از هر دری سخنی

فقط شرکت دو گروه در این انتخابات عقلانی و قابل درک است

افراد تایید صلاحیت شده یا هیچ انتقادی به مبانی و سیاستهای کلی نظام ندارند‌.یا پیشینه آنها نشان میدهد که نه تنها نتوانسته اند گامی در جهت حل مشکلات کشور بردارند بلکه عملکرد همین افراد یکی از علل و عوامل مهم ایجاد مشکلاتی است که مردم به آن گرفتار هستند….

۱- کسانیکه از نظر ایدئولوژیک معتقد به نظام ولایت فقیه هستند.
۲- کسانیکه منافع اقتصادی آنها در گروی بقای نظام کنونی است.

در شرایط کنونی و با وجود مشکلاتی که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق جامعه به آن گرفتار هستند مشارکت کسانی که در دو گروه بالا جای نمیگیرند هیچ توجیه عقلانی ندارد. زیرا؛

افراد تایید صلاحیت شده یا هیچ انتقادی به مبانی و سیاستهای کلی نظام ندارند‌.یا پیشینه آنها نشان میدهد که نه تنها نتوانسته اند گامی در جهت حل مشکلات کشور بردارند بلکه عملکرد همین افراد یکی از علل و عوامل مهم ایجاد مشکلاتی است که مردم به آن گرفتار هستند.

از اینرو اگر امیدی به ایجاد تغییرات در شرایط کنونی باشد قطعا با عدم مشارکت گسترده در انتخابات شروع میشود.زیرا یا باعث تغییر رفتار و عملکرد حاکمیت و پذیرش اصلاحات اساسی از سوی حاکمیت خواهد شد یا در صورت عدم تغییر رفتار در حاکمیت با ایجاد اتحاد بین مردم باعث گسترش دامنه اعتراضات و حرکت موثرتر مردم در مسیر تغییر رژیم خواهد شد.

ابوالفضل رحیمی شاد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا