گوناگون

راز حمله به خوئینى ها

خوئینی ها پس از سالها سکوت به صحنه آمده و مانند اکثریت مردم منتقد سیاست هاى راهبردى حاکمیت است. حمله درون جریانی به او برای ممانعت از نگارش دیگر نامه ها توسط چهره های دارای نفوذ است و این بازی نهادهای امنیتى است. در این بازی نقش ایفا نکنید.

على مرادى-سحام نیوز
پس از نامه سرگشاده موسوی خوینی ها به رهبری دو گروه با دوپیشینه متفاوت و بدون بررسی محتواى نامه به وى حمله کردند. کیهان و کیهانیان و اصلاح طلبانی مانند محمد هاشمی، مجید انصاری، صادق زیباکلام و محمد قوچانی.

اما مگر خوئینى ها چه گفته بود که دو گروه با دو پیشینه متفاوت فصل مشترکى یافتند و در مقابل او جبهه گرفتند. دبیر مجمع روحانیون در نامه محترمانه خود به وضع بد کشور اشاره مى کند و از فشار سنگین اقتصادی بر توده های مردم مى گوید. او نوشته که مردم رهبری را مسئول وضعیت نابسامان فعلی می دانند.

موسوى خوئینى ها حکم رانی مطلوب را تعریف کرده و روش اداره کشور را خلاف آن دانسته و با کنایه به خامنه ای مى گوید: اگر مبنای تصمیمات این چند دهه دانسته‌هایی از مبادی غیرمتعارف است که تنها در اختیار خواصی از بندگان خدای متعال است که بنده و امثال بنده هیچ حظّی از آن نداریم و در نتیجه، آنچه بر کشور و مردم و جمهوری اسلامی می‌گذرد سرنوشتی محتوم و گریزناپذیر است، پس همگان تسلیم امر محتوم و مشیّت الهی خواهیم بود.

این نوشته را با کیهانیان و حکومتى ها کاری نیست اما اطلاح طلبان منتقد نظیر مجید انصاری، محمد هاشمی و یا قوچانی و زیباکلام ها باید بگویند نقد آنان به کدام قسمت از نامه خوئینى ها بوده است و راز همراهى آنان با حکومت در چیست.

مجید انصاری از نامه تبری مى جوید و زیباکلام بدون پرداختن به یک خط از نامه از تکبر نویسنده مى گوید و حق انتقاد را به توبه نویسنده از گذشته گره مى زند. محمد قوچانی روش زیباکلام را سرلوحه خود قرار داده و در مطلبى که همراه است با خلط تاریخی از سابقه خوئینی ها و چپ ها و رادیکالسیم مى گوید. محمد هاشمی هم برای جلب توجه حاکمیت چند کمپوت بطور همزمان باز مى کند.

منتقدین خوئینى ها بگویند آیا اوضاع کشور را بر وفق مراد می دانند و اوضاع مردم را گل و بلبل یا ملاحظات دیگری در کار است و مردم بی خبر از آن؟ اگر مانند کیهان و حامیانش اوضاع را طلایی می دانند لااقل مانند سید احمد خاتمی، محسن رضایى و علم الهدی از شکوفایی اقتصادی و رتبه ۱۷ جهانی بگویند و اگر همچون اکثریت مردم اوضاع را آشفته و در حال سقوط و فروپاشی می بینید به این واقعیت بپردازید تا شاید گره ای از گره های کور مردم ستم دیده باز شود.

خوئینی ها پس از سالها سکوت به صحنه آمده و مانند اکثریت مردم منتقد سیاست هاى راهبردى حاکمیت است. حمله درون جریانی به او برای ممانعت از نگارش دیگر نامه ها توسط چهره های دارای نفوذ است و این بازی نهادهای امنیتى است. در این بازی نقش ایفا نکنید.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا