از هر دری سخنی

فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری: ۳۵ ساعت کار درهفته!

برگردان: جهان/بگذارید این شعار امسال در روز جهانی کارگران اوج گیرد. پوستری که برای شما ارسال می کنیم می تواند زینت بخش ابتکارات رزم جویانۀ ما درهرگوشه از دنیا باشد. با اتحاد ما می توانیم به این هدف نیز برسیم!

همکاران عزیز!

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، در طول ۷۵ سال فعالیت خود، همواره در مسیر پیشبرد مطالبات رادیکال به نفع کارگران در سطح بین المللی بوده است. و امروز، یک بار دیگر جرات دارد که چنین کند. با افتخار به ۷۵ سال سابقۀ تاریخی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، ما شعار مبارزه مان برای مطالبه در سطح جهان را مطرح می کنیم : ۳۵ ساعت کار درهفته !

امروزه، هنگامی که پیشرفت های علمی تکنولوژیک و استفاده از دستاوردهای دانش همیشه نوین درفرآیند تولید، بهره وری از نیروی کار را افزایش می دهد، از منظراجتماعی ناعادلانه است که سودهای حاصل از افزایش بهره وری به سوی سرمایه داران هدایت شوند. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری براین باور است که از این سودآوری ها بایستی برای بهبود شرایط کارهمۀ کارگران کره زمین استفاده شود. ما باید با ساعاتی کاری کمتر و دستمزد و شرایطی بهتر کار کنیم و پروسۀ رشد فرهنگی، بشردوستانه و محیط زیست ارتقا یابد.

مطالبۀ اجرای عمومی ۳۵ ساعت کار در هفته، فراخوانی به مبارزه و تلاش است، مطالبه ای برای زندگی و درعین حال یک خواست واقع بینانه است.

بگذارید این شعار امسال در روز جهانی کارگران اوج گیرد. پوستری که برای شما ارسال می کنیم می تواند زینت بخش ابتکارات رزم جویانۀ ما درهرگوشه از دنیا باشد. با اتحاد ما می توانیم به این هدف نیز برسیم!

دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
۲۴ آوریل ۲۰۲۰

برگردان: جهان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا