گوناگون

افت مشاغل کشاورزی در ۱۴ سال گذشته

ابرهای تیره ای که دهه‌هاست آسمان میهنمان را فراگرفته است، بر فراز آسمان روستاهای کشورمان ظلمانی تر می‌شوند و حاکی از اوضاع دشوار و بس پرمشقتی است که هم‌وطنان روستایی ما با آن دست به گریبان‌اند. روشن نبودن سیاست کشاورزی و هدف‌های آن، همراه با حفظ نظام سنتی کاشت و داشت و برداشت در روستاها، توصیف سیمای کشاورزی‌ای درحال احتضار در کشورمان است.

بررسی وضعیت اشتغال فعالیت‌های عمده اقتصادی از سال ۸۴ تاکنون نشان می دهد، بر خلاف اشتغال بخش خدمات و صنعت، اما جمعیت شاغل در بخش کشاورزی با افت ۹۰۰ هزار نفری مواجه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صنعت، خدمات و کشاورزی عمده فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و در سنجش شاخص‌های کلان اقتصادی، این سه بخش به عنوان مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در پایش وضعیت نیروی کار کشور و گروه بندی مشاغل نیز، بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان فعالیت‌های عمده اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بر اساس آخرین آمار سالانه اشتغال کشور، در سال ۹۷ جمعیت شاغل به استناد یافته‌های مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر بود که از این میزان حدود ۱۲ میلیون نفر در بخش خدمات، بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی شاغل هستند.

بررسی سهم اشتغال هر یک از عمده فعالیت‌های اقتصادی «از کل اشتغال کشور» حاکی از آن است که در سال گذشته بخش خدمات ۵۰.۳ درصد، بخش خدمات ۳۲ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۷ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

نسبت اشتغال هر یک سه بخش اقتصادی کشور در سال‌های مختلف نشان می‌دهد بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزی نیز کمترین اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

اما در طول سال‌های گذشته، در حالی‌که اشتغال بخش خدمات و صنعت روند صعودی داشته‌اند، اشتغال بخش کشاورزی با روند کاهشی مواجه بوده است.

جمعیت شاغل در بخش خدمات کشور از سال ۸۴ تاکنون در اکثر سال‌ها روند افزایشی داشته ولی افزایش آن از سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است.

روند تعداد شاغلان بخش صنعت نیز تا سال ۸۶ صعودی بود ولی طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ تقریباً ثابت بوده است. با این حال تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت و کارخانه‌ای کشور طی سال‌های بعد هر چند در مقاطعی افزایش یافته است ولی تعداد آن برای سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را می‌توان ثابت در نظر گرفت. در مجموع می‌توان گفت نمودار تعداد شاغلان بخش صنعت از سال ۸۴ صعودی بوده است.

رشد ۲.۷ میلیونی اشتغال فعالیت‌های بخش خدمات

بررسی وضعیت مشاغل در هر سه فعالیت اقتصادی از سال ۸۴ تا ۹۷ نشان می‌دهد، سهم بخش خدمات از اشتغال کل کشور که در سال ۸۴ به میزان ۴۴.۹ درصد بوده این سهم در سال گذشته به ۵۰.۳ درصد رسیده است. جمعیت شاغل بخش خدمات از حدود ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر در چهارده سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون نفر رسیده است.

سهم اشتغال بخش صنعت از کل جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۸۴ معادل ۳۰.۴ درصد بود که در سال ۹۴ پس از چهارده سال به ۳۲ درصد رسیده و جمعیت شاغلان بخش صنعت کشور از حدود ۶ میلیون ۲۶۰ هزار نفر به حدود ۷ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر افزایش یافته است.

اما به رغم رشد مشاغل بخش خدمات و صنعت، سهم اشتغال بخش کشاورزی طی سال‌های مورد بررسی (۸۴ تا ۹۷) کاهش داشته است، به این ترتیب که جمعیت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری شاغل در بخش کشاورزی کشور در سال ۸۴، با کاهش ۹۰۰ هزار نفری در پایان سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

سهم اشتغال کشاورزی از ۲۴.۷ درصد در سال ۸۴ با کاهش ۷ درصدی، در پایان سال گذشته به ۱۷.۷ درصد رسیده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا