گوناگون

آمارهای دروغین و شارلاتانیسم سیاسی ذوالنور

طبق گزارش تحقیقی که شبکه فرانسه ۲۴ طبق ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انجام داده هیچ کدام از کشته شده ها نزدیک مراکز نظامی و اقتصادی نبوده اند….

ذوالنور فراموش کرده که چند روز پیش از «کشتار» آبان یاد کرده بود!

آمارهای او در جهت این روایت رسمی است که عده ای به مراکز نظامی و اقتصادی حمله کرده و پلیس حالت دفاعی و محافظتی داشته است!

او گفته هفت هزار نفر زخمی شده اند که پنج هزارنفر آن از نیروهای نظامی و امنیتی و دو هزار نفر از معترضان بوده اند! ۲۲درصد از کشته شده‌ها هم سابقه دار بوده اند!

طبق گزارش تحقیقی که شبکه فرانسه ۲۴ طبق ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انجام داده هیچ کدام از کشته شده ها نزدیک مراکز نظامی و اقتصادی نبوده اند.

۵۲ ماموری که ذوالنور می گوید کشته شده اند که جن و پری نبوده اند. اسم و مشخصات و محل دفنشان را چرا اعلام نمی کنند!؟
حضرات به جای اینکه جواب بدهند که چرا اکثر شلیک ها کمر به بالا و به قصد کشت بوده این روایت وارونه را مطرح می کنند.
این دروغهای سیستماتیک دیگر برای بدنه حامی حکومت هم قانع کننده نیست.

اعلام همین آمار هم نوعی عقب نشینی در برابر فشار افکارعمومی و شبکه های اجتماعی است.

کلمه – رضا علیجانی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnfi

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا