زحمتکشان

چرا بخش بزرگی از کارگران تحت پوشش قانون کار نیستند؟

با اجری برنامه مقررات زدایی و انعطاف در بازار کار که در چارچوب سیاست تعدیل ساختاری انجام پذیرفت؛ بخش بزرگی از زحمتکشان بویژه کارگران صنوف از شمول قانون کار خارج شده و فاقد حق بیمه و دیگر مزایای قانونی هستند.

پیامد های مقررات زدایی و انعطاف در بازار کار ؛کارگران کارگاه‌های زیرپله از حداقل‌های قانون کار محرومند

به گزارش ایسنا ؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد کمیته شناسایی کارگران فاقد بیمه در کشور با استفاده از ظرفیت بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری تشکیل شود…وی تصریح کرد: ما می‌توانیم با حضور تشکل‌های کارگری، بازرسان اداره کار و تامین اجتماعی در هر استان یک تیم بازرسی تشکیل بدهیم و ظرف سه تا چهار ماه کل هر استان را بازرسی کنیم ولی وقتی نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد چرا باید دنبال شناسایی کارگران فاقد بیمه باشیم؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: کسانی که مدعی‌اند شناسایی کارگران فاقد بیمه ممکن نیست اگر بخواهند می‌توانند با ابزارهایی که در اختیار است این کار را انجام بدهند. من بچه تبریزم ولی به وزارت کار آمار می‌دهم که خیابان جمهوری تهران پر از کارگاه‌ها و تولیدی‌های زیرپله‌ای است و حداقل ۱۰۰ هزار نفر کارگر بدون بیمه آنجا می‌توان پیدا کرد ولی تعداد بازرسان کار زیاد نیست که بتوانند بر چنین فعالیتها و کسب وکارهایی نظارت و در هر بازرسی کارگران فاقد بیمه را شناسایی کنند.

چمنی درباره آمار وجود بیش از سه میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور نیز گفت: آماری که داریم قابل اعتماد نیست و نیاز به یک بازرسی دقیق دارد البته معتقدیم بیش از این رقم است ولی آمادگی خود را اعلام کردیم که در کنار وزارت کار به این قضیه ورود کنیم و جلوی قانون گریزی و سوء استفاده از کارگرانی که کارگاههای زیرزمینی به کار گرفته‌اند بگیریم.به گفته این مقام ارشد کارگری، بسیاری از کارگران کارگاه‌های زیرپله‌ای حداقل‌های قانون کار را دریافت نمی‌کنند ولی به دلیل تامین معاش خانوار و ترس از اخراج بیمه نشدن خود را گزارش نمی‌دهند.

تشکیل کمیته شناسایی کارگران فاقد بیمه بدون حضور سندیکاهای مستقل کارایی نخواهد داشت!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال با بیان اینکه وزارت کار باید از پتانسیل‌های خود در بحث شناسایی کارگران فاقد بیمه استفاده کند، گفت: در حال حاضر اداره کار یک بازرس دارد و سازمان تامین اجتماعی هم یک بازرس در حالی که هر دو موازی کاری می‌کنند. اگر هر دو بازرسی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری وارد عمل شوند و کمیته شناسایی کارگران فاقد بیمه را تشکیل دهند و مناطق استانی و شهرستانی را تقسیم کنند، کشف کارگاه‌های زیرپله‌ای و شناسایی کارگران فاقد بیمه ظرف چند ماه امکان‌پذیر است.

وی افزود: کارگران فاقد بیمه با معرفی خود به تامین اجتماعی هم ازمستمری دوران بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند و هم منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد.به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا