زحمتکشان

پرستاران تأمین اجتماعی چگونه باید از دستمزد و مزایای کاری بهره‌مند شوند؟

سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون بهره‌وری برای پرستاران سر باز می‌زند.در همین حال پرستاران تأمین اجتماعی از دریافت دستمزد عادلانه نیز محروم هستند.

تشکل سندیکایی ضامن تامین حقوق پرستاران است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئولان تامین اجتماعی نه تنها شاغلین مشاغل سخت گروه پرستاری را با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته نمی‌کنند بلکه پرستاران از مزایای کسر از ساعات کاری قانون ارتقای بهره‌وری بر اساس سختی کار، سابقه خدمت و انجام کار نوبتی نیز بی‌بهره هستند. علیرغم صدور آرایی از سوی دیوان عدالت اداری به نفع پرستاران، تامین اجتماعی حقوق پرستاران را رعایت نمی‌کند.محمود عمیدی (پرستار شاغل در بیمارستان تامین‌اجتماعی و عضو شورای مرکزی خانه پرستار) با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی حتی قوانین اجرا شده در حق کادر درمان و گروه پرستاری را ناقص اجرا می‌کند یا اصلا اجرا نمی‌کند، اظهار داشت: پیش از هر چیز شمول خود قانون ارتقای بهره‌وری به کارکنان بیمارستان‌های تامین اجتماعی است که وقتی شامل می‌شود، از روز اولِ لازم‌الاجرا شدن مزایای آن باید پرداخت شود.این فعال صنفی پرستاری گفت: البته سازمان تامین اجتماعی از اسفند ۹۱ شروع به اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در حق مشمولان آن کرد که فقط هم در مورد مزایای حاصل از ماده ۱ و ۳ قانون یعنی کاهش ساعت موظفی و اعمال ضریب برای شب‌کاری قانون را اجرا کرد.

عمیدی با اشاره به اینکه طبق ماده ۲ قانون مدنی کلیه ذینفعان یک قانون بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن از مزایای آن برخوردار هستند، گفت: مگر اینکه در قانون شرایط دیگری تصویب شده باشد که در قانون ارتقای بهره‌وری ترتیب خاصی تصویب نشده است و با توجه به تصویب این قانون در مورخه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط شورای نگهبان، لزوماً مشمولین این قانون از خرداد ۸۸ از مزایای آن برخوردار هستند که متاسفانه در بخش‌های دولتی این قانون از مهر ماه سال ۹۰ و در تامین‌اجتماعی از اواخر ۹۱ اجرای ناقص شده است.

نحوه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در بیمارستان‌های تامین اجتماعی

وی با اشاره به مزایای حاصل از قانون ارتقای بهره‌وری و نحوه اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: طبق ماده واحده قانون، این قانون شامل کارکنان بالینی رسته‌های بهداشتی و درمانی در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی می‌شود که این مشاغل شامل پزشکان، پرستاران و رده‌های مربوطه (پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهیاری و فوریت‌ها و … )، ماماها و کمک بهیاران می‌باشد. پس تنها شرط شمول آن بالینی بودن شغل است.

وی با اشاره به مزایای قانونی تأکید کرد: طبق ماده ۱ و ماده ۳ قانون ارتقای بهره‌وری ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون بر اساس سختی کار، سابقه خدمت و انجام کار نوبتی حداکثر تا ۸ ساعت کاهش می‌یابد که این موضوع در ماده ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرایی نیز لحاظ شده است، پس از خرداد ۸۸ مشمولین قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی که طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی مشمول موارد ذیل است باید ساعت کارشان در هفته و به تبع آن در ماه به میزان متناسب طبق همین آیین‌نامه کاهش می‌یافت. ازطرفی بر اساس ماده ۳ قانون و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن شب‌کاری‌ها و تعطیلات با ضریب ۱.۵ محاسبه می‌شوند که باید این موضوع نیز از خرداد ۸۸ محاسبه گردد.عمیدی تصریح کرد: کاهش ساعت کاری بر اساس سابقه کاری اتفاق می‌افتد. بنابراین برای سابقه کار تا ۴۹ ماه (تا پایان ۴ سال) ۱ساعت در هفته؛ برای سابقه کار ۴۹ ماه تا ۹۷ماه(تا پایان ۸ سال) ۲ ساعت در هفته؛ برای سابقه کار ۹۷ ماه تا ۱۴۵ ماه (تا پایان ۱۲ سال) ۳ ساعت در هفته؛ برای سابقه کار ۱۴۵ ماه تا ۱۹۳ ماه (تا پایان ۱۶ سال) ۴ ساعت در هفته و برای سابقه کار بیش از ۱۶ سال ۵ ساعت در هفته لحاظ می‌شود.

نحوه محاسبه کسر از ساعات کاری در هفته

این فعال صنفی پرستاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مزایای کسر از ساعات کاری براساس سختی کار اشاره کرده و گفت: در این حالت، سختی کار قانون نظام هماهنگ پرداخت از ۸ تا ۲۵ درصد شامل نیم ساعت کسر از ساعت کاری در هفته، از ۲۶ تا ۵۰ درصد شامل یک ساعت کسر از ساعت کاری، از ۵۱ تا ۷۵ درصد شامل یک ساعت و نیم کسر از ساعت کاری و از ۷۶ تا ۱۰۰ درصد نیز شامل ۲ ساعت خواهد بود.عمیدی خاطرنشان کرد: در عین حال برای سختی کار طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از ۰ تا ۳۷۵ امتیاز شامل نیم ساعت کسر از ساعت کار در هفته، از ۳۷۶ تا ۷۵۰ امتیاز شامل یک ساعت کسر از ساعت کاری، از ۷۵۱ تا ۱۰۰۰ امتیاز، شامل ۱.۵ ساعت کسر از ساعت کاری و ۱۰۰۰ امتیاز به بالا نیز شامل ۲ ساعت کسر از ساعت کاری خواهد بود.

او ادامه داد: همچنین طبق همین آیین‌نامه کسانی که به صورت نوبتی (در شیفت‌های مختلف صبح، عصر و شب) کار می‌کنند بابت این موضوع از هفته‌ای یک ساعت کسر کار برخوردار هستند که به این ترتیب از حداقل هفته‌ای ۱.۵ ساعت تا ۸ ساعت را دربرمی‌گیرد.این عضو خانه پرستار با اشاره به اینکه پرستاران می‌توانند کسری ساعات کار خود را از این جدول‌ها استخراج کرده، عدد حاصل برای یک هفته را بر ۷ تقسیم کنند تا کسر ساعت روزانه به دست بیاید و آن را در ماه‌های ۳۰ روزه در ۳۰ و در ماه‌های ۳۱ روزه در ۳۱ و در ماه‌های ۲۹ روزه در ۲۹ ضرب کنند تا میزان کسر ساعت ماهیانه‌شان محاسبه شود. گفت: جمع کل اعداد استخراج شده در تمام ماه‌هایی که بهره‌وری اجرا نشده است، ساعات طلب همکاران بابت این بندها است.وی افزود: همچنین تمام شب‌هایشان و شیفت‌های روزهای تعطیلشان را از خرداد ۸۸ تا زمان اجرای بهره‌وری شمارش کرده و چون به طور متوسط ۶ ساعت (با ضریب ۱.۵) به کارکردشان باید اضافه می‌شد، تعداد کل را در ۶ ضرب کرده و میزان ساعات طلبشان بابت ضرایب به دست می‌آید. حاصل جمع این دو بخش تعداد ساعت‌های طلب پرستاران از مراکز درمانی خواهد بود که برای محاسبه ریالی آن باید عدد کل را در مبلغ ریالی اضافه کاریشان ضرب کنند.

قانون ارتقای بهره‌وری ناقص اجرا می‌شود

طبق ماده ۲ قانون ارتقای بهره‌وری کلیه کارکنان بالینی مشمول موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری می‌توانند جزو مشاغل سخت و زیان‌آور باشند که در ماه ۴ آیین نامه اجرایی همین قانون این مشاغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه شده‌اند.عمیدی با بیان اینکه وقتی یک شغل را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‌آورند در واقع به این معناست که شاغلین آن مشاغل می‌توانند از مزایای آن قانون و قوانین مربوطه بهره‌مند شوند، گفت: پس وقتی در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری بیان می‌کند که مشاغل مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ازجمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند، به این معناست که این افراد از ۲ ماه مرخصی در سال برخوردار هستند؛ گو اینکه به وضوح به آن اشاره نشده باشد.

وی افزود: همچنین باید اذعان داشت که اشاره ماده ۲ آیین‌نامه فوق الذکر اشاره حصری نیست و نگفته است که ۲ ماه مرخصی فقط به این مشاغل تعلق می‌گیرد بلکه اشاره به مشاغلی دارد که خارج از ماده ۱۶ قانون نظام پرستاری هستند و در ماده ۳ با بیان شمول مشاغل سخت در واقع تایید می‌کند که مزایای مشاغل سخت نیز در حق ایشان باید اجرا شود.این فعال صنفی پرستاری تصریح کرد: کلیه پرستاران در کلیه واحدهای درمانی بالینی سالیانه علاوه بر مرخصی استحقاقی از یک ماه مرخصی بابت مشاغل سخت برخوردار هستند و باید توجه کنند که این مرخصی قابل ذخیره نیست پس اگر همکاری از سال ۸۸ در بیمارستانی مشغول کار بوده است به تعداد سال‌های اشتغال سالی یک ماه مرخصی طلب دارد که باید دستگاه مربوطه محاسبه و پرداخت کند. مثلا اگر کسی از سال ۸۸ تاکنون اشتغال داشته ۱۱ ماه مرخصی طلب دارد.

عدم اجرای قانون بازنشستگی و کسر از حقوق برای پرستاران تامین اجتماعی

عمیدی بیان کرد: جالب است که مسئولان تامین اجتماعی نه تنها شاغلین مشاغل سخت گروه پرستاری را با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته نمی‌کنند بلکه هیچ کدام از موارد فوق را در حق این کارکنان اجرا نکرده و نمی‌کنند و فقط بخشی از آن را از آخر ۹۱ اجرا کرده و معوقه به افرادی پرداخت می‌کنند که شکایت کرده و رای دیوان داشته باشند.او ادامه داد: متاسفانه تامین اجتماعی در اجرای رای دیوان عدالت نیز تا جای ممکن کارشکنی می‌کند تا بتواند از اجرا سر باز بزند. در صورت مجبور شدن به اجرا نیز به بهانه‌های واهی مانند رعایت سقف اضافه‌کاری یا دادن تشویقی‌هایی در سنوات گذشته و … از حقوق حقه این افراد حذف و کسر می‌کنند.وی در پایان خاطرنشان کرد: اما جالبترین نکته اینجاست که قانون‌شکنان که محکومیت‌های بسیاری نیز گرفته‌اند، به هیچ وجه مجازات نمی‌شوند، جالب است که در کشور افرادی به کار گمارده می‌شوند که قوانین را اجرا نمی‌کنند‌، آرای دیوان را دور می‌زنند و همچنان سرِ پُست مدیریتی‌شان هستند؛ بدون هیچ جریمه و جزایی. اگر در چند مورد با مدیران قانون شکن برخورد شود، قطعاً کسی جرات نمی‌کند که قوانین را به سخره بگیرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا