اجتماعی

مجلس خبرگان قانون گذاری کرد

مجلس خبرگان چگونه و بر مبنای کدام قانون اقدام به چنین عملکردی نموده است، جدا جای تعمق دارد؟

مجلس خبرگان قانون‌گذار نیست

مستقل: سیداحمد خاتمی عضو و سخنگوی مجلس خبرگان رهبری در اظهار نظری خبر دادند که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خبرگان در ارتباط با فضای مجازی و شبکه های اینترنتی مصوبهای را به تصویب رسانیده اند که جلوی فعالیت شبکه های مجازی گرفته شود تا گسترش فتنه خارجیها را شاهد نباشیم.

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی وظیفه مجلس خبرگان، انتخاب رهبری و نظارت بر عملکرد رهبری به مدت ۸ سال است و بعد از اتمام دوره ۸ ساله انتخابات برای دوره آینده برگزار میگردد.

اصل ۱۰۸ قانون اساسی که به تفصیل به شرح وظایف این نهاد پرداخته است، اشارهای به جایگاه این مجلس برای تقنین قوانین عادی ننموده است. زیرا در قانون اساسی به وضوح تصریح شده که رکن اصلی نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی فقط مجلس شورای اسلامی است.

در اصل۷۱ قانون اساسی، قانونگذاری به شکل عام فقط برای مجلس شورای اسلامی تصریح شده و برای مجلس خبرگان هیچ شأن قانونگذاری پیشبینی نشده است.

مجلس خبرگان طبق اصل۷۱ قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونگذاری دارد و شأنیت تقنین و تصویب قوانین وظیفه تام و تمام مجلس شورای اسلامی است. حتی شورای نگهبان که نهاد بالادستی مجلس است و با تایید شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس لازم الاجرا میگردد به هیچ وجه، فی البداهه حق تقنین ندارد چه رسد به مجلس خبرگان!

مجلس خبرگان چگونه و بر مبنای کدام قانون اقدام به چنین عملکردی نموده است، جدا جای تعمق دارد؟

آیا وقتی یک نهاد قانونی مثل مجلس خبرگان که وظیفه مشخص و معینی دارد و در امر قانونگذاری تداخل میکند وقت آن فرا نرسیده که رئیس جمهور اخطار قانون اساسی دهد؟ آیا این اظهارات عضو مجلس خبرگان رهبری به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیست؟

البته روز جمعه اول آبان ۱۳۹۸ در خبری اعلام شد عضو مجلس خبرگان (سیداحمد خاتمی) حرف خویش را پس گرفته است! اما به هر حال نهادهای فوق یا فرادستی مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی حق ورود به حیطه ماموریت تقنین مجلس شورای اسلامی را ندارند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا