دیدگاه‌ها

بیانیۀ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی مهاجران

برگردان: جهان، هیچ چیز وجود ندارد که قادر به ایجاد فاصله درطبقۀ جهانی کارگر باشد. برعکس، کارگران مهاجر و محلّی بایستی نیروهاشان را برای ایجاد جامعه ای نوین و بدون بهره کشی انسان از انسان، با یکدیگر پیوند دهند.

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU) ، به نمایندگی از ۹۷ میلیون کارگرعضو خود، در ۱۳۰ کشور در سرتاسر جهان، به مناسبت روز جهانی مهاجران، به همه برادران و خواهران هم طبقۀ خود که در جستجوی آینده بهتر ناگزیر از ترک کشورهای خود هستند، درود می فرستد.

مردم درهرگوشه از دنیا از پیامدهای ناشی از سیاست های امپریالیستی و دشمنی های آشتی ناپذیر فراملی آنان رنج می برند. آنانی که در جستجوی فراهم آوردن ثروت بیشتر برای سرمایه بزرگ هستند، و منابع طبیعی کشورها را به نابودی می کشانند. کارگران به طور فزاینده ای درمعرض تهاجم امپریالیسم و اتحادهای امپریالیستی بین المللی، مانند اتحادیه اروپا، ناتو، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارند. در واقع، موج پناهندگان و مهاجران نیز در نتیجۀ این سیاست ها است.

از این رو ضروری است که اتّحادیه های صنفی طبقاتی کارگران و طبقه جهانی کارگر، همبستگی خود را با مهاجرانی که آنان هم جزئی از خانوادۀ جهانی کارگران بوده و اغلب با مشکلات بسیار جدی و حاد روبرو هستند، اعلام دارند. بدین جهت حائز اهمیت است که اتّحادیه های طبقه محور، مهاجران را در تلاش برای تأمین نیازهای روزمره شان، برخلاف سیاست های دولت های بورژوایی کشورهای خود یاری رسانده، گروه بندی و سازمان دهی کنند.

هیچ چیز وجود ندارد که قادر به ایجاد فاصله درطبقۀ جهانی کارگر باشد. برعکس، کارگران مهاجر و محلّی بایستی نیروهاشان را برای ایجاد جامعه ای نوین و بدون بهره کشی انسان از انسان، با یکدیگر پیوند دهند.

دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

آتن، یونان – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹

برگردان: جهان – ۸  دی  ۱۳۹۸

http://www.wftucentral.org/wftu-statement-on-the-occasion-of-international-migrants-day/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا