فرهنگی

تفنگ هاتان را برگردانید

بهروز آمان: به “پایینی” ها بپیوندید، پیشتر زانکه هم چون گذشته ها، “بالایی” ها باز “گوشتِ  دمِ  توپ تان” کنند، زیرا در سامانه های  بهره کشانه ی  درازنای  تاریخ دگرابزاری نبوده است تا همزیستی لرزان اجتماعی را گاه گاه بازآفرینند، جز با پنداربافی هایی در فرهنگ آشوبگری هایی در اقتصاد و ویــــــــــژگان جنگوری ها و کشتارگری هایی در سیاست!

  به لشکریان مردمی جهان، و نیز به  بسیجیان و پاسداران

و ارتشیان به راستی مردم دوست ایران که بی گمان روزی به رنجبران خواهند پیوست

دل سنگتان  می خوانند  “بالایی” ها

می دانند  باری

دل هایِ  پرشماری تان  پاک  است

و  ما  “پایینی” ها

شرمِ  قلب هاتان  را  دل بندیم.

 

شما  پاک دلان

شرمنده اید  از  اُفت تان

و  بزدلان  و  دل چرکینان

شرمنده اند  از  اوج شان.

 

دل هاتان  را

که  به  دست های مان

برسایید،

تفنگ هاتان  را  می گردانید!

بهروز آمان

 

به “پایینی” ها بپیوندید، پیشتر زانکه هم چون گذشته ها،

“بالایی” ها باز “گوشتِ  دمِ  توپ تان” کنند، زیرا

در سامانه های  بهره کشانه ی  درازنای  تاریخ

دگرابزاری نبوده است تا همزیستی لرزان اجتماعی را

گاه گاه بازآفرینند، جز با

پنداربافی هایی در فرهنگ

آشوبگری هایی در اقتصاد

و ویــــــــــژگان

جنگوری ها و کشتارگری هایی در سیاست!

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا