دیدگاه‌ها

حزب کمونیست ترکیه: از سوریه دست بردارید!

برگردان: جهان- چهارشنبه ۹ اکتبر بیانیۀ دیگری از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه دربارۀ حملۀ نطامی ترکیه به کشور همسایه سوریه صادر شد. در این بیانیه آمده است : “حزب عدالت و توسعه هشت سال است که در حال ارتکاب جرم بزرگی است”.

بیانیۀ حزب کمونیست ترکیه به شرح زیر است:

حزب عدالت و توسعه هشت سال است که در حال ارتکاب جرم بزرگی است و حق حاکمیت کشوری دیگر را به هیچ می شمارد.

سوریه هشت سال است که رنجی بزرگ را متحمل می شود.

نزدیک به هشت سال پیش، اعتراضات ضد دولتی درسوریه آغاز شد. این تظاهرات به زودی به خیزش های مسلحانه و درگیری ها در برخی از شهرها تبدیل شدند. سپس جنگ داخلی به دخالت نیروهای خارجی و اشغال سوریه ازسوی قدرت های امپریالیستی به ویژه ایالات متحده آمریکا منجرشد.

درآن دوره که نقشه های امپریالیسم آمریکا درخاورمیانه به پیش می رفت، دولت حزب عدالت و توسعه بیش از حد مشتاق تبدیل شدن ایالات متحده به بازیگر شماره یک این برنامه ها بود. ایالات متحده و حزب عدالت و توسعه شروع به مسلح کردن و آموزش دادن عناصر مخالف دولت اسد در سوریه کردند. ناتو، میت (سازمان امنیت ترکیهMIT )، سیا، هریک جایگاه های خود را درخاک سوریه پیدا کردند. به باندهای جهادی مدرن ترین جنگ افزارها داده شد. از این باندها ارتش ها به وجود آمد. ترکیه مسئولیت آموزش این ارتش ها را به عهده گرفت. به این هم اکتفا نشده وجلساتی در آنتالیا و استانبول با نمایندگان این باندها برگزار و برای وابستگان به این باند ها در ترکیه حقوق مقرر گردید. حزب عدالت و توسعه از دخالت در امور داخلی همسایه ما سوریه فراتر رفته و مستقیماً با تحریکاتش به شدت بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه پرداخت. اما روند کارآنچنان که آمریکا و حزب عدالت و توسعه خواهانش بودند به پیش نرفت. مردم سوریه در برابر اشغال امپریالیستی و باندهای ارتجاعی مقاومت کردند.

از دیگرسو، این هشت سال بهای سنگینی برای مردم سوریه دربر داشت. صدها هزار نفر درسوریه جان خود را از دست دادند. میلیون ها نفر از خانه هایشان آواره شدند. آنان درقرن بیست و یکم، تاریکی قرون وسطا را تجربه کردند. در بعضی از مناطق، ساکنان در معرض سنگین ترین وحشیگری ها و تعصبات قرار گرفتند.

حزب عدالت و توسعه هشت سال است که در حال ارتکاب جرم بزرگی است

سوریه درحال حاضر تحت اشغال و تقسیم شده است. هنوز باندهای جهادی و نیروهای مسلح آن ها در بعضی مناطق وحشت می آفرینند.

حزب عدالت و توسعه هشت سال است که در حال ارتکاب جرم بزرگی است و حق حاکمیت کشوری دیگر را به هیچ می شمارد.

به روشنی باندهای جدایی طلب و جهادی را در خاک سوریه تجهیز می کند، آموزش می دهد و از آنها به عنوان نیروهای مسلح بهره برداری می کند.

دولت حزب عدالت و توسعه همراه با آمریکا مقصران این فاجعه انسانی در سوریه هستند. جنایتی که آنها با نام به ارمغان آوردن آزادی برای مردم سوریه درگیر آن شده اند، نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه زخم هایی را باز کرده است که سالیان سال برطرف نخواهد شد.

حزب عدالت و توسعه شریک جرم آمریکا در سوریه است

فراهم ساختن صلح و آرامش برای مردم سوریه، چه از سوی دولت حزب عدالت و توسعه و چه توسط آمریکا و یا هر قدرت امپریالیستی دیگری ناممکن است.

روشن است برای گفتنان صلح و آزادی کسانی که به این یا آن قدرت امپریالیستی متکی هستند و راه را دراداره خودمختارمحلی و منطقه ای که محصول استراتژی تقسیم خلق های امپریالیسم است می بینند و کسانی که راه برون رفت را دراین یا آن ملی گرایی می جویند، بازخوردی وجود ندارد.

اگر خواسته ها آینده ای صلح آمیز و مرفه برای مردم سوریه است، تصمیم رسیدن به چنان آینده ای را فقط و فقط خود مردم سوریه می توانند بگیرند. خواسته زحمتکشان سوریه که به مدت هشت سال در برابر مداخله امپریالیستی مقاومت کرده اند، بسیار روشن است: استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی.

عملکرد امروز حزب عدالت و توسعه به بهانۀ ضرورت تامین امنیت ترکیه درسرزمینی که حق حاکمیتش را به هیچ گرفته است نمی تواند قابل قبول باشد.

علاوه بر این، ادعای انجام این عملیات برای بازگرداندن آوارگان سوری به خانه هایشان، یک ریاکاری بزرگ است.

این نیروهای امپریالیستی هستند که امنیت ما را تهدید می کنند

تهدید واقعی برای امنیت کشور ما ناتو، ایالات متحده و نیروهای امپریالیستی و کسانی هستند که بر همکاری با آنها اصرار دارند.

رسیدن مردم سوریه به صلح و آرامش تنها با خروج همۀ کانون های امپریالیستی و اشغالگر از منطقه امکان پذیر خواهد بود. دربارۀ آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم بگیرند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

برگردان: جهان – ۱۷ مهر ۱۳۹۸

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا