مقالات

مقاومت زندانیان سیاسی در برابر تلاش برای برهم زدن فعالیت‌های آموزشی در بند ۳۵۰ اوین

مقاومت زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در برابر تلاش رئیس موقت این بند، برای برهم زدن فعالیت های آموزشی در این بند نتیجه داد و شرایط این بند با دخالت مسئول حفاظت زندان به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرنگار کلمه، پس از بازرسی و اتمام تفتیش بند ۳۵۰ توسط ماموران حفاظت و سربازان زندان، جواد مومنی رئیس موقت این بند که در دو ماهه اخیر محدودیت های زیادی برای زندانیان سیاسی در این بند ایجاد کرده، درصدد بر آمده است تا با فشار گارد حاضر در بند امکانات و وسایل موجود در محل برگزاری کلاس های آموزشی را که همگی به وسیله خود زندانیان تهیه شده از آن محل خارج و مانع تداوم کلاس های آموزشی در این بند شود.

این اقدام رئیس بند با مقاومت شدید زندانیان سیاسی مواجه شد و آنها با تجمع در راهروهای بند و محل برگزاری کلاس ها و سر دادن شعار مانع انتقال وسایل کلاس آموزش توسط گارد زندان و هرگونه اقلام دیگری شدند.

در پی این اقدامات شرایط پر تنش و متشنجی در بند ۳۵۰ به وجود آمده بود که پس از کش و قوس های فراوان نهایتا با حضور مسئول حفاظت زندان و ملاحظه حساسیت شرایط، وی مانع اقدامات تنش زای رئیس موقت بند شده و با خروج نیروهای یگان گارد حفاظت، شرایط به وضعیت عادی برگشت.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه اکثر زندانیان سیاسی در این بند افراد دانشگاهی اعم از استاد، دانشجو و یا کارشناسان علمی و تخصصی هستند، کلاس های متنوعی در بند ۳۵۰ زندان اوین دایر شده است و در هفته بیش از ۶۰ ساعت کلاس با حدود ۳۵ عنوان درسی دانشگاهی تشکیل می شود که اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی به فعالیت های علمی اشتغال دارند.

جواد مومنی رئیس موقت بند ۳۵۰ اخیرا درصدد بر آمده بود مانع از فعالیت های آموزشی به ویژه برگزاری کلاس های آموزشی شود اما خبرهای رسیده به کلمه حاکی از آمادگی زندانیان سیاسی برای ادامه مقاومت در برابر نقض حقوق قانونی شان است.

پیش از این نیز در چند نوبت زندانیان سیاسی برای تشکیل کلاس های آموزشی خود دچار مشکلاتی شده بودند. در شرایطی مسئولان از تحرکات علمی و آموزشی و درسی و دانشگاهی در درون زندان ها در این سه سال وحشت دارند و ممانعت های جدی به عمل می آورند که حتی در زندان های دوره ی ستمشاهی نیز به  ندرت ساواک در فعالیت های عادی زندانیان سیاسی در زندان دخالت می کرد، آن هم در شرایطی که زندانیان، آن زمان اکثرا چریک و متهم به اقدامات مسلحانه بوده اند و فعالیت های داخل زندان شان نیز اکثرا تشکیلاتی و چریکی بوده و در حال حاضر زندانیان ناچارند برای فعالیت های علمی خود نیز دست به مقاومت هایی از این دست بزنند.

لازم به ذکر است که حکم رئیس بند ۳۵۰ در روزهای اخیر به نام موسیوند که در حال حاضر رئیس بند ۴ زندان اوین است صادر شده اما به دلایل نامعلومی وی تاکنون در محل کار خود حاضر نشده است.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا