گوناگون

سخنان خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم در تضاد با علم و عقل است

یکی از نگران کننده ترین جنبه های فکری مفسران ایدئولوژی فرسوده «فقه سنتی»، شیوه هایی است که در آن از رهیافت های غیرعقلانی به نحوه گسترده دفاع می کنند و با مربوط ساختن این امور به عالم ماوراء طبیعت،غیر واقعی، خشک مغزی، و غیر علمی درصدد توجیه آن برای مردم هستند مانند صحبت های اخیر خامنه ای در مورد تئوری توطئه ویروس کرونا، یا کارهای اجنه توسط دشمن برای ضربه زدن  ایرانیان! …

از جمله آفات و مضراتی که پس از به وجود آمدن قرائت واحد از دین، می توان بدان اشاره کرد، تضاد آموزه های ایدئولوژی مقدس با حوزه ی عقلانیت است. ایدئولوژی مقدس[ ایدئولوژی فرسوده «فقه سنتی»]، در درون چارچوب های خود حامل مباحث و مواردی است که سازندگان آن، تنها با توسل جستن به عالم ماوراء طبیعت، می توانند در راستای توجیه اعمال یا سخنان خودشان بر آیند و این در صورتی است که حوزه های علم و عقل، حقیقت درونی بسیاری از آموزهایی را که در ایدئولوژی مقدس گفته می شود نمی پذیرند.

یکی از نگران کننده ترین جنبه های فکری مفسران ایدئولوژی مقدس، شیوه هایی است که در آن از رهیافت های غیرعقلانی به نحوه گسترده دفاع می کنند و با مربوط ساختن این امور به عالم ماوراء طبیعت، درصدد توجیه آن برای مردم هستند مانند صحبت های اخیر رهبری در مورد تئوری توطئه ویروس کرونا، یا کارهای اجنه توسط دشمن برای ضربه زدن به ایرانیان!

این حرکتی استالینی است که با اتکا به «واژه دشمن» و کارهای غیرعقلانی، جامعه را بسوی مؤلفه های عقل ستیزی و رفتن به دامان اندیشه های متعصبانه کور هدایت می‌کند.

حسین ماکیانی – کلمه

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا