از هر دری سخنی

نرخ تورم سالانه احتمالا ٢٧.٩ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای ۲۰.۹ درصد در سال ۹۹ خواهد بود

پژوهشکده مرکز آمار اعلام کرد که بر اساس سناریوهای ارائه‌شده روند نرخ تورم در سه‌ماهه اول سال آینده کاهشی خواهد بود. روز گذشته مرکز آمار گزارش تحلیلی  پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای تا پایان سال ١٣٩٨  و سه‌ماهه اول سال ١٣٩٩  را  منتشر کرد….

روند نرخ تورم
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع‌شده بود، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش کرد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای از ٧.١ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۴۷.۵ درصد در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده و این روند افزایشی تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۵۲.۱ درصد رسید و بعدازآن این نرخ روند کاهشی داشته است.
نرخ تورم سالانه نیز از هشت درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۲۶.۶ درصد در انتهای این سال رسید. روند افزایشی نرخ تورم سالانه نیز تا شهریور ۱۳۹۶ ادامه داشته و به عدد ۴۲.۷ درصد رسید. بر اساس نمودار این مرکز در ماه‌های ابتدایی سال و بعد از جهش نرخ ارز، روند نرخ تورم ماهانه افزایشی بود که در مهرماه ۱۳۹۷ به حداکثر خود یعنی ۷.۱ درصد رسیده و بعدازآن باثبات نسبی بازار ارز و کنترل قیمت آن شتاب نرخ تورم ماهانه نیز کم شده و روند نزولی پیدا کرد؛ در ماه‌های اسفند ١٣٩٧ و فروردین ۱۳۹۸ به خاطر فشار تقاضا، نرخ تورم ماهانه مجدداً افزایش پیدا کرد. بعدازآن باثبات نسبی که بر اقتصاد حکم‌فرما بود مجدداً نرخ تورم ماهانه کاهش و با نوسان کم همراه بود که در اواخر آبان با افزایش قیمت بنزین جهشی در نرخ تورم اتفاق افتاد که در تورم ماهانه‌ی ماه آذر نشان داده‌شده است.  در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نقطه‌ای شروع به افزایش نموده و شیب این افزایش تا مهر ۱۳۹۷ فزاینده بوده و بعدازآن با شتاب کمتری افزایش پیداکرده به‌طوری‌که تا اردیبهشت ١٣٩٨ این روند افزایشی تداوم داشته و در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به بیشترین مقدار خود یعنی ۵۲,۱ درصد رسید و بعدازآن روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌ای شروع‌شده و تاکنون ادامه داشته است (به‌جز آذرماه که به خاطر افزایش قیمت بنزین نرخ تورم نقطه‌ای افزایش داشت.) در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ نرخ تورم سالانه تقریباً ثابت بوده و با یک وقفه‌ای به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان داده و شروع به افزایش کرده است. هرچند این افزایش دارای شیب ملایم و تقریباً یکنواختی بوده و با همین شیب کم تا شهریور ۱۳۹۸ افزایش داشته است به‌طوری‌که به عدد ۴۲.۷ درصد در این ماه رسیده و بعدازآن روند نزولی آن شروع‌شده که تاکنون هم ادامه دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه
مقایسه نمودار نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد که شتاب افزایش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده و زودتر از آن به نقطه حداکثر خود می‌رسد و شروع به کاهش می‌کند و دلیل آن تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند؛ بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن بوده بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه‌مدت قیمتی رخ دهد هرماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.

آخرین وضعیت نرخ تورم  
آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به بهمن سال ۱۳۹۸ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۹۷.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۲۵,۰ درصد است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۸ به ٣٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۸۶ درصد)، ۱۶۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی نمودار نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه هاب ۱۲کانه کالایی نشان می‌دهد که کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با ۰,۳ درصد و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با ۴,۳ درصد مربوط به گروه حمل‌ونقل است که دلیل آن می‌تواند تبعات افزایش قیمت بنزین در آبان ماه باشد. بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه نرخ تورم ماهانه این گروه با افزایش مواجه بود. چون افزایش قیمت بنزین در هفته آخر آبان اعمال شد بیشترین اثر بر تورم گروه حمل‌ونقل در ماه بعد یعنی آذرماه منعکس شد؛ به‌نحوی‌که تورم ماهانه این گروه در آذرماه به عدد ١۴.٧ درصد رسید و این افزایش تورم ماهانه تاکنون ادامه دارد.  همچنین در این ماه استان هرمزگان با ۳۲,۱ درصد بیشترین و استان کردستان با ١٨.٨ درصد کمترین تورم نقطه‌ای را داشتند.

پیش‌بینی تورم در سال آینده
در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از چهار سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ است.
باتوجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به عنوان حالتی بدبینانه در نظر گرفته شود.
سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ و سه ماه ابتدایی ۱۳۹۷ است و چون در این بازه باثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالتی خوشبینانه دارد و سناریو سوم میانگین این دو حالت است. برای سناریو چهارم می توان از رابطه نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده استفاده کرد. با توجه به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس قیمت تمام شده کالاهای تولیدشده محاسبه می‌شود انتظار می رود تغییرات قیمت این بخش با یک وقفه زمانی به تورم مصرف کننده منتقل شود. بین تورم ماهانه تولیدکننده و مصرف کننده با وقفه زمانی دو تا سه دوره ای رابطه مستقیم وجود دارد.بنا بر این بر اساس سناریو چهارم تغییرات نرخ تورم ماهانه مصرف کننده، تغییرات نرخ تورم ماهانه سه ماه قبل تولیدکننده است. با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده فقط تا آذرماه تهیه شده بنابراین پیش‌بینی بر اساس این سناریو فقط برای اسفند ۱۳۸۸ انجام شده است. بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند نزولی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در خرداد ۱۳۹۶ به ٢٧.٩ درصد می‌رسد. اما روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای در  اردیبهشت ۱۳۹۶ در عدد ۲۰.۹ درصد متوقف شده و در خرداد ماه همین سال با افزایش ۰.۸ درصدی به ٢١.٧ درصد می‌رسد.

روزنامه ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا