دیدگاه‌ها

حزب کمونیست ترکیه: دشمنی با مهاجران جرم وجنایت علیه بشریت!

م. چابکی: معضل مهاجرت یکی از اساسی ترین مشکلات بجا مانده در نظام سرمایه داری است که در دوران امپریالیسم گریبانگیر بشریت گردیده است.

به اجبار کشاندن مردم به ترک وطن، خود به خودی یک فاجعه است. حاکمان ترکیه بخوبی می دانند برای کسب درآمد چگونه می توان یک کریدور انسانی ساخت.
در دهه ۱۹۶۰ رهبران و کارفرمایان کشور ترکیه بی پروا کارگران فقیر کشورمان را به عنوان نیروی کار ارزان به مراکز امپریالیستی فروختند، در حالی که شهروندان ما که از روستاهای توکات، ریزه، کرور به آلمان و سایر کشورهای اروپایی سفر می کردند، به امپریالیسم زندگی اقتصادی می بخشیدند، خود آفرینده بوده اند.
جنگ ها، درگیری های منطقه ای، به دفعات بین طبقات وبطور خلاصه بین حکام در این سرزمین ها، جایی که مردم مجبور به ترک وطن شده اند نا آشنا نیست. حکایت ما از سرنوشت افراد در طول جنگ ها، اشغال یا عقب نشینی در هنگام فروپاشی امپراتوری عثمانی نوشته شده است. هنوز تخلیه مردم از روستاها برای مهاجرت فراموش نشده، مردم را به مهاجرت می فرستند تا آمپریالیست های اوباش آنان را رهبری کنند.
دولت ترکیه برای بدست آوردن قدرت با نادیده گرفتن حقایق، مردم را به مبارزه با بیگانه هراسی دعوت می کند. حزب کمونیست ترکیه تائید می کند آنچه را که دولت حزب عدالت و توسعه با شرایط مهاجران تحت عنوان هدف «بشردوستانه» مطرح می کند با واقعیت انطباق ندارد.
۱. دولت حزب عدالت و توسعه با سیاست خونین در سوریه، رنج بزرگی را برای میلیون ها انسان به وجود آورد. میلیون ها نفر را مجبور به مهاجرت از وطن کرد. دولت حزب عدالت و توسعه این بار از مهاجران برای حل بحران با مشکلات روز مره استفاده می کند. «به دست آوردن قدرت برای بشردوستی» دقیقاً همان کاری است که امروز انسان ها ی را در مرزهای یونان رها کرده اند.
۲. مطابق با این عمل سخیف و ضد انسانی، آشکار می شود که خصومت با مهاجران وتحریک آنان دقیقاً هدفی است خرابکارانه که دنبال می شود.
خائنانی از حزب عدالت و توسعه که در حال حاضر تحت حمایت هستند ودولت هزینه زندگی آنان را از مالیا ت مردم پرداخت می کند، عوامل تهاجم به حساب می آیند. اکثر مهاجران سوری کارگرانی هستند که در شرایط غیر انسانی کار ارزان قرار گرفته اند در خواست حزب کمونیست ترکیه به سرنوشت این زحمتکشان نه قربانی کردن در حوادثی که اتفاق افتاده است بلکه رسیدگی است.
۳. حزب کمونیست ترکیه، همبستگی خود را با میلیون ها کارگر سوری که به کشور ما پناه آورده اند اعلام می دارد.
۴- راه حل دائمی و اساسی برای مسئله مهاجران بدیهی و لازم است که بحران تحت لوای«انسان دوستی در سوریه» پایان یا بد. از تهاجم به مردم جلوگیری شود . تروریست های مذهبی (اسلام گرا) و همه نیروهای اشغالگر باید سوریه را ترک کنند.
۵- دولت حزب عدالت و توسعه که ادبیات «برادران دینی» را به معرض دید عموم قرار داد و هم اکنون این افراد در سراسر اروپا برموج سوار اند، مسئولیت این تراژدی بشردوستانه را نیز باید عهده دار شود که با گلوله های پلاستیکی، بمب های اشک آور و حتی گلوله های واقعی به مهاجران خوشامد می گوید.
۶. پس از تأیید و درخواست دولت سوریه، مهاجران باید به کشورهای خود بازگردند. تا زمانی که مهاجران به کشور خود بازگردند، آنها به عنوان بخشی از طبقه کارگر کشورمان برای ادامه زندگی می جنگند. برای دیدن این واقعیت، در کنار کارگران ترکیه، گاهی در شرایط شدیدتر از اینکه با آنان همبستگی داشته باشیم، کارگران مهاجر سوری مانند رقبا برای راه اندازی مورد علاقه توده کار اند. ما باید از کارگران سوری حمایت کنیم در غیر این صورت حرکت ما بی معنی است.
۷. حزب کمونیست ترکیه جهت ایجاد شرایط مساعد برای فاجعه انسانی درمرزهای یونان با سازماندهی کمک و همبستگی با زحمتکشان به حمایت شما نیاز دارد.
بر گرفته از سایت حزب کمونیست ترکیه
م. چابکی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۰۴/ ۰۳/۲۰۲۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا