ویدئو

روز وصل دوستداران یاد باد

حزب توده ایران در جریان فاجعه ملی، صدها تن از رهبران، کادرهای برجسته و اعضاء و هواداران خود را از دست داد. در میان رهبران و کادرهای قتل عام شده حزب هوده ایران شماری از اسطوره های پایداری دوران ستم شاهی، کسانی که بیش از بیست و پنج سال از عمر خود را در زندان های رژیم شاه سپری کرده بودند، و تعدادی از برجسته ترین متفکران، روشنفکران، نویسندگان، و مترجمان برجسته، هنرمندان بنام، افسران شجاع نیروهای مسلح، سندیکالیست های مبارز و نمایندگان کارگران و زحمتکشان به چشم می خورد. سکوت درباره این فاجعه هولناک تاریخی تنها به منزله باز گذاشتن دست جنایتکاران برای ادامه جنایت است. درست به همین دلیل وظیفه انسانی همه نیروهای آزادی خواه، ملی و دموکراتیک کشورمان است که تا روشن شدن و محاکمه مسببین این جنایت هولناک همچنان پیگیرانه به تلاش های خود در زمینه پرده دری از این توطئه شوم تاریخ سال های اخیر میهن ما ادامه دهند. ..

در این دوران با وجود همه تلاش های خانوداه های قربانیان فاجعه ملی، بررغم همه نامه نگاری ها و طومارها، و با وجود قول های داده شده هیچ گامی، هرچند کوچک، در زمینه روشن شدن حقایق و ابعاد این فاجعه تاریخی بر داشته نشد.

باید همه تلاش ها را برای شکستن توطئه سکوت در باره فاجعه ملی تشدید کرد. تشدید مبارزه و فشار برای باز کردن پرونده این جنایت و تلاش در راه روشن کردن همه ابعاد گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان این فاجعه هولناک بی شک نقش مهم و تعیین کننده در مبارزه یی دارد که در میهن ما برای دست یابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جریان است. وظیفه اخلاقی، انسانی و تاریخی همه نیروهای ترقی خواه و مدافع آزادی است که تلاش های خود را برای تحقق این مهم تشدید کنند.
خاطره تابناک مبارزات دلیرانه این قهرمانان خاموش خلق در تاریخ مبارزات رهایی بخش میهن ما ماندگار است.
درود آتشین بر این فرزندان شایسته خلق های ما!
ننگ و نفرت بر آمران و عاملان جنایت مدهش فاجعه ملی!

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد
گر چه صد رود است در چشمم روان
زنده رود باغ کاران یاد باد

***

یست و ششمین سالگرد فاجعه ملی ۱۳۶۷شهیدان حزب توده ایران سه برادر سه شهید سه دیار سه توده ای….رفیق شهید رضا محمد زاده-رفیق شهید حسن محمد زاده-رفیق شهید جواد محمد زاده از کتاب شهیدان حزب توده ایران

***

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا