حقوق بشر

١١ فعال کُرد بە اعدام و حبس محکوم شدند

یک فعال مذهبی اهل اشنویە از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اعدام و ١٠ فعال دیگر از جملە یک شهروند ٧٠ سالە نیز بە حبس محکوم شدند…

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نشست دادگاه ١١ فعال مذهبی کرد در شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو برگزار گردید بر طبق حکم صادرە، محی الدین تازە وارد فرزند یوسف و اهل اشنویە بە اتهام ”محاربە“ بە اعدام محکوم گردید.

همچنین ١٠ فعال دیگر نیز مجموعا بە ٣٧ سال حبس محکوم شدەاند و این حکم روز پنج شنبە ١٢ تیر ٩٩ (٢ ژوئیە ٢٠٢٠) رسما بە آنها ابلاغ شدە است.

احکام صادرە بە شرح زیر می باشد؛
١_ محی الداین تازە وارد فرزند یوسف و اهل اشنویە بە اتهام محاربە محکوم بە اعدام.
٢_ عبدالسلام مردان فرزند محمد و اهل اشنویە بە اتهام ”عضویت در گروه های تندرو مذهبی“ بە تحمل ١٠ سال حبس.
٣_ علیرضا فتاح مرادی فرزند صدیق اهل بوکان و بە اتهام ”عضویت در گروه های تندرو مذهبی“ بە تحمل ١٠ سال حبس.
۴_ ملا رحمت نصوحی اهل مهاباد بە اتهام ”عضویت در گروه های تندرو مذهبی“ بە تحمل ١٠ سال حبس.
۵_ حسام محمدی خواجلو فرزند حسن و اهل اشنویە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
۶_ نظام نادری فرزند رحمان و اهل بوکان بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
٧_ جلال رستمی نوروزلو فرزند ابوبکر و اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
٨_ ملا عبداللە معروفی اهل مهاباد و ٧٠ سالە، بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
٩_ احمد الهی اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
١٠_ خالد غفاری اهل سردشت بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.
١١_ شیرزاد (فامیلی نامشخص) اهل مهاباد بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس.

این ١١ شهروند کرد پاییز و زمستان ١٣٩٧ از سوی نهاهای امنیتی بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شدە بودند، هم اکنون محی الدین تازە وارد در زندان مرکزی ارومیە بە سر می برد و شش شهروند دیگر با وثیقە آزاد شدەاند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا