جوانان

یک میلیون و پانصد هزار شغل در یک سال گذشته در ایران از بین رفته است

فقر، گرسنگی، بیماری، بیکاری، بی‌خانمانی- چنین‌اند ره‌آوردهای چهل سال حاکمیت فقیهان پس از برقراری رژیم جمهوری اسلامی. ستم و بیداد حاکمیت از یک سو و بی‌کفایتی در ادارهٔ کشور از دیگر سو، مردم کشورمان  را به ورطهٔ  فقر و فلاکت و درماندگی کشانده‌اند، رژیم “ولایت فقیه” با به‌پیش ‌بردن سیاست نولیبرالیستی که بر غارت و چپاول توده‌ها بنا شده است، ساختارهای جامعه را به ورطه نابودی و ویرانی کشانده است…..

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران در یک سال گذشته یک میلیون و ۵٠٠ هزار شغل در ایران از بین رفته است، هر چند بر پایۀ آمار رسمی نرخ بیکاری در بهار امسال ١٫١ درصد نیز کاهش داشته است.

ایلنا در گزارش خود افزوده است : در همین دوره که مرکز آمار ایران مدعی است که نرخ بیکاری ١٫١ درصد کاهش یافته، تعداد شاغلان کشور ٢٢ میلیون و ٩۶٢ هزار و ۶۴٧ نفر بوده، در حالی که همین رقم در سال گذشته ٢۴ میلیون و ۴۶١ هزار و ٩٢٩ نفر گزارش شده است. به این ترتیب، حتی اگر فرض کنیم که جمعّیت فعال ایران در این فاصله افزایش نیافته، دست کم بیش از ١ میلیون و ۴٩٩ هزار شغل در یک سال گذشته در ایران نابود شده است.

دلایل نابودی مشاغل در ایران متعدند. اما، از عامل کرونا که بگذریم، یکی از مهمترین عوامل ریزش مشاغل یا کاهش فعالیت بنگاه های تولیدی به حداقل ظرفیت، بدهی بنگاه های اقتصادی به بانک ها و روی آوری خود بانک ها به بنگاهداری است. زیرا، بانک ها بنگاه های اقتصادی را که قادر به پرداخت دیون خود نیستند به تملک خود درمی آورند و همین سرآغاز تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارکنان آنها است.

تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور، به تازگی گفت که بر اساس برآوردها تنها در نتیجۀ بحران کرونا سه میلیون شغل در ایران نابود می شود، بی آنکه وی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی به مشاغل تاکنون نابود شده در نتیجۀ کرونا اشاره بکند. او همچنین شمار حاشیه نشینان کشور را ١٩ میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که دیگر برآوردها تعداد حاشیه نشینان ایران را ٢۴ میلیون نفر اعلام می کنند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا