندن سوسیالیسم چینی است. به همین دلیل انها بعد از اجرای هر جلسه صلاحیت دار حزب کمونیست منتظرتصمیم گیری و آزادسازی گارباچفی هستند. اما انتظار تحلیل گران غربی برعکس رخ می دهد تصمیمات آخرین کنگره نوزدهم تاکید به راه سوسیالیسم نشان از وفاداری است.
چین، مدتهاست که مبارزه ای سخت و دشوار را علیه فساد اغاز کرده است. و رسانه های غربی با آب و تاب بنام نقض حقوق بشر آنرا به معرض نمایش قرار میدهند. اما رهبری حزب کمونیست چین عقب ننشست و به این نتیجه رسید که با ید با فساد به صورت سیستماتیک مبارزه کرد دستگیری «ببرها و مگسها» از حزبی و غیر حزبی نشان اراده مبارزه با فساد درچین است.
در تاریخ ۲۴ و ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۶ در پکن ششمین پلنوم کمیته مرکزی، کنگره ۱۸ حزب کمونیست چین برگزار شد. این پلنوم به بهبود فعالیت حزبی و افزایش نظم و انضباط درون حزبی و مبارزه با فساد اختصاص داده شده بود. تصمیم گرفته شد که اساسا اختیارات کمیته انضباطی حزب را افزایش دهند. به طور خاص، لازم است که با مزایا و حقوقهای بالایی که گاهی اوقات رهبران شرکت ها و موسسات دولتی برای خود اختصاص می دهند مبارزه کرد بنابراین، چین سوسیالیستی است که تحمل هیچ فسادی را ندارد. این شدیدا با آنچه که در جهان سرمایه داری وحتی در روسیه اتفاق افتاد متفاوت است. بنابراین مهمترین مسائلی که برای کمونیست های جهان حائز اهمیت می باشد تجربه لنینی حزب کمونیست چین انضبا ط حزبی، کنترل، و تقویت است.

از دستاوردهای سوسیالیسم چینی باید آموخت!
استفاده از تجربه بی نهایت ارزشمند ساختمان سوسیالیسم در چین معاصر که با ۹۰ میلیون عضو حزب وکادرهای متخصص در ساختارهای حزبی در عرصه‌های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی گوناگون جامعهٔ شرکت داشته و فعالیت می‌کنند ازاهمیت ویژه‌ای برای آیندهٔ این کشور ومردم کشورهای دیگر جهان دارد. به استناد به تجربه هیئت های نمایندگی وسیعی از مسئولان حزب کمونیست فدراسیون روسیه که دیدارها از مناطق مختلف چین داشته اند می گویند: آمار ها را نشان نمی دهند ویا نمی خواهند حاکمان نظام سرمایه داری درستی آنرا باز گو کنند.
لیبرال های وطنی ما (اصولگرا – اصلاح طلب) صحبت از رد الگوی چینی “سقوط اقتدار گرایی چین” می کنند! اما هر روزه در زندگی روزمره خود ده ها وسیله ای که در چین سوسیالیستی ساخته شده بهره می گیرند حتی بر دگمه لپ تاپی که برای بازار یابی گردش سرمایه فشار می دهند برچسب “ساخت چین” زده شده است.
اروپائیان نگران فن آوری انقلابی جدید چینی هاهستند. آمریکا ی ها هشدار می دهند که گره زدن اینترنت نسل پنجم کشورها با «هواوی» به معنی تحویل دادن کنترل اینترنت کشورها به حزب کمونیست چین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حفاظت از شبکه های کامپیوتری آمریکا در مقابل تهدید “نیروهای متخاصم خارجی” وضعیت اضطراری اعلام می کند. «هواوی» که در بازار ارزان و کالای مرغوب رقبای خود را کنار زد و درجهان به مقام اول نزدیک می شود شبکه های اجتماعی وانترنتی به جنگ خطرناکی تبدیل شده است.
دستاوردهای علمی- فنّی چین در عرصه‌های تولید صنعتی، خودروسازی، کشتی‌سازی، هواپیماسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان‌سازی و راه‌سازی، صنایع نظامی، تجارت و عملیات بانکی الکترونیکی، صنایع الکترونیک، حمل‌ونقل، از جمله قطارهای سریع، هوش مصنوعی، فنّاوری نانو، و کالاهای مصرفی غیرقابل‌ چشم ‌پوشی است. چین در بخش بزرگی از این عرصه‌ها اکنون در سطح جهان جزو تولیدکنندگان و عرضه‌ کنندگان پیشگام، در حال تبدیل شدن به ابرقدرت علمی-فنّی است. کالاها و تجهیزات و فنّاوری‌های پیشرفتهٔ چین اکنون نه‌فقط در کشورهای ”جهان سوّم“ بلکه در کشورهای پیشرفتهٔ‌ صنعتی اروپا و آمریکا نیز خریدار دارد، و برخی از دانشگاه‌های چین اکنون جزو برترین‌های جهان‌اند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینهٔ فنّاوری‌های سبز در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و چین جزو پیشگامان مبارزه با آلودگی‌های زیست ‌محیطی است. چین، با جمعیت نزدیک به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، تحت رهبری حزب کمونیست چین، در زمینه‌های دانش و آموزش و فنّآوری سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کرده است.
جمهوری خلق چین مسیر ویژهٔ خود را برای رشد اقتصادی-اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم در پیش گرفته است. چین به تدریج سن بازنشستگی را به مدت ۵ سال کاهش می دهد. ۵۵ سال برای مردان و ۵۰و۵۲ سال برای زنان تدارک دیده است. در اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست چین آمده است نباید نگران عواقب احتمالی آن برای اقتصاد باشیم: “در عصر تکنولوژی، وقتی ماشین آلات می توانند بطور فزاینده جایگزین کار سنگین انسانی شوند، هر کشوری باید از بقیه شهروندان خود مراقبت کند و به تدریج شرایط زندگی آنها را بهبود ببخشد”.
سخن پایانی: ما چیزی به نام آمار داریم و یک چیزی هم به نام حقایق عینی به گواه همه کسانیکه شخصا ناظر پیشرفت کشورچین بوده اند. در اینجا آثار شگفت انگیزی از ساخت شهرهای پیشرفته متعلق به اینده وجود دارد ودیگر بیرون آوردن صدها میلیون نفر از فقر در اکثرمناطق است. باید از تجربه چینی ها آموخت و آنرا بکار بست وبرای مخالفان ایدئولوژی بازگو نمود.
تهیه و نگارش: م. چابکی ۱۶ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۰۸/۱۰/۲۰۱۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا