از هر دری سخنی

«کارگران متحد شکست نمی خورند»

اردشیر زارعی قنواتی: بسیاری از حامیان طبقه کارگر و حقوق‌دانان عدالت‌خواه در کنار شما قرار دارند و به همین دلیل استوار در دفاع از حقوق کارگران از همه امکانات و فرصت های ممکن استفاده کنید.

سخنم با دوستان و عزیزان نمایندگان تشکل های کارگری مورد تایید حاکمیت است. نه در جایگاهی هستم که محکومتان کنم و نه تاییدتان کنم اما شما به هر دلیلی امروز در جایگاهی قرار گرفته اید که باید از حقوق خودتان و طبقه کارگر بی صدا و بی تریبون دفاع کنید. شما سه مرد هستید سه نماینده به هر دلیلی، و من به عنوان برادرتان از شما می خواهم به خانواده کارگری خود نگاه کنید و تسلیم هیچ صحنه آرایی و فریب نشوید. کودکان و همسران شما و دیگر کارگران باید سربلند و نجیبانه بتوانند حداقل های زیست اجتماعی و معیشتی خود را تامین کنند و شرمنده خانواده و جامعه نباشند.
نمایندگان دولت و مافیای کارفرمایی در همدستی با نمایندگان دولت، تعیین دستمزد را در محدوده ۱۸۳۰۰۰۰ ریال تعیین کرده اند که شما و ما می دانیم حتی برای تامین نان خانواده هم کفاف نمی دهد. این مصوبه جدا از اینکه مخالف خواست کارگران است اما نقض کانون کار و به خصوص ماده ۴۱ آن می باشد و از طرف دیگر خلاف رویه معمول توافق سه جانبه هم می باشد که دولت و حاکمیت را در مقابل قوانین مصروحه خود قرار می دهد و به همین دلیل ناقض حقوق نیروی کار در چارچوب قوانین حاکمیتی هم است.
از اینجا و آنجا گفته می شود که افزایش دستمزد در شرایط کنونی هیچ مشکلی را حل نمی کند و به نقدینگی بیشتر و متعاقبا تورم بیشتر منجر می شود اما این یک دروغی بی شرمانه است چون تورم واقعیت خود را به سفره های من و شما تحمیل می کند و گویا فقط ما باید جورکش این وضعیت نابسامان باشیم. شما به درستی این توافق و مصوبه تحمیلی را امضاء نکردید و اعتراض خود را نشان دادید و فارغ از هر موقعیتی و قضاوت هر کسی این اعتراض شما مورد تایید و استقبال کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار گرفت.
این اعتبار اجتماعی را از دست ندهید و هم چنان برای تامین حداقل های حقوق کارگران و خانواده هم صنف خود تلاش کنید و مطمئن باشید تا وقتی که در این مسیر گام بردارید هم کارگران و هم جامعه از شما حمایت می کنند. صدای خود را علیه این تاراجگری بلند کنید و از همه امکانات و فرصت ها برای اعتراض به این بیدادگری بیان کنید.
امروز صدای اعتراض طبقه کارگر و حتی جامعه عدالت‌خواه را علیه مصوبه دولت و کارفرما می شنوید که این نشان می دهد تا وقتی کنار خانواده کارگری خود باشید مورد حمایت هستید. اجازه دهید در چارچوب حق نیروی کار در کنار هم قرار بگیریم و همسو با هم اعتراض خود و صدای ناخرسندی کارگران را به گوش جامعه و تصمیم گیران بیدادگر رسانده و اجازه این تاراجگری را ندهیم. در شرایطی که دولت (حاکمیت) و کارفرما در همدستی با همدیگر علیه منافع کارگران متحد عمل می کنند، بیایید به عنوان نماینده کارگران در کنار خانواده های خود و هم طبقه های خود قرار گرفته و اجازه این بیدادگری و تاراج را نداده و ندهیم.
این باور غلط که آنان می توانند بدون همراهی نمایندگان کارگری به هر طریقی منافع و حقوق کارگران را پایمال کنند، یک توهم محض است چون کارگران متحد شکست ناپذیرند. از هیچ تهدید و پروپاگاندای سیاسی هراس نداشته باشید چون تا زمانی که در کنار دیگر کارگران قرار دارید هیچ نیرویی قدرت سرکوب و تهدید شما را ندارد. بسیاری از حامیان طبقه کارگر و حقوق‌دانان عدالت‌خواه در کنار شما قرار دارند و به همین دلیل استوار در دفاع از حقوق کارگران از همه امکانات و فرصت های ممکن استفاده کنید. کارگران متحد پیروزند….

اردشیر زارعی قنواتی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا