چرخاندیدگاه‌ها

نشست احزاب کمونیست و کارگری اروپا با دستورکار مبارزه علیه کمونیست ستیزی

م. چابکی: مبارزه با فاشیسم، مبارزه ای برای سوسیالیسم است. هرگونه تلاش برای جلوه دادن چهره انسانی به سرمایه داری محکوم به شکست است.

در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۹ به میزبانی حزب کمونیست یونان در محل پارلمان اروپا در بروکسل اجلاسیه «احزاب کمونیست کارگری اروپا با دستورکار مبارزه علیه کمونیست ستیزی» تشکیل گردید. دراین همایش از ۳۲ کشور اروپایی ۳۸ هئیت نمایندگی از جمله حزب کمونیست ترکیه حضور داشت و در سخنرانی شرکت نموده اند.
در آغاز با درود های «کوستا س پاپا داکس» عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و عضوپارلمان اروپای حزب کمونیست اجلاسیه شروع به کار کرد.
سخنران اصلی دبیرکل حزب کمونیست یونان «دیمیتریس کوتسومباس» بود که قطعنامه ضد کمونیستی مصوب سپتامبر گذشته توسط پارلمان اروپا را محکوم نمود. وی گفت:
هم اکنون “۱۷۱ سال از این ارزیابی که ” شبح کمونیسم اروپا را بهم می ریزد” می گذرد اما اکنون همان “طیفی” که اکثر پارلمان اروپا، و اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و کمونیست ها را تحت پیگرد قرار داده اند کمونیسم ستیزی سیاست رسمی آنان است.
بطور مشخص در اواسط ماه سپتامبر، جناح های سیاسی حزب مردم، سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها، اصلاح طلبان سبز و محافظه کار در پارلمان اروپا متحد شده اند و با ۵۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، ۵۲ رای ممتنع قطعنامه ضد کمونیستی را تصویب کرده اند.
«کوتسومباس» خاطرنشان نمود قطعنامه سپتامبر توسط پارلمان اروپا برای بازنگری تاریخ است تا جنگ جهانی دوم را که “نتیجه” آن دریا خون از ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، مبارزات میهنی وآزاد سازی ضد فاشیستی کمونیست ها و شبه نظامیان و همه خلق های اروپا بود باز نویسی کنند. هدف اتحادیه اروپا در قطعنامه کمونیست ستیزی که خواستار راه اندازی “نورنبرگ” جدید است هراس بورژوازی از آرمانهای کمونیستی است که الهام بخش مردم می باشد.
کوتسومباس اظهار داشت: “اما ما هستیم، ما حضور داریم، یخ ها آب شده در جاده روان است”. وی یادآورگردید: طبقه بورژوازی برای پیشبرد برنامه های ضد مردمی خود دست از اقدام حمله بر نخواهد داشت حزب کمونیست یونان معتقد است که جنبش کارگری در هر کشور و در اروپا و جهان به طور کلی می تواند و باید نشانگر تحولات باشد. کارگران تجربه کرده اند و می فهمند که حمله به کمونیست ها حمله به آنان و دست بدست کردن حقوق آنان است. امروز جنبش کمونیستی در اروپا، با غلبه بر مواضع اشتباه در دهه های گذشته اقدام انقلابی را با تئوری انقلابی در هم آمیخت، در بخش های اقتصادی جنبش کارگران، نه تنها حالت تدافعی بلکه تهاجمی بخود گرفت و پایه های تغییرمجدد سرنگونی بربریت سرمایه داری را بر امکان پیروزی سوسیالیسم فراهم می کند.
این نشست تا پایان روز ادامه خواهد داشت و نمایندگان احزاب مختلف کمونیستی و کارگری مواضع خود را ارائه می دهند و در مورد استراتژی و روش های مشترک برای به شکست کشاندن کمونیست ستیزان بحث خواهند کرد.

کمال اوکیان دبیرکل حزب کمونیست ترکیه:

ما درتاریخ شرمنده نیستیم.
دبیرکل حزب کمونیست ترکیه در این نشست سخنان خود را بر اساس منطق کمونیست ستیزان گذاشت و پیشنهادات مشخصی برای مبارزه مشترک ارائه داد. وی تأکید نمود کمونیسم ستیزی با هدف کاهش مشروعیت مبارزه تاریخی علیه فاشیسم است.
جنبش کمونیستی میراث دار شکوهمند شکست فاشیسم است. پیروزی به دست آمده با گوشت و خون میلیون ها سرباز اتحاد جماهیر شوروی، پارتیزان ها و کمونیست های کشورهای دیگر مورد احترام و تحسین همه مردم جهان می باشد. حرکت سیاستمداران بورژوازی اروپا از یک طرف این پیروزی را مورد سؤال قرار می دهند و از سوی دیگر توجیه مشروعیت فاشیسم یا حداقل برای کاهش نامشروع بودن آن عمل می کنند.
رفقا، اولین کاری که باید انجام گیرد این است که با خودمان صادق باشیم. تاریخ طبقه کارگر تاریخ ماست، با دستاوردها و خطاها، این واقعیت خود ما است. این باید به طور کامل توسط وراث، کسانی که تاریخ را رقم زده اند، به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد، تا جایی که هیچ گوشه ای نا روشن باقی نماند. عدم توضیح در برخی جنبه های تاریخ به ما در واقع صدمات بیشتری وارد می کند. ما نباید هیچ جعلی را بپذیریم اما نباید اجازه دهیم که خطاهای خودمان، به طریقی تحریف شده، توسط طبقه حاکم پذیرفته شود. ما می توانیم آشکارا و عینی اعلام کنیم که چه اتفاقی افتاده است، چه تصمیمی به چه دلیلی گرفته شده است. ما نباید در مورد تحریفات نازی ها در مورد به اصطلاح “نسل کشی توسط قحطی (هولودومور)” اوکراینی ها در دهه ۱۹۳۰ یا به اصطلاح “قتل عام کاتین” سکوت کنیم. «ما سابقه ای نداریم که از آن شرمنده باشیم.»
می بینیم که نمونه هایی از تبلیغات ضد کمونیستی، مانند تصمیم اخیر اتحادیه اروپا یا تغییر نام بناها، خیابان ها، میادین، با هدف تحریف تاریخ سوسیالیسم، ایجاد شکاف تضعیف حقانیت تاریخی است. آنان در تلاش اند تا سناریوی دروغین، یک “خاطره صبح” کاذب مبتنی بر باز سازی تاریخ را طراحی و اجرا کنند. اما رفقا، آگاهی از تاریخ سلاح اصلی جنبش کارگری است. تاریخ معلم ماست، راهنما وپایه اصلی ما جهان بینی ما است. مقابله ما با کسانی است که برای دستیابی و بدون آینده نگری تاریخ تلاش می کنند.
حمله به فدراسیون روسیه و رهبری آن نیز در پیشنهادات اتحادیه اروپا قابل توجه است. ما هرگز از یک کشور سرمایه داری دفاع نخواهیم کرد، همه آنها بخشی از یک حلقه زنجیرهستند. با این حال، به صورت غیر مستقیم، باید ببینیم که این قطعنامه همچنین در تضاد بین امپریالیست ها نقش دارد. این هشدار تهدیدآمیز به منظور بالا بردن دست ائتلاف آتلانتیک – ناتو علیه روسیه و چین در نظر گرفته شده است. ما در تاریخ به خود اجازه نمی دهیم تنقلات مضر روی میزهای آلوده را بخوریم! علاوه بر این، جزئیات دیگری نیز وجود دارد. بنابراین اعوجاج ایجاد شده در روسیه سرمایه داری، مبتنی بر ویرانه های سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی است. که وجود خود را غارت کرده و با شخصیتی کاملاً متضاد طبقاتی وجود دارد.
مفاهیم بدون شکل، مانند “دنیای عادلانه”، “جوامع باز و مدارا” و تأکید “توتالیتاریسم – تمامیت خواه”، یک زمینه حقوقی جدید و خطرناک را نشان می دهد. آنان با ممنوعیت نام، اقدامات احزاب کمونیستی و حذف نشریات گذشته وامروز، امکان تغییر نظام واحتمالا براندازی رژیمهای موجود را نمی دهند.
برای جلوگیری از گسترش موج کمونیست ستیزی چه باید کرد؟ چگونه باید مانع این دروغ پردازی حاکمان شد؟ چگونه در ایدئولوژی طبقه حاکم تأثیر گذاشت؟
ثانیا، ما باید با انتقاد سازنده از خود مراقبت کنیم. ما باید عناصری را که برای شیطنت در جنبش کمونیستی تلاش می کنند پاک سازی کنیم. منظورم چیست؟ جنبش کمونیستی نباید با نا خوشایندی ایجاد شده توسط ضد انقلاب احساس دلتنگی کند. ما باید با تحرک سازمانی، کمونیست ستیزی را بازداریم. جنبش کمونیستی می تواند معاصر، مدرن، و در عین حال محکم و انقلابی باشد. اگر این کار را نکنیم، نمی توانیم در کنار طبقه کارگر قرار گیریم و آن را نیز دگرگون سازیم.
رفقا! دام استالین ستیزی باید به روشنی بیان شود. محکوم کردن استالین کمونیسم ستیزی است. استالین بی نقص نیست، اما عقب نشینی در برابر انتقاد بورژوازی از استالین، کمونیسم ستیزی را تقویت می کند. ما نباید فراموش کنیم که آنان در بحث در مورد استالین عقب نشینی نکرده اند، بلکه اساس کارآنان ضربه به جهان بینی است. دیالکتیک بحث در مورد استالین را باید با دقت بیشتری بیان کرد.
یکی از دلایل کمونیست ستیزی پس گرفتن ادعا ها است. یک قدم عقب نشینی مساوی با از دست دادن بزرگترین موقعیت اجتماعی است. منابع ارزشمندی از مشروعیت سوسیالیسم وجود دارد. بهره گیری فکری نویسندگان، هنرمندان، موسیقیدانان، کارگردانان و دوستان طبقه کارگر در طول قرن بیستم، امکان تولید ارزشمند و درخشان کمونیستها دراین دوره از جمله در هنگام جنگ سرد است. نقاشی های دیواری ریورا، سمفونی های شوستاکوویچ، رمان های ارنبورگ، اشعار ناظم حکمت، ترانه هایی که برای جنگ داخلی یونان نوشته شده است را تصور کنید. اینها آثاری هستند که حتی باعث احترام بورژوازی شده است. تصادفی نیست که «مک کارتیسم» به طور خاص روشنفکران را در مقابل ما قرار می دهد. کوشش ما از گذشته برای دانشمندان، مورخان، هنرمندان و روشنفکران نیاز به عملکرد دارد. البته، رقابت با تسلط انحصارها، که حوزه فرهنگی مدرن را تشکیل می دهند، کار ساده ای نیست. اما ما با یک ریشه تاریخی عدالتخوانه سرو کار داریم این امر مستلزم کار سخت و تلاش جمعی روشنفکران کمونیست و همچنین شکل گیری پیشرفته ایدئولوژیک در برابر پست مدرنیسم، نیهیلیسم و سایر جنبش های خرده بورژوازی است. پیشگامان طبقه کارگر نیز باید بتوانند تفکر جمعی کارگران را راهنمای عمل قرار دهند این مستلزم تشکیل ایدئولوژیک توسعه یافته علیه نیهیلیسم و همه جنبش های خرده بورژوازی است.
نکته بسیار ساده دیگری که بارها ثابت شده است: بهترین دفاع حمله است!
ما باید ضد حمله جدی علیه مبانی فاسد سرمایه داری را به اجرا بگذاریم. ما باید جنبه های غیر منطقی، دروغ پردازی، فساد و وحشیگری سرمایه داری را افشا کنیم. ما باید به طبقه کارگر نشان دهیم که بورژوازی از سال ۱۸۴۸ یک طبقه ارتجاعی بوده است، یعنی صد و هفتاد سال است که با تهاجم آنان روبرو هستیم. ما باید راه های جلوگیری از پروژه سود انحصارها را بیابیم. ما نباید کوتاهی کنیم!
سرانجام، رفقا، نباید اهداف بورژوایی را بدون پاسخ گذاشت و تلاش آنان را بدون محاکمه قرار داد. ما باید در برابر هرگونه تهمت و تحریف از طریق تبلیغات و نشریات، از طریق سیاسی و قانونی مقاومت کنیم. ما باید این دادخواستها را به دادگاههای ایالتی و ملی، ملی و بین المللی ارائه دهیم.
می خواهم در پایان سخنانم به این وظیفه تاکید کنم. کمونیست ستیزی جرم است آنرا به روز تبدیل کنیم.
زنده باد کمونیسم، زنده باد مارکسیسم- لنینیسم!
پیتر سمینکو دبیر اول حزب کمونیست اوکراین:

مبارزه با فاشیسم یک مبارزه طبقاتی است این مبارزه ای برای سوسیالیسم است.
نشست سالانه ما در شرایطی بر گزار می شود که فاشیسم نه تنها در اروپا بلکه در جهان با مظاهر ملی گرایی قومی، تعصب مذهبی همراه با ضدیت و کمونیسم ستیزی سر بر آورد. زمنیه ای که در بحران اقتصادی و تضاد های اجتماعی ومبارزه کشورهای امپریالیستی برای بر تری ژئوپلیتکی وجود دارد. تهدید احزاب فاشیستی برای به قدرت رسیدن در کشورهای اروپای به واقعیت نزدیک می شود. بنا براین برای مقابله موثر با این تهدید درک این نکته حائز اهمیت است فاشیسم مدرن چیست، چرا این ایدئولوژی نفرت انگیز با شکست و عدم وجود تاریخی«رایش سوم» وپیروزی قوای شوروی در جنگ بزرگ میهنی پیش می رود. چرا این ایدئولوژی بار دیگر سر برآورد ومورد تقاضای مزد آوران قرار می گیرد.
در مورد فاشیسم تعاریف زیادی وجود دارد. ارائه ما مارکسیست ها، توسط «گیورکی دیمیتروف» در هفتمین کنگره کمینترن در سال ۱۹۳۵ است که در نظر گرفته ایم و خواهیم گرفت. وی فاشیسم را یک دیکتاتوری تروریستی، و آشکارترین شکل ارتجاع، شوونیستی ترین، امپریالیستی ترین سرمایه های مالی نام می برد. فاشیسم تشکیلات انتقامجو علیه طبقه کارگر و بخش انقلابی روشنفکران و دهقانان است. در سیاست خارجی شوونیستی، بی رحمانه ترین دشمن خلق ها است.
البته فاشیسم قرن بیست و یکم با فاشیسم کلاسیک قرن گذشته تفاوت دارد، اما از هم جدا شدنی نیست. فاشیسم کلاسیک محصول دوره صنعتی است، هنگامی که رقابت سرمایه داری از لحاظ ماهیت جهانی وپایه های سیاسی، اصناف و صاحبان تولید کوچک بودند که تحت فشار سرمایه های بزرگ قرار گرفته اند توهم یک نژاد برتر و فرصت ثروتمند شدن با سرقت و تجاوز به کشورها پا به عرصه وجود گذاشت. اکنون فاشیسم در چارچوب جهانی سازی مدرن، رقابت سرمایه داری، سرمایه فراملی بر ملت و کشورها در حال وقوع است.
جای فاشیسم توسط لیبرالیسم اشغال شد در واقع همان فاشیسم کلاسیک انجام وظیفه می کند: ترغیب به قدرت و بدون داشتن حق تامین آینده برای کارگران (کارگران با داشتن زندگی موقت – بدون در آمد ثابت)، “پلانکتون” در انحصار مطلق “نوع آگاهی منتخب”. یعنی هرکسی وکسانی را که ارزشها و آرمان شان متفاوت از لیبرال های ابرقدرت هست، مثلاً حامل آگاهی طبقاتی مشخص و همبستگی هستند، یعنی این طبقه پائین حق وجود ندارند.
اگر فاشیست های نازی مردم را به دلایل قومی نابود می کردند، لیبرالیسم با معیارهای اجتماعی عصیان بردگان را به تابوت می سپارد. بنابراین، ما حق داریم مسیر لیبرالیسم مدرن (نئولیبرالیسم) و”بالاترین” شکل آزادیخواهی آنان به عنوان فاشیسم اجتماعی (نئو فاشیسم) با پیامدها ی را که برای(طبقه کارگر) و فرد کارگر به جا می گذارد در نظر داشته باشیم.
اتحاد جماهیر شوروی و سیستم جهانی سوسیالیسم زمانی که شکل گرفت بارمثبت و سنگینی در دفاع از حقوق زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری که منجر به رهایی از ظلم و استعمار بود بوجود آورد.
کمونیست ها به استناد به تجربه پیشگامان بلشویکی و تمرین ساخت و ساز سوسیالیستی، با وجود مشکلات، اشتباهات، عقب نشینی، سقوط و فراز و نشیب ها، واقعیت تحولات اساسی را به نفع زحمتکشان اثبات کرده اند: رفع بیکاری، تضمین آینده شغلی، آموزش و بهداشت رایگان با کیفیت بالا، مسکن ارزان قیمت، فرهنگ برابری در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی و وضعیت اجتماعی، کمک دولت به نیازمندان ثابت کرد وقتی قدرت و دارایی متعلق به زحمتکشان وعموم است، می توان مشکلات اجتماعی را حل کرد، اقتصاد را توسعه داد، سطح زندگی مردم را بالابرد. با بردگی و ظلم و تجاوز به کشورها نمی توان اصل آزادی، برابری و برادری را برقرار کرد. به همین دلیل درک این تجربه توسط طبقه کارگر مدرن برای سرمایه داری جدید (نئولبیرالیسم) خطرناک است.
پس از تخریب غم انگیز اتحاد جماهیر شوروی و سیستم جهانی سوسیالیستی، امپریالیسم از طریق کنترل کامل بر رسانه ها و سیستم آموزش و پرورش، از طریق بدوی سازی فرهنگ، کمونیسم ستیزی را جهت تضعیف افکار عمومی دنبال کرد. دستاوردهای اجتماعی را که به لطف انقلاب سوسیالیستی اکتبر محقق شد تلاش کرد از حافظه توده ها پاک کند.
امروز تحریف بد بینانه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی و قهرمانی های کمونیست ها به خاطر آغاز جنگ جهانی دوم که همراه با آزادیخواهان اروپا از یوغ نازی ها بوده است با نگاه مخالفان و لیبرال ها، شوروی مقصر شناخته می شود. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم، هدف خنثی کردن دستاوردهای عظیم سوسیالیسم با جلوگیری تجربه ای که مزیت تاریخی آن بر سیستم سرمایه داری است.
تصادفی نیست که پارلمان اروپا جایی که نمایندگان بورژوازی با توپ حکمرانی می کنند، قطعنامه هایی را برای یکسان جلوه دادن فاشیسم و کمونیسم تصویب کرده اند که کاملاً با حقیقت تاریخی و عقل سلیم مغایرت دارد. اصول کمونیستی (سوسیالیستی) مبتنی بر برابری مردم است (از هرکدام با توجه به توانایی به هرکدام با توجه به نیازهای آنان است)، اصل ایدئولوژی فاشیستی برعکس تقسیم بشریت به گروه های طبیعتاً نابرابر بوده فاشیسم قبل از هر چیز ضد کمونیسم است.
بنا براین احزاب بورژوایی هر چقدر هم بخواهند ما را متقاعد کنند، آنان نه تنها علیه فاشیسم نمی جنگند، بلکه از نظر ماهیتی حامی انان هستند و از ایدئولوژی فاشیستی برای تقسیم کار جهان و سرکوب جنبش مردمی استفاده می کنند.
برای نمونه می توان این واقعیت را در مثال بومی اوکراین مشاهده کرد، جایی که استفاده از روش های تروریستی برای مخالفان، نیروهای چپ و حزب کمونیست که تنها نماینده واقعی منافع طبقه کارگر است بکار گرفته شد و آنان به حاشیه رانده شدند. همانطور که اطلاع دارید پس از کودتای مسلحانه در فوریه ۲۰۱۴ با الهام از سرمایه های بین المللی به رهبری ایالات متحده، متحدان و شرکت های فراملی، با تکیه بر “ستون پنجم” هواداران ایدئولوژیک ناسیونالیسم یکپارچه دراتحادی شوم پارلمان کشور از طرف چپ یک نماینده منفرد هم وجود ندارد، در اوکراین تشکیل شد و (این به گفته ایدئولوژیست او دونتسف، مخلوطی از نازیسم نازی و فاشیسم ایتالیایی موسولینی) است که کشور ما تحت کنترل بیرونی تبدیل به یک کشور فاشیستی شد.
کمونیست های اوکراین با وجود فشارهای شدید برای تغییررژیم مبارزه می کنند و شخصیت ها با وجود تغییر در قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ۲۰۱۹ ، همچنان یکسان است. علاوه بر این، اوضاع با این واقعیت تشدید می شود که در اوکراین فاشیسم کلاسیک همراه با فاشیسم لیبرال مدرن در ترکیب انفجاری با نفرت، نظامی گری، راه اندازی یک جنگ داخلی در دونباس با سازماندهی و نسل کشی همراه است.
نابودی فاشیسم به عنوان پدیده ای در چارچوب جامعه بورژوازی غیرممکن است. مبارزه با فاشیسم یک مبارزه طبقاتی است، که نتیجه آن باید تغییر رژیم سیاسی، حذف سرمایه از قدرت و از بین بردن پایگاه اجتماعی انان (نئولبیرالیسم) باشد.
در نتیجه، مبارزه با فاشیسم، مبارزه ای برای سوسیالیسم است. هرگونه تلاش برای جلوه دادن چهره انسانی به سرمایه داری محکوم به شکست است.
تهیه ونگارش: م. چابکی ۲۵ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۶/۱۲/ ۲۰۱۹
بر گرفته از سایت های حزب کمونیست یونان، ترکیه، اوکراین

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا