گوناگون

جنازه گردانی با هدف بسیج حامیان نظام در ایران و منطقه

معلوم نیست که «زمان و مکان مناسب» در رابطه با «انتقام سخت» وعده داده شده چه زمانی است اما دو چیز معلوم است: اول جنازه گردانی با هدف بسیج حامیان نظام در ایران و منطقه و آماده سازی فضای روانی برای ضربه انتقام جویانه متقابل، دوم یافتن مفری برای تخلیه فشار سنگین پایه متوهم آماده «جهاد» پس از کشتن قاسم سلیمانی

جنازه قاسم سلیمانی در خدمت بسیج حامیان جمهوری اسلامی در ایران و منطقه برای انتقام جویی

مورد اول، سلسله مراسم تشیع جنازه قاسم سلیمانی است که از عراق شروع شده، امروز به اهواز رسیده، و قرار است فردا یکشنبه ۱۵ دی در مشهد، و دوشنبه ۱۶ و سه شنبه ۱۷ دی به ترتیب در تهران و کرمان برگزار شود. این مراسم تا جایی که خودشان گفته اند قرار است تمام و کمال در خدمت توجیه روانی و احساسی ضربه متقابل انتقام جویانه حاکمیت و ادامه مشی ماجراجویی های منطقه ای و درگیری های محدود نیابتی قرار بگیرد.
مورد دوم فشاری است که پس از مرگ قاسم سلیمانی در بین نیروهای متوهم به حاکمیت پدید آمده و یکی از نمونه های آن حرکت دیروز گروهی کفن پوش به سمت فرودگاه تهران برای اعزام به عراق با هدف «جهاد» با «استکبار» است؛ گویی جبهه جنگ زمینی خاصی با امریکا در عراق برای نیروهای مسلح رژیم وجود دارد که این نیروها برای خوردن شربت شهادت به آنجا بروند.
جمهوری اسلامی از مرگ سلیمانی برای مقابله با ریزش درونی نیروهایش و غلبه بر تردیدهایی که پس از کشتار وحشیانه مردم در آبان ماه پدید آمده بود بهره برد، اما اگر اشاره به «زمان و مکان مناسب» در بیانیه شورای عالی امنیت ملی، معنایش تعویق به زمان کردن ضربه متقابل انتقام جویانه به آمریکا با هدف پرهیز از آن است، همین رویکرد عاملی برای ریزش نیروهایی خواهد شد که با اعتقاد به «محور مقاومت» شیعی و «اخراج استکبار جهانی از منطقه» کفن می پوشند.
برگرفته از تلگرام: اردوی کار

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا